Ubezpieczenie samochodu AC i OC – które jest obowiązkowe, a które dobrowolne?

Ubezpieczenie AC jest dobrowolne, dlatego każdy kierowca indywidualnie podejmuje decyzję, czy chce je wykupić. Przed podjęciem decyzji o zakupie lub rezygnacji z Autocasco powinno się dokładnie zapoznać z zakresem ochrony ubezpieczeniowej i listą wyłączeń odpowiedzialności towarzystwa ubezpieczeniowego dla konkretnej polisy. Dzięki temu podjęta decyzja będzie przemyślana, a kierowca zyska świadomość, z jakiej ochrony rezygnuje, gdy nie płaci składki na AC. Z kolei ubezpieczenie OC jest obowiązkowe i musi opłacić je każdy kierowca.

Autocasco to ubezpieczenie nieobowiązkowe, natomiast OC to polisa obligatoryjna dla wszystkich posiadaczy pojazdów mechanicznych. Kierowca nie ponosi żadnych konsekwencji prawnych za brak AC w przeciwieństwie do braku OC. AC to polisa na wypadek uszkodzenia pojazdu, jego kradzieży lub zniszczenia. W zależności od wybranego zakresu ochrony i indywidualnych warunków umowy u danego ubezpieczyciela kierowca z wykupionym AC może liczyć na wypłatę odszkodowania np. gdy złodziej ukradnie auto lub gdy samochód zostanie uszkodzony w trakcie stłuczki. Dowiedz się, na czym polega autocasco i ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej.

Ubezpieczenie samochodu AC – co to takiego?

OC chroni poszkodowanego kierowcę, natomiast AC zapewnia ochronę ubezpieczonemu, nawet gdy doszło do niego na skutek sytuacji losowej, np. przewrócenia się drzewa powalonego przez wiatr na samochód. Innymi słowy, AC to fakultatywne ubezpieczenie, które chroni kierowcę przed finansowymi skutkami uszkodzenia, całkowitego zniszczenia lub kradzieży należącego do niego pojazdu. Dzięki niemu można ubezpieczyć auto od następstw nieszczęśliwych wypadków.

Sprawdź, jaki zakres ochrony oferuje ubezpieczenie samochodu z TUZ i ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków dla kierowców.

Obowiązkowe ubezpieczenie samochodu OC

Zakup ubezpieczenia samochodu OC jest obligatoryjny dla każdego kierowcy, gdyż brak polisy uniemożliwia legalne poruszanie się po drogach publicznych. Bez ważnej umowy ubezpieczenia kierowca kierowcy grozi kar, której wysokość i zasady nakładania określa Ustawa o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych z dn. 22 maja 2003 r. Warto jednak pamiętać, że im dłuższa przerwa w opłacaniu składek, tym więcej zapłaci się za obowiązkowe ubezpieczenie OC ze względu na nałożoną kar finansową.

Ubezpieczenie auta AC – zakres ochrony

Zakres ochrony ubezpieczenia AC powinien być jak najszerszy, gdyż tylko w takim przypadku polisa zapewnia kierowcy wsparcie w każdej nieprzewidzianej sytuacji. Przed podpisaniem umowy z towarzystwem ubezpieczeniowym należy dokładnie przeczytać OWU (Ogólne Warunki Ubezpieczenia), by zapoznać się ze wszystkimi zdarzeniami, które uprawniają kierowcę do wnioskowania o wypłatę odszkodowania. Im szerszy zakres ubezpieczenia, tym wyższa składka na AC, jednak nadmierne oszczędzanie na polisie skutkuje ograniczeniem korzyści, które wiążą się z posiadaniem Autocasco.

Przede wszystkim ochrona AC powinna obejmować kradzież pojazdu z parkingu osiedlowego, parkingu strzeżonego, parkingu w galerii handlowej lub z innego miejsca. Optymalny zakres ochrony obejmuje również próbę kradzieży auta, polegająca na wybiciu szyby lub uszkodzeniu zamka. Jeśli w samochodzie znajdują się cenne elementy wyposażenia, polisa powinna umożliwiać uzyskanie odszkodowania za ich przywłaszczenie przez złodzieja.

Sprawdź Ubezpieczenie OC w TUZ.

Od czego jeszcze chroni ubezpieczenie AC?

Kierowcy, którzy pozostawiają samochody w podziemnych parkingach, powinni zadbać o ubezpieczenie Autocasco obejmujące zalanie pojazdu. Niestety, wiele parkingów podziemnych nie ma odpowiedniego odwodnienia, przez co ulewne opady deszczu powodują gromadzenie w nich dużych ilości wody. Zalany samochód często nie nadaje się do dalszej jazdy lub wymaga przeprowadzenia kosztownego osuszania i napraw. Ochrona przez zalaniem przydaje się także w przypadku samochodów stojących na osiedlowych parkingach. W przypadku silnej burzy może dojść do zalania wnętrza auta np. przez niedomknięte okno. Dodatkowo w przypadku miejsc postojowych na świeżym przydaje się ochrona przed zniszczeniami spowodowanymi przez grad, wiatr itp. Grad może doprowadzić do powstania wgnieceń i dziur w karoserii, natomiast wiatr do przewrócenia drzewa na zaparkowany obok samochód.

Dla kierowców, którzy mieszkają w pobliżu lasów lub na terenach wiejskich, znaczenie ma ochrona ubezpieczeniowa przed zniszczeniami spowodowanymi przez dzikie zwierzęta. Przypadkowe zderzenie z sarną lub dzikiem podczas jazdy może spowodować pęknięcie przedniej szyby lub zniszczenie maski samochodu. Z kolei kuny często wchodzą pod maskę i przegryzają przewody paliwowe, hamulcowe lub inne kable, do których mają dostęp. W zakresie ubezpieczenia AC powinna zatem znaleźć się możliwość uzyskania odszkodowania za szkody wyrządzone przez zwierzęta, które powszechnie występują w okolicy zamieszkiwanej przez kierowcę.