Ważne zmiany w rozliczeniach kosztów mieszkania w działalności gospodarczej

Piotr Juszczyk inFakt
Piotr Juszczyk, doradca podatkowy w firmie inFakt

Dobra wiadomość dla przedsiębiorców. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej zgadza się na rozliczanie mieszkania w działalności gospodarczej bez wydzielania osobnego pomieszczenia na te cele. Dopuszcza też możliwość przeznaczenia do działalności części wspólnych lokalu.

Przedsiębiorcy rozpoczynający działalność gospodarczą niejednokrotnie jako pierwszy lokal, w którym jest ona prowadzona, wskazują swoje mieszkanie. Czas pandemii i postępująca digitalizacja sprzyjają zwiększaniu się liczby firm prowadzonych z domu.

Jak rozliczyć lokal w kosztach?

Fiskus kwestionował możliwość rozliczania w działalności gospodarczej kosztów związanych z użytkowaniem mieszkania, jeśli przedsiębiorca nie wydzielił w tym celu odrębnego pomieszczenia, np. jednego pokoju. Jednak zgodnie z obecnym podejściem przedsiębiorca może to samo pomieszczenie wykorzystywać zarówno na cele mieszkaniowe, jak i prowadzonej działalności. W takim przypadku warto wyliczyć jaki procent przestrzeni wykorzystywany jest na cele działalności i wykazać, przez ile godzin w ciągu doby przedsiębiorca wykorzystuje pomieszczenie na potrzeby firmy. Jeśli spędza w nim 8 godzin w ciągu doby na pracy, a przez pozostały czas jest to np. jego salon, dzieli się tę powierzchnię przez 24 godziny i mnoży razy 8. Przed fiskusem ciężko byłoby bowiem udowodnić, że pracuje się w danym miejscu 24/7.

Z takim podejściem również zgadza się Dyrektor KIS wskazując, że nie ma potrzeby wydzielania w mieszkaniu odrębnego pomieszczenia: „przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nie wskazują, że możliwość zaliczenia wydatków na użytkowanie nieruchomości do kosztów uzyskania przychodów zależy od fizycznego wyodrębnienia pomieszczenia, w którym prowadzona jest działalność. Podatnik powinien określić, jaka część lokalu mieszkalnego faktycznie służy prowadzonej przez niego działalności gospodarczej. Wówczas może w odpowiednim udziale i proporcji zaliczyć poniesione wydatki do kosztów podatkowych”. 

Jednak jeśli w mieszkaniu przedsiębiorca wydzieli jedno pomieszczenie na swoje „biuro”, to nie ma już potrzeby dzielenia powierzchni przez liczbę godzin pracy, ponieważ to konkretne pomieszczenie będzie służyć tylko celom służbowym.

Po ustaleniu odpowiedniego wskaźnika przedsiębiorca zaliczy do kosztów działalności gospodarczej także część kosztów prądu czy ogrzewania mieszkania. W przypadku, gdy nieruchomość jest finansowana z kredytu, to może zaliczyć do kosztów również część odsetek od kredytu.

Ewolucja interpretacji

Podejście fiskusa do rozliczania kosztów zwianych z utrzymaniem mieszkania lub domu w działalności gospodarczej ciągle ewoluuje. 15 września Dyrektor KIS zmienił wcześniejszą interpretację uznając, że kosztem mogą być odsetki od kredytu w proporcji przypadającej również na część powierzchni ogólnego użytku, tj. kuchni, toalety i korytarza.

Dlatego w mojej ocenie również czynsz i inne opłaty w odpowiedniej proporcji na części wspólne mógłby być zaliczane do kosztów uzyskania przychodów. W dobie szalejących cen energii możliwość uwzględnienia w kosztach części wydatków na prąd może w pewnym stopniu niwelować podwyżki. Jeśli przedsiębiorca, np. kosmetyczka, przyjmuje u siebie klientów, to często poruszają się po korytarzu, mogą korzystać z toalety, podawana jest im kawa.

Podkreślam jednak, że warto zadbać o indywidualną interpretację sytuacji danego podatnika. Przypomnijmy też, że od 1 stycznia 2023 r. już nie będzie można amortyzować lokali mieszkalnych, jednak wydatki dalej będą mogły stanowić koszty uzyskania przychodu.

Piotr Juszczyk, Główny Doradca Podatkowy w firmie inFakt