Umiarkowany optymizm w branży finansów i nieruchomości: prognoza zatrudnienia na II kwartał 2024 roku

korporacja pracownik

Od kwietnia do końca czerwca 3 na 10 firm z sektora finansów & nieruchomości chce zatrudniać nowych pracowników, a zmniejszenie liczby etatów przewiduje 2 na 10 organizacji. Niemal połowa pracodawców (46%) nie chce w nadchodzących miesiącach zmian kadrowych, jedynie 3% respondentów nie zna planów najbliższy czas. Takie dane płynął z raportu „Barometr ManpowerGroup Perspektyw Zatrudnienia”, w ramach którego firmy zdradzają swoje plany rekrutacyjne na II kwartał tego roku.

Zaprezentowana przez ManpowerGroup analiza wskazuje, że w drugim kwartale 2024 plany rekrutacyjne pracodawców działających w branży finansów & nieruchomości są optymistyczne – prognoza netto zatrudnienia, będąca barometrem rynku pracy i pokazująca plany firm związane z pozyskiwaniem nowych kadr, wynosi tutaj bowiem +16%. Wskaźnik ten spadł co prawda w ujęciu kwartalnym o 2 p.p. ale jest wyższy o 5 p.p. względem II kwartału 2023 roku.

– Pracodawcy w branżach finansów i nieruchomości wykazują w II kwartale umiarkowane ożywienie. Pomimo niedużego spadku prognozy zatrudnienia w porównaniu z pierwszymi miesiącami tego roku, tempo wzrostu w skali rocznej jest optymistyczne – mówi Marta Szymańska, ekspertka rynku pracy, liderka specjalizacji w Manpower. – Z naszych obserwacji wynika, że firmy tego sektora przygotowują się do inwestycji planowanych na drugą połowę roku, związanych między innymi z odblokowaniem środków z KPO. Dodatkowo chęć planowanych rekrutacji oraz utrzymanie zespołów na niezmienionym poziomie wskazują na umiarkowane, lecz stabilne tempo rozwoju branży. Niemniej jednak, fakt, że 2 na 10 pracodawców liczy się z redukcją etatów sugeruje niepewność, a także potencjalne wyzwania, z którymi zmaga się część firm. Mogą one być wynikiem zmieniających się warunków rynkowych, koniecznością dostosowania się do nowych trendów czy technologii – dodaje ekspertka.

Patrząc na dane Job Market Insight można zauważyć, że w I kwartale tego roku w branży finansów na najwięcej ofert pracy mogli liczyć kandydaci na stanowiska księgowego, samodzielnego księgowego, doradcy klienta, głównego księgowego, samodzielnego księgowy oraz młodszego księgowego. Największy apetyt na rekrutacje miały organizacje z Warszawy, Krakowa oraz Wrocławia. To samo źródło podaje też, że w obszarze nieruchomości i budownictwa najczęściej poszukiwano sprzątaczki, pracownika budowlanego, kierownika budowy, project managera oraz ślusarza czy operatora koparki. Najwięcej ofert kierowano do mieszkańców Warszawy, Krakowa i Gdańska.

Zdaniem ekspertki rynku pracy z Manpower, istnieją określone umiejętności, których pracodawcy będą poszukiwać w najbliższym czasie. Są nimi między innymi analiza danych, automatyzacja, szeroko pojęta optymalizacja procesów czy tzw. „zielone umiejętności”. – W przypadku branży finansowej spodziewamy się zapotrzebowania na stanowiska kontrolerów finansowych, analityków danych czy księgowych posiadających wiedzę merytoryczną w danym obszarze, umiejętności techniczne pozwalające na optymalizację pracy oraz rozwinięte kompetencje komunikacji i współpracy. Warto również podkreślić, że coraz częściej poszukiwani są kandydaci na stanowiska związane z raportowaniem niefinansowym, co jest natomiast odpowiedzią na dyrektywę o sprawozdawczości przedsiębiorstw w zakresie zrównoważonego rozwoju. Podobnie w przypadku stanowisk z sektora nieruchomości widzimy zwiększone zapotrzebowanie na kierowników budów oraz specjalistów ds. projektów budowlanych. To oznaka nie tylko odmrożenia inwestycji, ale również planowania zupełnie nowych projektów. Oprócz umiejętności technicznych, pracodawcy z sektora nieruchomości zwracają uwagę przede wszystkim na umiejętności interpersonalne oraz elastyczność talentów. Dodatkowo niezwykle istotna jest oczywiście wiedza, praktyczne wykorzystanie technologii do promowania zrównoważonego rozwoju w sektorze nieruchomości. Mówimy tutaj o działaniach proklimatycznych, zielonych nieruchomościach, dekarbonizacji budownictwa czy cyfryzacji w celu tworzenia sieci inteligentnych budynków – mówi Marta Szymańska.

Raport ManpowerGroup prezentuje także dane odnoszące się do planów rekrutacyjnych organizacji w regionie Europy, Bliskiego Wschodu i Afryki (EMEA). Dane pokazują, że pracodawcy branży finansów & nieruchomości patrzą na II kwartał tego roku z jeszcze większym optymizmem, niż polskie przedsiębiorstwa. Prognoza netto zatrudnienia w tym sektorze dla regionu EMEA od kwietnia do końca czerwca wyniosła bowiem +23%. Wzmożone działanie rekrutacyjne planuje 41% organizacji, 18% liczy się z koniecznością redukcji etatów, a 3% organizacji nie zna planów rekrutacyjnych na nadchodzące miesiące. 38% pracodawców branży finansów & nieruchomości w regionie EMEA chce pozostawić zatrudnienie na niezmienionym poziomie.

– Analiza rynku pracy w branży finansów i nieruchomości w Polsce wskazuje na pewne ożywienie, choć utrzymuje się umiarkowane tempo wzrostu. Kluczowe będzie dostosowanie się do zmieniających się warunków rynkowych i inwestowanie w rozwój zarówno twardych, jak i miękkich umiejętności. Wszystko po to, aby sprostać wymaganiom nowoczesnego rynku pracy – podsumowuje ekspertka.