Ulga sponsoringowa – kto i co może odliczyć od podatku?

kontrola podatki prawo skarbowy

Na mocy przepisów Polskiego Ładu wprowadzona została tzw. ulga sponsoringowa, pozwalająca odliczyć 50 proc. kosztów poniesionych na działalność sportową, kulturalną bądź wspierającą szkolnictwo wyższe i naukę. Kto może sięgnąć po tę formę ulgi?

Ulga sponsoringowa to nowa propozycja zachęty podatkowej – do tej pory bowiem w podatku dochodowym nie było takiego rozwiązania. Co ważne, jest ona skierowana do tych przedsiębiorców, którzy angażują się w działalność społecznie pożyteczną (CSR) i wspierają działalność czy to sportową, kulturalną, bądź szkolnictwo wyższe oraz naukę, jednocześnie wspomagając rozwój lokalnych społeczności.

Jaka konkretnie grupa przedsiębiorców może sięgnąć po tę ulgę? – Ulga sponsoringowa to rozwiązanie skierowane do podatników PIT, osiągających przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej, z której dochody są opodatkowane na ogólnych zasadach według skali podatkowej lub podatkiem liniowym, a także do podatników CIT, uzyskujących przychody inne niż przychody z zysków kapitałowych. A zatem, z tego rozwiązania będą mogły skorzystać zarówno osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, jak i spółki prawa handlowego – mówi Teresa Warska, specjalista ds. księgowości w Systim.pl.

Jak podaje Ministerstwo Finansów, ulga polega na odliczeniu od podstawy opodatkowania 50 proc. kosztów uzyskania przychodów poniesionych na działalność sportową, kulturalną oraz szkolnictwo wyższe i naukę. Warto jednak pamiętać, że kwota odliczenia nie może przekroczyć kwoty dochodu uzyskanego przez podatnika w roku podatkowym: z pozarolniczej działalności gospodarczej (PIT) oraz z przychodów z innych niż przychody z zysków kapitałowych (CIT).

Ulga sponsoringowa pozwoli przedsiębiorcy rozliczyć w podatku dochodowym 150 proc.  poniesionych kosztów, gdzie 100 proc. stanowić będzie koszt uzyskania przychodów, zaś 50 proc. to odliczenie w ramach ulgi. Należy jednak pamiętać, że z ulgi będzie można skorzystać po rozliczeniu podatku dochodowego za 2022 rok – wykazać ją bowiem należy w zeznaniu rocznym. Ważne jest, aby podatnik decydujący się na tę formę odliczenia, złożył organom podatkowym wykaz poniesionych kosztów, które to mają podlegać odliczeniu – dodaje ekspertka z Systim.pl.

Na koniec podkreślić należy, że ulga na sponsoring dotyczy wyłącznie tych wydatków, które uznawane są za koszty uzyskania przychodów. Mówiąc krótko, nie może być ona traktowana przez przedsiębiorcę jako darowizna – na tę bowiem przysługuje odrębne odliczenie od dochodu, które zostało przewidziane w ustawie o PIT i ustawie o CIT. Celem wydatku, który ma obejmować wyżej wymieniona ulga, jest osiągnięcie przychodów lub ich zachowanie. Do tego typu wydatków możemy zaliczyć chociażby cele promocyjne bądź reklamowe.