W 2018 r. wypadki kosztowały o 1 mld zł więcej

0
analizy raporty

Wiemy już, jakie były wyniki finansowe ze sprzedaży OC dla kierowców w 2018 r. Warto sprawdzić, czy te wyniki zapowiadają obniżki składek.  

Zysk na OC przez dwa lata z rzędu to zupełna nowość …

Już po trzech kwartałach minionego roku można było przypuszczać, że krajowe zakłady ubezpieczeń osiągną dość pokaźny zysk ze sprzedaży obowiązkowych polis komunikacyjnych. Świadczyły o tym okresowe dane KNF-u. Po podsumowaniu informacji dotyczących całego 2018 r. okazało się, że ubezpieczenia OC dla kierowców przyniosły zysk techniczny na poziomie około 0,46 mld zł. Ten wynik jest wyjątkowy z dwóch względów. „Po raz pierwszy od bardzo długiego czasu, krajowym zakładom ubezpieczeń udało się osiągnąć zysk na obowiązkowym OC przez dwa lata z rzędu. Co więcej, ubiegłoroczny wynik był lepszy od wartości obliczonej dla 2017 r. (zysk techniczny z OC: 0,38 mld zł). Zyski z 2017 r. i 2018 r. nie mogą jednak zrównoważyć ogromnych strat przekraczających 1,00 mld zł, które notowano przez wcześniejsze dwa lata” – komentuje Andrzej Prajsnar, ekspert porównywarki ubezpieczeniowej Ubea.pl.

Wzrost wypłat dla ofiar wypadków może niepokoić …

Ubiegłoroczny zysk techniczny ze sprzedaży obowiązkowych ubezpieczeń dla kierowców jest na tyle ważny, że warto dokładniej przyjrzeć się czynnikom, które go wykreowały. „Najważniejszymi takimi czynnikami są zmiany wartości zebranych składek OC i wypłaconych odszkodowań oraz zadośćuczynień dla ofiar wypadków drogowych” – wyjaśnia Paweł Kuczyński, prezes porównywarki ubezpieczeniowej Ubea.pl.

Poniższa tabela przedstawia porównanie najbardziej istotnych wartości finansowych, które w 2017 r. oraz 2018 r. wykreowały zysk techniczny ze sprzedaży OC dla kierowców. Jak nietrudno zauważyć, ubezpieczycielom w ujęciu rocznym (2018 r./2017 r.) udało się zebrać składkę OC wyższą aż o 1,47 mld zł. „Wynika to między innymi z faktu, że wielu kierowców musiało ponownie kupić obowiązkowe polisy jeszcze w pierwszej połowie 2018 roku (przed obniżkami składek OC)” – komentuje Andrzej Prajsnar, ekspert porównywarki ubezpieczeniowej Ubea.pl.

Czytaj również:  FPP chce uporządkować ZUS. Pracownicy zarabiający w kilku miejscach nie będą płacić niższych składek

Bardzo znacząca podwyżka łącznej wartości zebranych składek z tytułu OC dla kierowców skutkowałaby o wiele większym zyskiem technicznym, gdyby w 2018 r. nie odnotowano szybkiego wzrostu wypłat dla ofiar wypadków drogowych. Informacje Komisji Nadzoru Finansowego wskazują, że takie świadczenia oraz zadośćuczynienia wypłacane z OC sprawcy wypadku drogowego rocznie wzrosły aż o 1,09 mld zł. Co więcej, krajowi ubezpieczyciele odnotowali spory wzrost kosztów swojej działalności (związanych z oferowaniem obowiązkowego OC i jego obsługą). Wspomniane koszty działalności ubezpieczeniowej w ujęciu rocznym zwiększyły się aż o 0,30 mld zł (zobacz poniższa tabela). „Spory wzrost wartości wypłat dla ofiar wypadków i kosztów działalności ubezpieczycieli tłumaczy, dlaczego zwiększenie zebranej składki z OC aż o 1,47 mld zł przełożyło się na podwyżkę wyniku technicznego o jedyne 0,08 mld zł” – wyjaśnia Paweł Kuczyński, prezes porównywarki ubezpieczeniowej Ubea.pl.

Ubiegłoroczne wzrosty wypłat dla ofiar wypadków oraz kosztów działalności ubezpieczeniowej sugerują, że spadkowy trend z końca 2018 r. i początku 2019 r. dotyczący składek OC, niestety będzie tylko przejściowym zjawiskiem. „Jeżeli zakłady ubezpieczeń zgodnie z sugestiami nadzoru finansowego będą chciały utrzymać zyskowność polis OC dla kierowców przez kolejne kwartały, to podwyżki składek przy takim tempie wzrostu kosztów i odszkodowań staną się nieuniknione” – podsumowuje Andrzej Prajsnar, ekspert porównywarki ubezpieczeniowej Ubea.pl.

stawki OC
Źródło: opracowanie własne Ubea.pl na podstawie danych KNF