Tadeusz Kościński o informatyzacji administracji publicznej

0

Pod przywództwem Ministerstwa Cyfryzacji powstał program „Od papierowej do cyfrowej Polski”, który zakłada przejście z modelu analowego na cyfrowy. Program Paperless&Cashless pozwoli za pośrednictwem internetu załatwić nasze sprawy np. w urzędzie. Dodatkowo wspierany będzie obrót bezgotówkowy, dzięki czemu za 3 lata zmiany będą bardzo widoczne. Tym samym można będzie wykonywać różne czynności będąc w domu lub poza nim – np. nad polskim morzem lub na drugiej stronie kuli ziemskiej. Podstawą będzie właściwa regulacja działań w sieci.

– Przy tym modelu gospodarka będzie kompletnie inaczej działała – powiedział agencji eNewsroom.pl Tadeusz Kościński, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju – Działania tego typu w Internecie są częścią Industry 4.0 – czwartej rewolucji przemysłowej. W ten sposób nasza cała gospodarka się rozwija. Zależy nam, by wszelkie regulacje w tym obszarze były dostosowane do potrzeb i oczekiwań konsumentów – powiedział Kościński

Czytaj również:  Sieć 5G pozwoli na rozwój nowych modeli biznesowych i usług. Wymaga to jednak pilnych zmian w prawie oraz w sposobie wykorzystywnia danych przez firmy