W cyfrowej transformacji najważniejszy jest człowiek

Mateusz Macierzyński, kierownik ds. produktów ITS w firmie Konica Minolta
Mateusz Macierzyński, kierownik ds. produktów ITS w firmie Konica Minolta

PKB Polski może zwiększyć się nawet o 275 mld złotych w ciągu najbliższych sześciu lat, jeśli w pełni wykorzystamy potencjał cyfryzacji[1]. Samo rozwijanie i wdrażanie rozwiązań chmurowych, sztucznej inteligencji, big data czy Internetu rzeczy nie wystarczy jednak firmom do osiągania przewagi konkurencyjnej. Potrzebne jest zrozumienie pracowników, którym te rozwiązania mają służyć i umieszczenie ich w centrum strategii biznesowych.

Ewolucja, nie rewolucja

Według przewidywań do 2021 r. już 70% przedsiębiorstw będzie wspierać produktywność kadry poprzez wdrażanie rozwiązań z zakresu sztucznej inteligencji[2]. Technologie zwiększają innowacyjność i przyciągają młodych pracowników[3], jednak dla rozwoju firmy kluczowe są także umiejętności kadry, które wzmacniają efekty cyfrowego rozwoju. Konieczne staje się dostosowywanie kultury organizacji do ewoluujących potrzeb pracowników.

Nowy wymiar nauki

Pokolenie Y[4] za rok będzie stanowiło już połowę zatrudnionych na świecie[5], co stawia firmy przed wyzwaniem integracji wielopokoleniowej kadry. Zmieniają się także oczekiwania – pracownicy szukają możliwości indywidualnego rozwoju zawodowego i osobistego. Poszerzanie wiedzy powinno stawać się bardziej indywidualne, dopasowane do jednostki, w możliwe dogodnym czasie i trybie, w małych, niemal nieodczuwalnych dawkach w ciągu dnia pracy. Wiele firm, takich jak General Electric, Procter & Gamble, Lufthansa czy Axa, stosuje też tzw. mentoring odwrócony, w którym młodzi uczą starszych kolegów cyfrowych kompetencji, takich jak szybkie pozyskiwanie informacji, korzystanie z aplikacji i mediów społecznościowych czy chmury.

Firmy (nie)gotowe na rozwój

Świadomość znaczenia roli pracowników w procesie cyfrowej transformacji rośnie. Dla 84% firm kluczowa jest poprawa doświadczeń kadry, a ponad 86% jako ważne lub bardzo ważne wskazuje poprawę procesu uczenia się i rozwoju pracowników. Wciąż jednak jedynie 10% przedsiębiorstw uważa się za gotowe do zajęcia się tą kwestią. Aż 23% firm przyznaje również, że nie wie jakie wartości cenią ich pracownicy[6].

Mateusz Macierzyński, menedżer ds. systemów ITS w firmie Konica Minolta
Mateusz Macierzyński, menedżer ds. systemów ITS w firmie Konica Minolta

Wyzwanie dla firm stanowi skuteczne łączenie kultury pracy z rozwojem infrastruktury i technologii. Przedsiębiorstwa muszą nauczyć się rozpoznawania, rozwijania i odpowiedniego wykorzystywania umiejętności kadry oraz angażowania jej do uczenia się nowych kompetencji. Aby budować miejsce pracy przyszłości powinny inwestować przede wszystkim w pracowników przyszłości – wskazuje Mateusz Macierzyński, kierownik ds. produktów ITS w firmie Konica Minolta.

[1] Raport Polska jako Cyfrowy Challenger 2019, https://mckinsey.pl/wp-content/uploads/2018/11/Raport-McKinsey_Polska-jako-Cyfrowy-Challenger.pdf

[2] https://www.gartner.com/en/newsroom/press-releases/2019-01-24-gartner-predicts-70-percent-of-organizations-will-int

[3] https://www2.deloitte.com/pl/pl/pages/human-capital/articles/hr-pierwsze-kroki-na-rynku-placy-2018-kadry.html

[4] Osoby urodzone między 1980 a 2000 rokiem.

[5] https://www.pwc.pl/pl/media/2017/2017-11-22-pwc-laczenie-pokolen-w-firmie.html

[6] Raport Deloitte 2019 Global Human Capital Trends. https://www2.deloitte.com/cn/en/pages/about-deloitte/articles/pr-global-human-capital-trends-2019.html