Wydarzenia na Ukrainie a poczucie zagrożenia w Europie Środkowo-Wschodniej

0

Wydarzenia na Ukrainie budzą obawy znacznej części mieszkańców Europy Środkowo-Wschodniej. Obywatele poszczególnych państw naszego regionu istotnie różnią się jednak w ocenie zagrożenia. W Polsce i na Słowacji większość mieszkańców uważa, że istnieje zagrożenie dla ich bezpieczeństwa (odpowiednio: 61% i 57%). Przeciwnego zdania jest co trzeci Polak (33%) i Słowak (34%). O bezpieczeństwo swoich krajów obawia się także około połowy Czechów i Węgrów (50% i 48%), ale ponad dwie piąte nie dostrzega zagrożenia (odpowiednio: 44% i 45%).

Czytaj również:  Już 96 proc. nastolatków codziennie łączy się z internetem. W sieci spędzają średnio ponad 4 godziny dziennie