Wystąpienie prezesa Fed utrwaliło oczekiwania na stabilizację stóp procentowych w USA

forex giełda

Prezes Fed w czwartek (13.02.2020) wygłosił przed Izbą Reprezentantów półroczny raport na temat polityki monetarnej. Podczas wystąpienia J. Powell powiedział, że gospodarka rozwija się w umiarkowanym tempie, a czynniki wspierające wydatki gospodarstw domowych są solidne. W kontekście prowadzonej polityki pieniężnej dodał, że obecne stanowisko Fed skupia się na wsparciu dalszego wzrostu gospodarczego, silnego rynku pracy oraz powrotu inflacji do celu na poziomie 2%. Jego zdaniem tak długo, jak napływające informacje o gospodarce będą zasadniczo zgodne z prognozami Fed, obecne stanowisko polityki pieniężnej prawdopodobnie nie zmieni się. Odnosząc się do ryzyka związanego z rozprzestrzenianiem się koronawirusa prezes

J. Powell powiedział, że Fed uważnie monitoruje rozwój epidemii i będzie oceniać jej skutki dla krajowej i światowej gospodarki.

W ubiegłym tygodniu GPW w Warszawie zanotowała lekki wzrost. Indeks szerokiego rynku WIG zyskał na wartości w ciągu tygodnia 0,14%. Notowania największych spółek (tworzących indeks WIG20) zaliczyły nieco wyższy wzrost równy 0,24%. Indeksy małych i średnich spółek zakończyły tydzień następująco: sWIG80 zyskał na wartości 0,99%, natomiast mWIG40 lekko osłabił się – o 0,43%.

Na tle powyższego, nasz fundusz Superfund UCITS Green Financial Futures stosując aktywne zarządzanie portfelem dostarczył inwestorom nieco wyższy zysk: + 1,06%.

Nadchodzący tydzień będzie bogaty w dane makroekonomiczne z Polski. W środę (19.02.2020) poznamy dane o dynamice zatrudnienia oraz o średnim i przeciętnym wynagrodzeniu. W czwartek (20.02.2020) będą ujawnione dane o produkcji przemysłowej. Z kolei w piątek (21.02.2020) poznamy dane o produkcji budowlano-montażowej oraz sprzedaży detalicznej.

Interesujące dane będą również napływały ze Stanów Zjednoczonych. W środę (19.02.2020) zostanie upubliczniony protokół z posiedzenia FOMC. Natomiast w piątek (21.02.2020) poznamy indeks PMI dla przemysłu oraz usług.

Również nie można pozostawić bez uwagi publikacje protokołu posiedzenia ECB, którą oczekuje się w czwartek (20.02.2020) oraz wstępny odczyt indeksów PMI dla przemysłu i usług w Strefie Euro, który poznamy w piątek (21.02.2020).

Departament Zarządzania i Analiz, SUPERFUND TFI S.A.