Windykacja. Co zmienią nowe przepisy Min. Sprawiedliwości?

0

Zaledwie kilka miesięcy temu weszły w życie nowe regulacje, skracające terminy przedawnienia długów, a Ministerstwo Sprawiedliwości zapowiedziało kolejne zmiany prawne, mające wesprzeć konsumentów, którzy są zadłużeni. To m.in. zmiany w prawie upadłościowym oraz nowe przepisy karne w zakresie penalizacji uporczywego nękania celem zwrotu wierzytelności. Firmy windykacyjne, zrzeszone w Konferencji Przedsiębiorstw Finansowych (KPF), które działają zgodnie z prawem i wypracowanymi w ramach organizacji Zasadami Dobrych Praktyk, stoją po stronie konsumentów i krytycznie oceniają nieuczciwe praktyki windykacyjne. Co ich zdaniem zmieni się po wejściu nowych przepisów?

Andrzej Roter, Prezes Zarządu, Konferencja Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce
Andrzej Roter, Prezes Zarządu, Konferencja Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce

Dziś profesjonalne firmy windykacyjne, zrzeszone w Konferencji Przedsiębiorstw Finansowych, zarządzają wierzytelnościami o łącznej wartości ponad 80 mld zł. – Podobnie jak Rząd, bardzo krytycznie oceniamy przypadki prób dochodzenia należności z zastosowaniem praktyk windykacyjnych, które są niezgodne z prawem i dobrymi obyczajami. Podzielamy też pogląd, że przekroczenie prawa przez przedsiębiorcę, zwłaszcza w przypadku, gdy skutkowałoby to naruszeniem zbiorowych interesów konsumentów, czy jakichkolwiek innych przepisów prawa, powinno pociągać za sobą konsekwencje prawne – podkreśla Andrzej Roter, Prezes Zarządu KPF. W zbiorze dobrych praktyk KPF, chroniących interesy i prawa konsumentów, opisane są m.in. standardy komunikacji listownej, telefonicznej i terenowej z osobami zadłużonymi. Branża rozpoczęła też kampanię „Windykacja? Jasna sprawa”, w której edukuje, jak nie popaść w zadłużenie, jak bezpiecznie zaciągać zobowiązania, ale przede wszystkim – jakie prawa ma konsument w kontakcie z windykatorem.

Jak funkcjonuje dziś branża windykacyjna?

Czytaj również:  Duże zmiany w prawie na rynku odpadów. Do 2030 roku wszystkie opakowania z tworzyw sztucznych mają się nadawać do recyklingu