W lutym rynek artykułów spożywczych odnotował największy spadek spadek sprzedaży

0
owoce

W lutym ogólna sytuacja gospodarcza badanych jednostek oceniana jest gorzej niż przed miesiącem, ale nadal pozytywnie. Przedsiębiorcy odnotowują spadek bieżącej sprzedaży. Największy spadek w tym zakresie odnotowały przedsiębiorstwa mikro i małe oraz przedstawiciele branży żywnościowej. Odnotowane są większe niż w styczniu trudności w regulowaniu bieżących zobowiązań finansowych.

Największe trudności w tym zakresie formułują jednostki mikro i małe, a także przedstawiciele branży żywnościowej.