Tylko 4 na 10 pracowników firm finansowych dostrzega działania na rzecz równouprawnienia

analizy raporty

Aż 61% pracowników w branży finansowej twierdzi, że ich firma nie prowadzi widocznych działań wyrównujących szanse kobiet i mężczyzn, a 26% mówi wprost, że takich regulacji nie ma – wynika z raportu „Kobiety w finansach” powstałego we współpracy Antal, CFA Society Poland oraz partnera strategicznego – Banku BPH. Tymczasem polityka równościowa przekłada się na realne wskaźniki biznesowe – mniejszą rotację pracowników, szybsze powroty z urlopów macierzyńskich, lepszy wizerunek firmy i większe szanse na rekrutacje najlepszych specjalistów.

– Różnorodność korzystnie wpływa na kondycję przedsiębiorstw, pomaga zwiększyć efektywność i poprawiać wyniki – dzięki korzystaniu z szerokiej palety doświadczeń i wiedzy pracowników, wynikających między innymi z różnic płci, doświadczeń życiowych czy zawodowych. Badania pokazują też, że przedsiębiorstwa kierowane co najmniej w 50% przez kobiety są lepiej postrzegane w obszarze strategii, komunikacji i misji – co w dobie walki o najlepszych pracowników buduje ich przewagę. Na przykładzie naszego banku, gdzie połowa składu zarządu oraz połowa stanowisk menedżerskich jest obsadzona przez kobiety widzimy to bardzo wyraźnie – mówi Małgorzata Romaniuk, Wiceprezes Zarządu Banku BPH.

Znoszenie barier to wciąż wyzwanie

Zdaniem 94% kobiet i mężczyzn pracujących w branży finansowej, respondentów pytanych w ramach drugiej edycji raportu „Kobiety w finansach” firm Antal, CFA Society Poland oraz Banku BPH, w sektorze wciąż występują bariery mające wpływ na przebieg kariery kobiet. Aż 6 na 10 osób twierdzi, że nie dostrzega działań swojej firmy, które mogą te bariery znosić, 29% nie wie, czy cokolwiek dzieje się w tym obszarze w ich instytucji, a 26% przyznaje, że takich procesów nie ma.

Artur Skiba, prezes agencji Antal
Artur Skiba, prezes agencji Antal

– Realizacja działań z zakresu polityki równościowej to obecnie wyzwanie biznesowe, a nie HR-owe. Skuteczne inicjatywy przekładają się nie tylko na prestiż organizacji, ale także na zyski finansowe. Wzrost zaangażowania pracowników to zmniejszone wskaźniki rotacji i absencji pracowniczej, niższe koszty rekrutacji, sprawniej działający system rekomendacji pracowniczej i wiele innych. By skutecznie wdrażać politykę równościową, trzeba najpierw poznać najważniejsze postawy dotyczące pełnienia funkcji zawodowych przez kobiety i mężczyzn oraz determinujące ich karierę. Następnie należy  podejmować działania, które pozwolą wydobyć maksimum ich potencjału i będą odpowiadać na ich oczekiwaniamówi Artur Skiba, prezes Antal.

Kobiety chcą konkretów

Wyższe dochody, strategiczne stanowiska i elastyczny czas pracy – to aspekty, które według raportu „Kobiety w finansach” znacznie ułatwiają kobietom rozwijanie kariery. Rosnące zarobki to przede wszystkim możliwość zatrudnienia opiekunki dla dziecka, opłacenia dobrego przedszkola lub żłobka – wskazało na to aż 85% respondentów. Większa reprezentacja kobiet na strategicznych stanowiskach w biznesie może być ważnym czynnikiem dla skutecznego wypracowania i wdrażania rozwiązań ułatwiających karierę – na ten czynnik wskazało 83% zapytanych osób. Tyle samo badanych za kluczowy uznało elastyczny czas pracy, możliwość pracy zdalnej, czyli efektywnego łączenia życia zawodowego z np. opieką nad dzieckiem.

Działania na rzecz równych szans kariery kobiet i mężczyzn w finansach– Świadomość społeczna kluczowych zadań wykonywanych przez specjalistki i menedżerki na rynku finansowym rośnie zbyt wolno. By to zmienić trzeba pokazywać korzyści ze wspierania różnorodności  na faktycznych przykładach i danych, tworzyć wspólne przestrzenie, w których kobiety mogą wymieniać się doświadczeniami oraz wspierać siebie nawzajem w rozwijaniu kompetencji – mówi Monika Grabek, Executive Director CFA Society Poland.