Na każdym etapie rozwoju biznesu przedsiębiorca powinien szukać solidnego wsparcia merytorycznego, jak i finansowego na zewnątrz firmy. Nawet w najcięższej sytuacji warto mieć sprawdzonego partnera, który podejdzie do problemów przedsiębiorcy indywidualnie i kompleksowo – podkreślają eksperci rynku finansowego.

W I kwartale 2018 roku liczba upadłości i restrukturyzacji polskich firm wyniosła 213, czyli o 13 proc. więcej niż w analogicznym okresie 2017 roku – podaje COIG (Centralny Ośrodek Informacji Gospodarczej). Szacuje się, że tylko 1/5 zakładanych dzisiaj firm przetrwa dwa pierwsze lata działalności. Dlaczego tak się dzieje?

Główne przyczyny to niewystarczający kapitał przy zakładaniu działalności, zbyt mała wiedza o skomplikowanych przepisach podatkowych, aspektach prawnych i źródłach pozyskiwania dofinansowania. Do tego często dochodzi do utraty płynności finansowej. Czasem jedynym rozwiązaniem w takiej sytuacji pozostaje ogłoszenie upadłości gospodarczej. -mówi Marta Sewerynek-Otwinowska, ekspertka z Move On Finance.

Na czym polega upadłość likwidacyjna?

O upadłości gospodarczej mówimy kiedy firma jest całkowicie niewypłacalna. W znaczeniu prawnym jest to procedura ułatwiająca wierzycielom działania w sytuacji, w której dłużnicy nie są w stanie lub nie chcą spłacić długów.

Przykładem takiego rozwiązania jest ogłoszenie upadłości likwidacyjnej, kiedy roszczenia wierzycieli zaspokajane są ze środków pochodzących ze zbycia majątku przedsiębiorstwa upadłego. Wtedy też osoba prowadząca działalność gospodarczą przestaje ją prowadzić, ale jednocześnie zwolniona jest z opłacania składek do ZUS-u.
-komentuje Marta Sewerynek-Otwinowska.

Kompromis zamiast bankructwa, czyli upadłość układowa

Podczas gdy upadłość likwidacyjna wiąże się z całkowitym zamknięciem firmy, upadłość układowa kładzie większy nacisk na dążenie do zawarcia układu dłużnika z wierzycielami i może zapobiec całkowitemu zamknięciu firmy. Jest to bardziej skomplikowana procedura, która bazuje na prawie restrukturyzacyjnym – mówi Marta Sewerynek-Otwinowska, ekspertka z Move On Finance. Na szczęście przepisy restrukturyzacyjne zmieniły się na korzyść prowadzących działalność gospodarczą – dodaje.

Czytaj również:  Globalne trendy, które zmieniają rynek pracy i… przestrzenie biurowe