Wyniki rynku ubezpieczeniowego w I kw. 2022 r.

pieniądze

W I kwartale 2022 r. Polacy otrzymali ponad 11,5 mld zł odszkodowań i świadczeń ubezpieczeniowych – wynika z danych Polskiej Izby Ubezpieczeń (PIU). To aż o 12,6 proc. więcej niż rok wcześniej. W dużym stopniu wzrosły wypłaty związane ze szkodami majątkowymi, przede wszystkim dotyczącymi ognia i innych żywiołów.

Ubezpieczyciele wypłacili poszkodowanym ponad 11,5 mld zł

 • 11,5 mld zł dla poszkodowanych, w tym:
  • 5,3 mld zł z ubezpieczeń na życie
  • 4 mld zł z ubezpieczeń komunikacyjnych (OC+AC).
  • 2,2 mld zł z pozostałych ubezpieczeń.
 • Na ubezpieczenia przeznaczyliśmy 18,1 mld zł, o 2,9 proc. więcej niż rok wcześniej.
 • 84,6 mld zł aktywów ubezpieczyciele ulokowali w obligacjach i innych papierach wartościowych o stałej kwocie dochodu, wspierających gospodarkę i finanse publiczne.
 • 16,8 mld zł aktywów było ulokowanych w akcjach spółek z GPW i innych papierach o zmiennej kwocie dochodu.
 • 262 mln zł podatku dochodowego zapłacili ubezpieczyciele

Ubezpieczenia na życie

Świadczenia z ubezpieczeń na życie wzrosły o 10,8 proc. Największy wzrost wypłat dotyczył ubezpieczeń o charakterze inwestycyjnym i oszczędnościowym i wyniósł ponad 23 proc. Na ubezpieczenia na życie wydaliśmy w I kw. 2022 r. 5,2 mld zł, o 5,5 proc. mniej niż rok wcześniej.

Spadek składki dotyczy przede wszystkim polis inwestycyjnych, co ma związek z interwencją produktową, obowiązującą od początku tego roku. Rośnie natomiast rynek ubezpieczeń ochronnych i wypadkowych – mówi Jan Grzegorz Prądzyński, prezes zarządu PIU.

Ubezpieczenia komunikacyjne

W ubezpieczeniach majątkowych największą część odszkodowań stanowią ubezpieczenia komunikacyjne. Ich wartość w porównaniu z zeszłym rokiem wzrosła.

 • Odszkodowania i świadczenia z obowiązkowego OC posiadaczy pojazdów wyniosły 2,4 mld zł i były o 2,8 proc. większe niż przed rokiem.
 • Odszkodowania z autocasco wyniosły 1,6 mld zł, o 8 proc. więcej niż przed rokiem.

Średnia składka za obowiązkowe ubezpieczenie OC ppm wyniosła w I kwartale 2022 r. 488 zł, o 1,2 proc. mniej niż rok wcześniej. Jednocześnie wzrosła średnia szkoda. Jej koszt wyniósł 8 255 zł, o 2,7 proc. więcej niż przed rokiem.

Polityka cenowa jest indywidualną decyzją każdego zakładu ubezpieczeń. W OC komunikacyjnym od dłuższego czasu widać jednak wyraźnie spadek średniej ceny i wzrost kosztów napraw pojazdów. Z analizy przeprowadzonej dla PIU przez firmę Deloitte wynika, że jeśli ceny OC ppm pozostaną na dotychczasowym poziomie, w ciągu dwóch lat strata dla całego rynku wyniesie 3,4 mld zł. Dodatkowo pamiętajmy, że wkrótce poznamy nowe rekomendacje KNF, dotyczące likwidacji szkód komunikacyjnych. Nie znamy ich ostatecznej treści, ale istnieje prawdopodobieństwo, że koszty napraw po wprowadzeniu rekomendacji jeszcze wzrosną, a ubezpieczyciele będą wyłącznie płatnikami ze znacznie mniejszą kontrolą nad likwidacją szkód – mówi Jan Grzegorz Prądzyński.

Ubezpieczenia majątkowe

Wzrost odszkodowań i świadczeń w I kw. 2022 r. wiązał się w dużej mierze z większymi wypłatami w obszarze szkód majątkowych. – W porównaniu z ubiegłym rokiem, zgłoszono znacznie więcej szkód związanych z wichurami, gradobiciami i pożarami. Większa była nie tylko ich liczba, ale też średnia wartość – mówi Andrzej Maciążek, wiceprezes zarządu PIU.

W związku z ogniem i innymi żywiołami, ubezpieczyciele wypłacili w I kw. 2022 r. prawie 691 mln zł, aż o 77 proc. więcej niż rok wcześniej.

Wynik netto

Polscy ubezpieczyciele wypracowali w I kw. 2022 r. 771 mln zł zysku netto, czyli o 33 proc. mniej niż przed rokiem. Do budżetu państwa ubezpieczyciele odprowadzili 262 mln zł podatku dochodowego.

Wielkość I kw. 2021 r. (tys. zł) I kw. 2022 r. (tys. zł) Różnica rok do roku
Dział I
Koszty działalności ubezpieczeniowej 1 276 467 1 352 951 5,99%
Wynik techniczny 527 284 534 089 1,29%
Wynik finansowy brutto 477 648 474 716 -0,61%
Podatek dochodowy 112 165 72 915 -34,99%
Wynik finansowy netto 365 242 401 311 9,88%
Udziały, akcje oraz inne papiery wartościowe o zmiennej kwocie dochodu oraz jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych 6 683 835 5 662 116 -15,29%
Dłużne papiery wartościowe i inne papiery wartościowe o stałej kwocie dochodu 29 704 471 29 185 853 -1,75%
Wielkość
Dział II I kw. 2021 r. (tys. zł) I kw. 2022 r. (tys. zł) Różnica rok do roku
Koszty działalności ubezpieczeniowej 2 518 727 2 765 639 9,80%
Wynik techniczny 745 962 579 705 -22,29%
Wynik finansowy brutto 992 491 558 969 -43,68%
Podatek dochodowy 221 205 189 213 -14,46%
Wynik finansowy netto 771 286 369 755 -52,06%
Udziały, akcje oraz inne papiery wartościowe o zmiennej kwocie dochodu oraz jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych 11 066 578 11 135 034 0,62%
Dłużne papiery wartościowe i inne papiery wartościowe o stałej kwocie dochodu 58 287 311 55 371 793 -5,00%

Przykłady szkód ubezpieczeniowych z I kw. 2022 r.

Rodzaj polisy Składka Zdarzenie Pomoc dla poszkodowanych
OC komunikacyjne 512 zł (rocznie) Wymuszenie pierwszeństwa na drodze ekspresowej. Poszkodowany stracił panowanie nad autem i zderzył się z ciągnikiem, transportującym wysokospecjalistyczne urządzenie górnicze. Szacunkowy koszt naprawy wszystkich pojazdów i urządzenia górniczego to ok. 2,4 mln zł.
Ubezpieczenie domu i prowadzonej w nim działalności gospodarczej 2060 zł (rocznie) Pożar domu zniszczył całe poszycie dachu, wszystkie instalacje a także wszystkie rzeczy osobiste i sprzęt związany z funkcjonowaniem rodzinnej działalności gospodarczej. Ubezpieczyciel wypłacił odszkodowanie w wysokości 2,8 mln zł.
Indywidualne ubezpieczenie na życie 1700 zł (rocznie) Śmierć 41-letniego mężczyzny w wyniku miażdżycy. Świadczenie dla uposażonego: 430 tys. zł.
NNW 84 zł (miesięcznie) Nieszczęśliwy wypadek w wyniku upadku. Poważne obrażenia czaszki, w wyniku których doszło do śmierci. Pieniądze dla rodziny zmarłego: 150 tys. zł.
Ubezpieczenie podróżne 429 zł (za cały wyjazd) Poszkodowana doznała ataków duszności podczas podróży po jednym z krajów azjatyckich. Na finalne koszty pokryte przez ubezpieczyciela złożył się szereg badań specjalistycznych zlecanych przez neurologa oraz neurochirurga. Doszło także do repatriacji poszkodowanej do kraju w asyście lekarza. Łączny koszt pomocy przekroczył 106 tys. zł.