„Wsparcie technologiczne dla uczelni i placówek badawczych” – 4 kwietnia 2017 r., Warszawa

0

Nowe technologie są wciąż wyzwaniem dla polskich Uczelni, zarówno prywatnych i państwowych. Pamiętajmy, że korzystanie z najnowszych osiągnięć informatyki, to nie tylko szansa dla samej uczelni i poprawienia jej efektywności, to także lepsza komunikacja pomiędzy jednostkami organizacyjnymi, oszczędność czasu dla pracowników, a także rozwój, pozwalający na umocnienie się w rankingach najlepszych uczelni.

Wsparcie technologiczne dla uczelni i placówek badawczych’

W programie m.in.:

,,E-learning na polskich uczelniach – szansa i wyzwanie’’

Agnieszka Wierzbicka – adiunkt i członek Uczelnianego Zespołu ds. Nowych Metod Kształcenia UŁ/Uniwersytet Łódzki

Wystąpienie będzie próbą odpowiedzi na pytania istotne dla władz/jednostek, które wdrażają lub mają wdrożone rozwiązania e-learningowe w uczelni: po co i jak wprowadzać e-learning na uczelni? Co zyskamy? Jak rozwijać zdalne kształcenie? Czy zawsze się to opłaca? Jakie korzyści możemy uzyskać? Jakie trudności napotkamy? Jak zminimalizować straty? Czego możemy oczekiwać w dłuższej perspektywie? Jakie wyzwania przed nami stoją?

,,Niekończąca się historia – wdrażanie kupionych lub tworzonych samodzielnie systemów informatycznych na uczelniach’’

Paweł Picewicz – Kierownik Sekcji Rozwoju Systemów Informatycznych w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym

ERP, system dziekanatowy, ewaluacja dorobku naukowego, obieg dokumentów, eksport danych do PolOnu, rozliczanie kosztów projektów… to tylko najważniejsze przykłady systemów występujących na uczelniach. Wdrażanie i późniejsze wsparcie przyprawia o niekończący się ból głowy. Na prezentacji spróbuję przedstawić kilka sposobów, jak ten ból złagodzić.

,,Archiwum Prac Dyplomowych a Repozytorium prac dyplomowych na przykładzie Uniwersytetu Warszawskiego’’

Krzysztof Pilecki – Dyrektor Archiwum, Uniwersytet Warszawski

APD a Uniwersytecki System Obsługi Studiów, Funkcjonalność APD. Przebieg procesu archiwizacji pracy dyplomowej w APD, Przebieg procesu archiwizacji pracy doktorskiej w APD, Zasady korzystania z APD, Repozytorium Prac Dyplomowych – funkcjonalność i zasady korzystania, Planowana rozbudowa modułu APD.

,,Rola systemów repetytoryjnych i systemów typu CRIS w pełnieniu misji uczelni wyższych’’

prof. dr hab. inż. Henryk Rybiński, Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich (Politechnika Warszawska)

Czytaj również:  Branża konferencji i targów rośnie w siłę. Orbis chce utrzymać w niej dominującą pozycję

,,Systemy informatyczne sprzymierzeńcem komunikacji formalnej i nieformalnej studenta z e-uczelnią’’

Wiesław Przybyła – Pełnomocnik Rektora ds. studiów zdalnych, Polski Uniwersytet Wirtualny

Lidia Mirowska – Koordynator ds. jakości studiów zdalnych, Polski Uniwersytet Wirtualny

,,Jak uczelnia powinna używać technologii aby nie szkodziła’’

Rafał Kamiński Założyciel INNOVELTY

Tomasz Piontek – Uczelniane Centrum Informatyczne Pracownia Komputeryzacji Administracji Uczelni, Uniwersytet Mikołaja Kopernika

Zagadnienia tematyczne konferencji:

 • – infrastruktura teleinformatyczna uczelni, monitorowanie i jakość bezpieczeństwa
 • – systemy bezpieczeństwa na uczelni
 • – usprawnienie funkcjonowania systemu kształcenia – zintegrowany system klasy ERP
 • CRM – efektywna współpraca z kontrahentami
 • – bezpieczne przechowywanie i przetwarzanie danych
 • – wsparcie dla działów finansowych, księgowości i kadr
 • – zarządzanie kapitałem ludzkim uczelni
 • – efektywności gospodarowania zasobami uczelni
 • – usprawnienie procesów planowania i rozliczania dydaktyki
 • – funkcjonalność i standaryzacja procesów obsługi poszczególnych wydziałów
 • – platformy komunikacyjne – rozwiązanie na problemy
 • – optymalizacja zarządzania, kosztów, jakości obsługi – zastosowanie środowisk wirtualnych i chmury
 • – korzyści dla studenta – elektroniczna Legitymacja Studencka
 • – wsparcie dziekanatów i działów spraw studenckich
 • – dostępność informacji – wirtualny dziekanat, systemy rekrutacji, plany zajęć, itp.
 • – systemy antyplagiatowe, narzędzia wspierające procesy weryfikacji
 • – szansa na przewagę konkurencyjną – e-learning

>>SZCZEGÓŁOWY PROGRAM<<

Do udziału w konferencji organizatorzy zapraszają:

 • władze publicznych i niepublicznych szkół wyższych;
 • władze uniwersytetów, uczelni technicznych i zawodowych, ekonomicznych,artystycznych,medycznych     rolniczych i przyrodniczych;
 • rektorów, kanclerzy, dziekanów;
 • dyrektorów/kierowników działów: technicznych, administracyjnych, bezpieczeństwa;
 • dyrektorów/kierowników działów kadrowych, dziekanatów, centrów informatyki;
 • przedstawicieli jednostek naukowo-badawczych.

>>REJESTRACJA<<

Patronat honorowy nad konferencją objęło:

 • Stowarzyszenie PR i Promocji Uczelni Polskich „Prom”
 • Przewodniczący Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich

Partner konferencji: Tecna Sp. z o.o.

Partner merytoryczny: Uniwersytet Łódzki