Inflacja bazowa w kwietniu 2014

0

Dane NBP: W kwietniu inflacja po wyłączeniu cen żywności i energii wyniosła 0,8 proc. (r/r) i była o 0,3 pkt. proc. niższa niż w marcu. Wskaźnik CPI na koniec kwietnia wyniósł 0,3 proc.

Narodowy Bank Polski opublikował 15 maja komunikat o wskaźnikach inflacji bazowej w kwietniu 2014 r. W relacji rok do roku inflacja:

  • po wyłączeniu cen administrowanych (podlegających kontroli państwa) obniżyła się do -0,1 proc. z 0,3 proc. zanotowanych na koniec marca;
  • po wyłączeniu cen najbardziej zmiennych wyniosła 0,3 proc., podczas gdy miesiąc wcześniej wskaźnik ten wyniósł 0,5 proc.;
  • po wyłączeniu cen żywności i energii obniżyła się do 0,8 proc. z 1,1 proc. w marcu;
    tzw. 15-proc. średnia obcięta (eliminuje wpływ 15 proc. koszyka cen o najmniejszej i największej dynamice) wyniosła 0,1 proc., a miesiąc wcześniej 0,4 proc.

Podany 14 maja przez GUS wskaźnik CPI za kwiecień wyniósł 0,3 proc. r/r, na koniec marca wynosił 0,7 proc.

Narodowy Bank Polski co miesiąc wylicza cztery wskaźniki inflacji bazowej, co pomaga zrozumieć charakter inflacji w Polsce. Wskaźnik CPI pokazuje średni ruch cen całego, dużego koszyka dóbr kupowanych przez konsumentów. Przy wyliczaniu wskaźników inflacji bazowej analizie poddawane są zmiany cen w różnych segmentach tego koszyka. To pozwala lepiej identyfikować źródła inflacji i trafniej prognozować jej przyszłe tendencje. Pozwala też określić, w jakim stopniu inflacja jest trwała, a w jakim jest kształtowana np. przez krótkotrwałe skoki cen, wywołane nieprzewidywalnymi czynnikami.

Najczęściej używanym przez analityków wskaźnikiem jest wskaźnik inflacji po wyłączeniu cen żywności i energii. Pokazuje on ruch cen, na które polityka pieniężna prowadzona przez bank centralny ma relatywnie duży wpływ. Ceny energii (w tym paliw) ustalane są bowiem nie na rynku krajowym, lecz na rynkach światowych, czasem również pod wpływem spekulacji. Ceny żywności w dużej mierze zależą m.in. od pogody i bieżącej sytuacji na krajowym i światowym rynku rolnym.

Czytaj również:  Kurs funta notuje silne spadki po publikacji danych inflacyjnych