Wyniki finansowe Outdoorzy S.A. w roku obrotowym 2016/2017

0

Outdoorzy S.A., Spółka zajmująca się sprzedażą odzieży oraz sprzętu sportowego za pośrednictwem własnego sklepu internetowego, wypracowała w roku obrotowym 2016/2017 zysk netto w kwocie 137 tys. zł przy przychodach netto przekraczających 7.344 tys. zł. Emitent utrzymuje bardzo wysokie tempo wzrostu sprzedaży i umacnia swoją pozycję rynkową.

W 4 kw. roku obrotowego 2016/2017 Spółka zanotowała zysk netto w wysokości blisko 127 tys. zł, a jej przychody netto ze sprzedaży sięgnęły 2.443 tys. zł. W analogicznym kwartale roku obrotowego 2015/2016 zysk netto Outdoorzy S.A. wyniósł 32 tys. zł przy przychodach ze sprzedaży na poziomie 1.998 tys. zł. Osiągnięte przez Emitenta wyniki finansowe wykazują ogromną progresję i pierwszy raz w historii kwartalne przychody ze sprzedaży zbliżyły się do poziomu 2,5 mln zł. Spółka utrzymuje tym samym dynamiczny wzrost sprzedaży, który jest efektem prowadzenia skutecznej polityki marketingowej opartej m.in. o odpowiednią dywersyfikację i selekcję narzędzi. Zarząd Outdoorzy S.A. prowadzi również cały czas analizy zapotrzebowania rynkowego na produkty i dopasowuje ofertę oraz stany magazynowe do preferencji klientów. Ważnym faktem jest również to, iż wzrost przychodów przekłada się na jeszcze wyższe zwiększenie rentowności na wszystkich poziomach Rachunku Zysków i Strat.

„Bardzo dobrze oceniamy miniony rok oraz osiągnięte wyniki finansowe, które potwierdzają, że potrafimy realizować założone cele i zwiększać sprzedaż. Cały czas optymalizujemy kampanie reklamowe w sieci reklamowej AdWords oraz uruchomiliśmy dodatkowo we wrześniu br. program partnerski w sieci Awin.com, będącej jedną z wiodących platform tego typu jeśli chodzi o marketing efektywnościowy. Położyliśmy również duży nacisk na odpowiednie przygotowanie oferty do sezonu przedświątecznego, m.in. przygotowując specjalną kategorię typu „Prezenty” oraz oferując tydzień darmowej dostawy. Dla poprawy wyników finansowych duże znaczenie ma oczywiście bieżący monitoring parametrów operacyjnych oraz sprzedażowych, a także analiza danych zeszłorocznych.” – komentuje Łukasz Golonka, Członek Zarządu Spółki Outdoorzy S.A.

Czytaj również:  Rynek e-commerce 2019

W minionym kwartale Spółka realizowała działania związane z przygotowaniem się do sezonu jesień/zima 2017/2018, który tradycyjnie jest bardzo dobrym okresem sprzedażowym. Zarząd Outdoorzy S.A. koncentrował się na kampaniach promocyjnych, których rezultatem ma być maksymalizacja sprzedaży w tym okresie. Emitent przygotowywał się również do kolejnego sezonu wiosna/lato dokonując zamówień przedsezonowych, co jest typowe w tej branży.

Bardzo duże znaczenie dla dalszego rozwoju działalności Spółki ma stałe zmniejszanie czasu realizacji zamówień dla klientów. W 4 kwartale 2016/2017 roku obrotowego wyniósł on średnio 53,22 godziny, notując przy tym spadek o blisko 10% w stosunku do poprzedniego kwartału. Outdoorzy S.A. w dalszym ciągu inwestuje w reklamę online oraz narzędzia, pozwalające na precyzyjne dotarcie do klientów oraz racjonalne gospodarowanie budżetem reklamowym. Wszystkie działania przekładają się tym samym na umacnianie pozycji rynkowej sklepu internetowego należącego do Emitenta, który w 4 kw. roku obrotowego 2016/2017 według serwisu konsumenckiego Opineo.pl zajmował 25 pozycję wśród 727 innych sklepów w kategorii „Sport”.

„Jeśli chodzi o narzędzia reklamowe to będziemy się trzymali wdrożonych rozwiązań, które dobrze spełniają swoje zadanie i nie planujemy w tym zakresie większych zmian. Zamierzamy także skupić się na inwestycjach w rozwój automatyzacji przyjmowania i obsługi zamówień. Chcemy też uruchomić narzędzia, które umożliwią nam łatwe dodawanie kolejnych kanałów sprzedaży oraz rozwój samej platformy e-commerce lub jej zmianę na nowocześniejsze rozwiązania. Prace w tym zakresie już wystartowały, a ich pierwsze efekty powinniśmy poznać już w nowym roku.” – zakończył Łukasz Golonka.