Bilans płatniczy Polski w marcu 2014 r.

0

Dane NBP: W bilansie płatniczym za marzec 2014 r. zanotowano dodatnie salda transferów z Unią Europejską, usług i obrotów towarowych oraz ujemne saldo dochodów. Łączne saldo rachunku bieżącego i kapitałowego było dodatnie i wyniosło 858 mln EUR.

Z opublikowanych przez NBP 15 maja wstępnych danych o bilansie płatniczym Polski w marcu wynika, że polski eksport towarów wyniósł w tym miesiącu 14,2 mld EUR i był wyższy o 10,9 proc. niż przed rokiem. Import zwiększył się o 3,1 proc. i na koniec miesiąca osiągnął wartość 13,7 mld EUR. W rezultacie saldo obrotów towarowych było dodatnie i wyniosło 475 mln EUR i, w porównaniu do marca 2013 r., poprawiło się o 977 mln EUR.

Dodatnie saldo usług wyniosło 412 mln EUR. W tym czasie przychody z tytułu usług wzrosły o 1,2 proc. r/r – do 2,3 mld EUR, a rozchody zwiększyły się o 3,2 proc. r/r – do 1,9 mld EUR.

W marcu odnotowano także dodatnie saldo transferów z Unią Europejską, które wyniosło 1,2 mld EUR. Napływ środków z UE w transferach bieżących wyniósł 790 mln EUR, a w transferach kapitałowych – 383 mln EUR. W tym samym czasie Polska wpłaciła do budżetu Unii 353 mln EUR z tytułu składek i opłat członkowskich.

Saldo rachunku bieżącego w marcu było dodatnie i wyniosło 517 mln EUR. W analogicznym miesiącu 2013 r. saldo rachunku bieżącego było ujemne i wynosiło 272 mln EUR.

Czytaj również:  Co czwarta firma z branży produkcyjnej planuje zwiększyć zatrudnienie