Transition Technologies Managed Services na rządowej platformie Digital Marketplace

0
Konrad Świrski,
Prof. Konrad Świrski, Prezes Transition Technologies S.A.

Transition Technologies Managed Services (TTMS), spółka z Grupy Kapitałowej Transition Technologies sprzedaje zaawansowane usługi programistyczne na rządowej platformie przetargowej Wielkiej Brytanii: Digital Marketplace. Obecna od dwóch lat na brytyjskim rynku spółka, po przejściu pierwszego etapu biernej obecności w bazie danych zyskała status aktywnego oferenta. Unikalna oferta spółki obejmuje technologie chmurowe, których implementacja jest wspierana e-learningowo, co wykracza poza kompetencje konkurentów
i zapewnia lepszą jakość wdrożeń.

Krzysztof Zapała, COO TTMS, odpowiedzialny za rynek UK
Krzysztof Zapała, COO TTMS, odpowiedzialny za rynek UK

Digital Marketplace jest narzędziem realizowanej przez brytyjską administrację strategii digitalizacji Zjednoczonego Królestwa. Platforma ma na celu ułatwienie administracji centralnej, lokalnej oraz firmom czy obywatelom wyboru sprawdzonych dóbr i usług w obszarze IT, w tym kluczowych obecnie technologii chmurowych. Procedura weryfikacji  jest wieloetapowa,  wymaga rejestracji, podania szczegółowych informacji o kompetencjach, doświadczeniach, zasobach ludzkich oraz stawkach. Po analizie i sprawdzeniu danych przez zespół Digital Marketplace firmy dostają informację o kwalifikacji do grona oferentów, lub odmowie. – Digitalizacja świata trwa, więc bez względu na Brexit, w którym widzimy okazję do rozwoju, działamy na rynku brytyjskim już od dwóch lat. W  Wielkiej Brytanii, podobnie jak w Polsce, odchodzi się od długoterminowych, wielkoskalowych projektów IT na rzecz małych, rozproszonych, realizowanych przez nadzorowaną, rządową platformę „Digital Marketplace”, której jesteśmy uczestnikiem, a od października br. – aktywnym oferentem
mówi Krzysztof Zapała, COO TTMS, odpowiedzialny za rynek UK.

– Doświadczenia Grupy Kapitałowej Transition Technologies z innych rynków bardzo nam pomagają. Szczególnie cenione są nasze umiejętności związane z wdrażaniem regulacji prawnych, implementowanie zmian oraz projekty realizowane na rzecz administracji rządowej w Polsce, która dokonuje teraz skoku transformującego na ponadnormatywną
w Unii skalę
– dodaje prezes zarządu Transition Technologies, Konrad Świrski.

Digital Marketplace spodziewa się po dostawcach profesjonalizmu, ale także dzielenia wartości biznesowych, czy określonych zachowań na rynku Zjednoczonego Królestwa, czyli spełniania obowiązujących Standardów Dostawców (Suppliers Standards).

Czytaj również:  Browary Kompanii Piwowarskiej przestawiają się na zieloną energię elektryczną. Ich produkcja w kraju będzie w 100 proc. zasilana przez odnawialne źródła

– Brytyjska administracja oczekuje całkowitej transparentności – od prezentacji kompetencji przez kosztorysy i stawki cenowe za proponowane usługi. Poza cenami istotna jest również jakość i zakres oferowanych usług, poziom realizacji projektów. Niezwykle przydatne jest zaplecze naukowe i biznesowe zarówno TTMS jak i całej Grupy Kapitałowej TT. Mamy przewagę konkurencyjną w postaci unikalnej metodologii pozwalającej na  badanie gotowości, digitalizację i zmianę, co pozwala nam przygotować wdrożenia w sposób gwarantujący ich lepsze przyjęcie, dzięki zastosowaniu rozwiązań e-learningowych jako wsparcia procesu. Takie podejście jest efektem stosowania naszego autorskiego modelu współpracy: Comprehensive Service Delivery. Wspiera nas to w realizacji  pierwszej zasady Standardów Dostawcy pt. ”User needs first”, dzięki czemu zdobywamy coraz większe uznanie. Ponadto, naszym dużym atutem jest sława polskiego programisty: jesteśmy na tym rynku cenieni i nie wahamy się aby z tego skorzystać – mówi Krzysztof Zapała.