Święty Mikołaj to przyjaciel polskich inwestorów

Paweł Majtkowski – analityk eToro
Paweł Majtkowski - analityk eToro

Święty Mikołaj jest przyjacielem giełdowych inwestorów. Dane historyczne pokazują, że globalne rynki akcji rosną w grudniu w 70 proc. przypadków, a grudzień odpowiada zwykle za ¼ rocznego wzrostu tych rynków. Mikołaj szczególnie upodobał sobie polską giełdę, która w grudniu zazwyczaj rośnie o 3 proc. – znacznie powyżej średniej na innych rynkach.

Powszechnie znane jest pojęcie „Rajdu Świętego Mikołaja”, który pierwotnie dotyczył kilku ostatnich dni starego i pierwszych dni nowego roku, kiedy zaobserwowano, że inwestorzy osiągają lepsze od przeciętnych zyski. To pojęcie szybko zostało rozszerzone, tak, że obecnie dotyczy także czasu przed świętami. A z uwagi na fakt, że gorączka świąteczna zaczyna się ostatnio coraz wcześniej, spokojnie możemy tym pojęciem obejmować cały grudzień.

Święty Mikołaj bardzo sprzyja inwestorom. Dane historyczne pokazują, że grudzień to dla nich najlepszy okres w roku. Przeprowadzona przez eToro analiza 16 największych globalnych rynków akcyjnych, pokazuje, że w grudniu rosły one w 70 proc. przypadków, a miesiąc ten odpowiada zwykle za ¼ całorocznego przyrostu wartości rynku akcji.

Przeciętny grudniowy „Rajd Świętego Mikołaja” wynosił 1,8 proc. Jednak między poszczególnymi rynkami występują spore różnice. Okazuje się, że najwyższe stopy zwrotu notowano w grudniu w Polsce oraz Hong Kongu, średnio po 3 proc. każdego roku. To więcej niż w Wielkiej Brytanii, gdzie przeciętny grudzień przyniósł wzrost o 2,4 proc., Niemczech (1,4 proc.) czy w USA (1,3 proc.).

Bardzo istotna jest również szersza sezonowość. Wszystkich szesnaście badanych rynków odnotowuje znacznie lepsze wyniki w ciągu sześciu miesięcy od listopada do kwietnia niż w półroczu zaczynającym się w maju. Jest to tradycyjny efekt tzw. „sell in May and go away”.Przeciętny grudzień na rynku akcji w poszczególnych krajach

Grudniowa sezonowość jest spowodowana pozycjonowaniem inwestorów na następny rok, przed dobrze znanym wzrostowym „efektem stycznia”. W tym roku „Rajd Świętego Mikołaja” zaczął się znacznie wcześniej, a globalne rynki wzrosły już do teraz o 13 proc. powyżej minimów z października. Perspektywy na 2023 rok wydają się być lepsze niż szoki na jakie byliśmy narażeni w bieżącym roku, związane z wojną, inflacją oraz podwyżkami stóp.

Paweł Majtkowski, analityk eToro w Polsce