Ustawa o ujawnianiu informacji o rachunkach zagranicznych dla celów podatkowych

0
Deloitte

Nowa ustawa podatkowa przyjęta w USA w marcu 2010 roku nakłada na instytucje finansowe nowe obowiązki informacyjne. Dotyczy również polskich instytucji finansowych. Nowe regulacje wymagają szerokich zmian organizacyjnych. Stawka jest wysoka – środki klientów, którzy uzyskali bądź uzyskują wpływy ze źródeł amerykańskich.

Eksperci firmy doradczej Deloitte dokonali szczegółowych analiz regulacji FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act) i jej wpływu zarówno na klientów jak i na instytucje finansowe. Amerykańska ustawa ma na celu identyfikację podatników amerykańskich posiadających rachunki w zagranicznych instytucjach finansowych, czyli także w polskich bankach. „Pojęcie „podatnik amerykański” ma bardzo szeroką definicję, obejmuje nie tylko osoby mieszkające na stałe w USA, ale również posiadające obywatelstwo amerykańskie i status rezydenta w Polsce, a także posiadaczy Zielonej Karty. Nie jest to jednak zamknięta lista – podatnikiem amerykańskim jest również osoba, która otrzymuje dochód z tytułu odsetek, licencji, wynagrodzeń, a także klient polskiego towarzystwa ubezpieczeniowego, który zrealizował polisę ubezpieczeniową z elementem inwestycyjnym, a przebywał ponad 183 dni w danym roku na terytorium USA.” – wyjaśnia Leszek Tokarski, Partner w Dziale Doradztwa Podatkowego Deloitte. Ustawa nakłada na zagraniczne, z punktu widzenia USA, instytucje finansowe obowiązek informowania amerykańskich urzędów skarbowych o rachunkach prowadzonych na rzecz podatników i obywateli USA.

Jeżeli bank lub inna instytucja finansowa (np. towarzystwo ubezpieczeniowe lub dom maklerski) nie dostosuje się do nowych regulacji, jego klienci, których obejmuje ustawa, utracą 30% wpływów ze źródeł amerykańskich. Natomiast decyzja o implementacji nowych regulacji oznacza dla instytucji rozpoczęcie długotrwałego procesu dostosowawczego. Należy oczekiwać, że główni gracze na rynku, posiadający w portfolio klientów podatników amerykańskich, już wkrótce rozpoczną intensywne przygotowania do wdrożenia FATCA. Niedostosowanie się do nich oznacza, że ich klienci mogą przejść do konkurencji, która wdroży stosowne rozwiązania.

Czytaj również:  Usługa agencyjna pomiędzy podmiotami powiązanymi a ograniczenie z art. 15e

Nowe regulacje będą obowiązywały od 1 stycznia 2013 r., ale tylko pozornie zostało dużo czasu na przygotowanie się do nich. Implementacja ustawy w instytucji finansowej wymaga szeregu zmian wewnętrznych dotyczących polityki informacyjnej wobec klientów, odpowiedniego przeszkolenia pracowników, zmian w systemach informatycznych i modyfikacji niektórych procesów biznesowych. Jednym z najtrudniejszych etapów jest ustalenie ram współpracy z amerykańskimi instytucjami nadzorczymi.

„Szacujemy, że pełne dostosowanie funkcjonowania banku do regulacji FATCA może zająć nawet kilkanaście miesięcy. Wymaga współpracy wielu departamentów wewnątrz instytucji finansowych i może oznaczać istotne koszty. Banki będą też musiały stworzyć strategię komunikacji z Klientami celem efektywnego uzyskania wymaganych deklaracji dotyczących statusu rezydencji. Warto jednak zaangażować się w ten projekt, gdyż niedostosowanie się do nowych regulacji może oznaczać dla banku odpływ klientów związanych kapitałowo z USA do innych instytucji finansowych a także utratę wiarygodności” – dodaje Jakub Bojanowski, Partner w Dziale Zarządzania Ryzykiem Deloitte.