Transition Technologies ogłasza wyniki za 2017 rok i plany na przyszłość

Konrad Świrski,
Prof. Konrad Świrski, Prezes Transition Technologies S.A.

Grupa Kapitałowa Transition Technologies (GK TT) – lider IT w obszarze energii, gazu i przemysłu, podsumowuje wstępne wyniki za miniony rok i przedstawia optymistyczne prognozy na najbliższe miesiące.

Niezależnie od zawirowań na krajowym rynku informatycznym, Transition Technologies utrzymuje założony, silny trend wzrostowy. Spółki Grupy Kapitałowej TT osiągnęły w roku 2017 – zgodnie z wcześniejszymi prognozami – sprzedaż na poziomie 260 mln PLN. To
powyżej 35 proc. wzrostu sprzedaży w porównaniu do poprzedniego roku.

Przez cały ubiegły rok, spółka kontynuowała realizację kluczowych projektów w sektorze energetycznym i przemysłowym, notując dynamiczne zwiększanie sprzedaży w segmencie informatycznych usług outsourcingowych i Managed Services. Dynamicznie rozwijała się także działalność GK TT w Polsce, gdzie obecna sieć już 12 biur pozwala spółce efektywnie pozyskiwać nowych pracowników, sukcesywnie zwiększając obecny poziom zatrudnienia.

Na dość trudnym i wymagającym rynku usług informatycznych dla sektora przemysłowego Grupa Kapitałowa właściwie od początku swojego istnienia stale notuje wzrost przychodów. – GK TT stanowi kombinację firmy usługowej i produktowej o unikatowym portfolio. Cały czas rośniemy zarówno na bardzo dynamicznym rynku outsourcingowym, jak i sprzedając własne kompleksowe rozwiązania mówi Konrad Świrski Prezes Zarządu Transition Technologies S.A.

W 2018 roku Transition Technologies prognozuje sprzedaż w całej Grupie Kapitałowej na poziomie około 340 mln PLN (30 proc. wzrostu r/r), a także nowe inwestycje w biura zagraniczne. – Struktura naszej firmy i długoterminowe kontrakty dają możliwość dość precyzyjnego przewidywania przychodów. Na początku roku mamy już backlog zamówień na poziomie 65 proc. i optymistycznie patrzymy w przyszłość. Rok 2018 na pewno dalej będzie bardzo trudny dla polskich firm informatycznych, szczególnie opierających się na zamówieniach publicznych, jednak to paradoksalnie dodatkowy korzystny dla nas czynnik – dodaje Świrski. – Widzimy też wzrastającą konkurencję i presję na marże w outsourcingu. Jednakże w odróżnieniu od innych firm oferujemy kompleksowy model współpracy z partnerami, gdzie nie tylko dostarczamy pracowników, ale razem rozwijamy produkty i realizujemy wdrożenia. Ten model to rozwinięcie dotychczas znanego modelu współpracy Managed Services – w zupełnie nowy – Customer Centric Outsourcing.