Usługi logistyczne w ramach outsourcingu – dlaczego warto?

logistyka magazynowa

Rosnące zapotrzebowanie klientów na e-usługi sprawiło, że coraz większym zainteresowaniem wśród przedsiębiorców zaczęły cieszyć się usługi logistyczne oferowane w ramach outsourcingu. Korzystanie z takiego rozwiązania zapewnia firmom wiele korzyści, wśród których warto wymienić przede wszystkim oszczędność czasu i pieniędzy oraz gwarancję realizacji usług logistycznych na najwyższym poziomie. Na czym polega outsourcing, jakie usługi logistyczne wchodzą w jego zakres i jakie korzyści zapewnia to rozwiązanie?

Czym jest i na czym polega outsourcing usług logistycznych?

Outsourcing usług logistycznych jest profesjonalną usługą oferowaną przed wyspecjalizowane podmioty z zakresu logistyki. Polega na oddelegowaniu wszystkich lub części obowiązków związanych z obsługą logistyczną przedsiębiorstwa zewnętrznej firmie, czyli operatorowi logistycznemu. Zakres funkcji logistycznych przekazywanych w ramach outsourcingu może być bardzo zróżnicowany i obejmować zarówno samo magazynowanie towarów i ich transport, jak i całokształt zarządzania łańcuchem dostaw. Do usług najczęściej przekazywanych w outsourcing należą: transport, magazynowanie oraz usługi celne.

Usługi logistyczne oferowane w ramach outsourcingu są idealną odpowiedzią na potrzeby współczesnych firm, które pragną skupiać się na rozwijaniu własnej działalności oraz wychodzić naprzeciw rosnącym z roku na rok potrzebom wymagającego, współczesnego rynku. Możliwość oddelegowanie w ręce zewnętrznej, wyspecjalizowanej firmy większości obowiązków związanych z obsługą logistyczną przedsiębiorstwa pozwala firmie na optymalizowanie kosztów własnej działalności, skoncentrowanie się na rozwoju oraz poprawę jakości obsługi logistycznej. Bardzo ważnym aspektem outsourcingu jest czas jego trwania, który najczęściej ma charakter długoterminowy.

Co można zyskać stosując outsourcing logistyczny?

Korzystanie z usług logistycznych oferowanych w ramach logistyki kontraktowej wiąże się z licznymi korzyściami, które doceni każda, dążąca do systematycznego rozwoju firma. Usługi logistyczne realizowane przez zewnętrznego, wyspecjalizowanego operatora pozwalają znacznie zredukować koszty operacyjne funkcjonowania przedsiębiorstwa oraz podnieść jakość procesów logistycznych. Przedsiębiorstwo zyskuje profesjonalną pomoc, odciążenie w wykonywanych obowiązkach oraz dostęp do niezbędnych zasobów, w tym w pełni wyposażonego magazynu, przestrzeni do kompletowania zamówień, know-how z zakresu logistyki, obsługi posprzedażowej i wielu innych.

Profesjonalne usługi logistyczne w ramach logistyki kontraktowej są oferowane przez różne firmy. Klienci z Sosnowca i okolic w pierwszej kolejności powinni zapoznać się z ofertą lokalnego operatora logistycznego Delta Trans, który posiada hale magazynowe i produkcyjne o łącznej powierzchni ponad 120 tys. m2 zlokalizowane na terenie centrum logistycznego w Świętochłowicach i Chorzowie oraz w Rudzie Śląskiej i Gliwicach. Delta Trans oferuje dostęp do szerokiego spektrum działań w ramach swojej działalności oferując takie usługi logistyczne, jak m. in. transport, logistykę magazynową, e-commerce, co-manufacturing, obsługę celną i wiele innych.