Wyniki EPD Renewables po I kwartale 2019 r.

0
wiatrak
  • Portfel aktywów operacyjnych obejmuje 11 krajów i w ciągu ostatniego roku wzrósł o 703 MW mocy zainstalowanej, osiągając 11,7 GW.
  • Firma wyprodukowała 8,4 TWh czystej energii, unikając emisji 5,9 Mt CO2.

EDP Renewables (Euronext: EDPR), światowy lider w sektorze energii odnawialnej i jeden z największych producentów energii wiatrowej na świecie, ogłosił dziś, że przychody za I kwartał 2019 r. wyniosły 521 milionów € (-1% r/r), co jest spowodowane mniejszymi zasobami wiatru – w porównaniu do wyjątkowo korzystnych warunków wiatrowych w I kw. 2018 r. – oraz spodziewanym zakończeniem 10-letnich ulg podatkowych PTC. Skutki obydwu zjawisk zostały złagodzone dzięki zwiększonej mocy operacyjnej, wyższej średniej cenie sprzedaży oraz korzystnym różnicom kursowym.

Pozostałe przychody operacyjne wyniosły 25 mln € (+ 13 mln € r/r). Wzrost rok do roku firma zawdzięcza głównie dodatkowym 10 mln € ze sprzedaży 80% udziałów w portfelu aktywów w Ameryce Północnej o mocy 499 MW. Sprzedaż nastąpiła w grudniu 2018 r., a jej skutki zmaterializowały się w I kw. 2019 r.

EBITDA w I kw. 2019 r. wyniosła 385 mln € (+1% r/r), a zysk EBIT osiągnął 233 mln € (w por. z 252 mln € w I kw. 2018 r.). Koszty finansowe netto wzrosły do 96 mln € (w por. z 53 mln € w I kw. 2018 r.). Różnica rok do roku jest efektem dodatkowych 15 mln € zaksięgowanych w I kw. 2018 r. ze względu na sprzedaż udziałów w obiekcie offshore w Wielkiej Brytanii, 7 mln € wynikających z zastosowania MSSF 16 do nowych umów dzierżawy w I kw. 2019 r. oraz wyższej średniej kwoty zadłużenia i odsetek ze względu na różną konfigurację walutową.  Udziały niekontrolujące w przedmiotowym okresie wyniosły 40 mln € i były o 23 mln € mniejsze rok do roku, co wynika z wartości przychodów z farm wiatrowych. Natomiast zysk netto wyniósł 61 mln €  (w por. z 94 mln € w I kw. 2018 r.).

Czytaj również:  Energia z pierwszych farm wiatrowych na Bałtyku ma popłynąć w 2027 roku. Ich budowa będzie jedną z największych inwestycji infrastrukturalnych w kraju

Zadłużenie netto w I kw. 2019 r. wyniosło 3,615 mld € (+556 mln € w por. z grudniem 2018 r.), co z jednej strony odzwierciedla środki pieniężne wygenerowane przez aktywa, a z drugiej inwestycje w okresie i różnice kursowe. Należności z tytułu partnerstwa instytucjonalnego wyniosły 1,267 mld € (bez zmian r/r). Projekty wygenerowały zyski, a partnerzy fiskalni zostali skompensowani przez różnice kursowe (-30 mln $ w walucie lokalnej w por. z grudniem 2018 r.).

Wynik operacyjny

Na 31 marca 2019 r. EDPR zarządza globalny portfelem aktywów o mocy 11,7 GW zlokalizowanych w 11 krajach, z czego 11,3 GW ma charakter w pełni skonsolidowany, a 371 MW obejmuje udziały w kapitale (w Hiszpanii i USA). W ciągu ostatniego roku portfel EDPR zwiększył się o 703 MW, w tym 318 MW w Ameryce Płn., 249 MW w Europie i 137 MW w Brazylii. W I kw. 2019 r. EDPR wybudowało 62 MW w Europie, w tym 47 MW w Portugalii i 15 MW we Francji. Rozpoczęto także modernizację farmy wiatrowej o mocy 24 MW w północnej Hiszpanii, co dało dodatkowe +38 MW w roku bieżącym. Wg stanu na marzec 2019 r. EDPR posiada 684 MW mocy w budowie.

Produkcja czystej energii elektrycznej wyniosła 8,4 TWh (-4% r/r). Uniknięto emisji 5,9 Mt CO2. Zmiana r/r spowodowana została słabymi zasobami wiatru (34% w por. z 38% w I kw. 2018 r.; I kw. 2019 r. na poziomie 93% średniej długoterminowej w por. z 105% w I kw. 2018 r.), co częściowo nadrobiono zwiększeniem mocy w ciągu ostatnich 12 miesięcy (+663 EBITDA MW r/r).

Średnia cena sprzedaży wzrosła o 3% r/r, co było spowodowane odbiciem się cen w Europie Zachodniej, wyższymi cenami w USA i kursami walut.