Wyniki ITMAGINATION za I półrocze 2020 r. Dywersyfikacja geograficzna i branżowa pomogła w czasie pandemii

pieniądze

Polski software house w pierwszych 6. miesiącach 2020 roku zanotował 44 miliony zł przychodów (wzrost o 11 proc. r/r) i 7,2 miliona zł zysku EBITDA (poprawa o 39 proc.). Dobre wyniki finansowe to efekt kontynuacji rozwoju na rynkach zagranicznych i specjalizacji w innowacyjnych usługach IT dla dużych międzynarodowych firm.

W pierwszej połowie 2020 roku ITMAGINATION miało 44 milionów zł przychodu z tytułu usług tworzenia oprogramowania, co jest wynikiem lepszym o 11 proc. w stosunku do analogicznego okresu 2019 roku. Zysk EBTIDA wyniósł 7,2 miliona zł i był wyższy o 39 proc. w ujęciu rok do roku. Wzrost przychodów to przede wszystkim efekt kontynuacji rozwoju na rynkach zagranicznych, a w szczególności w USA. Działania oszczędnościowe podjęte jeszcze w 2019 roku przyczyniły się do dobrego wyniku EBTIDA, a dalsze obniżanie kosztów działalności w bieżącym roku, wsparło efektywność kosztową.

– Pierwsze półrocze 2020 roku zapamiętamy na długo. Epidemia koronawirusa sprawiła, że wszyscy na świecie zmierzyliśmy się z niespotykanymi do tej pory wyzwaniami. Przejście w tryb 100 proc. pracy zdalnej odbyło się w ciągu jednego dnia, ponieważ wszystkie usługi realizujemy w chmurze. Do dzisiaj wszyscy pracownicy, bez uszczerbku na wydajności, pracują w domach, a nasi klienci chwalą sobie stabilną i nieprzerwaną współpracę. Pomimo wymagającej sytuacji na rynku i dużej niepewności, pierwsze półrocze zakończyliśmy dobrym wynikiem. 44 miliony zł przychodów i ponad 7 milionów zł EBITDA to dla nas ważny sygnał, że nawet w trakcie globalnego kryzysu nasze kompetencje i model prowadzenia biznesu dają owoce. – mówi Daniel Arak, współzałożyciel i członek zarządu ITMAGINATION

Długoterminową strategią firmy jest postawienie na rozwój na rynkach zachodnich. Te starania z każdym kwartałem przynoszą wymierne efekty operacyjne i finansowe. Klienci zagraniczni generują obecnie ok. 77 proc. całkowitych przychodów, a do końca 2020 roku ich udział powinien zwiększyć się do 80 proc. Przewagą konkurencyjną i argumentem przemawiającym na korzyść polskiego software house’u w oczach międzynarodowych firm jest fakt, że ITMAGINATION wyspecjalizowało się w tworzeniu innowacji dla konkretnych branż m.in. FinTech.

– Współpraca z dużymi firmami pozwala nam zachować stabilność, zwłaszcza gdy na rynkach panuje niepewność. W ostatnich miesiącach ITMAGINATION pokazało swoją wartość. Udowodniliśmy naszym klientom, że jesteśmy elastyczni i potrafimy sprawnie dostosować rozwiązania technologiczne do nowych potrzeb. Koncentrujemy się na dalszym wzroście biznesu poprzez rozwój naszych pracowników i zwiększanie kompetencji, tworzenie innowacyjnych produktów oraz dalszą ekspansję międzynarodową. – podsumowuje Daniel Arak