Wzrasta liczba Gruzinów mieszkających i pracujących w Polsce

Urząd do Spraw Cudzoziemców karta pobytu

Gruzini są jedną z najdynamiczniej rosnących grup cudzoziemców osiedlających się w Polsce. Liczba obywateli Gruzji posiadających ważne zezwolenia na pobyt przekroczyła 10 tys. osób. To dwukrotnie więcej niż jeszcze dwa lata temu – wynika z danych Urzędu do Spraw Cudzoziemców.

Imigracja gruzińska do Polski ma charakter ekonomiczny i jest związana głównie z kwestiami zawodowymi. Gruzini mogą korzystać z ułatwionego dostępu do rynku pracy na podstawie tzw. oświadczeń o powierzeniu pracy. Dla przedsiębiorców i specjalistów z branży IT działa także program Poland.Bussines Harbour – kompleksowy pakiet ułatwiający relokację na terytorium Polski.

Wzrost liczby Gruzinów osiedlających się w Polsce zauważalny jest od wprowadzenia ruchu bezwizowego w 2017 r. Wówczas znacząco zwiększyła się liczba składanych wniosków o wydanie zezwoleń na pobyt, a trend ten nadal się utrzymuje.

Niemal wszyscy Gruzini – 96 proc. osób, posiadają zezwolenia na pobyt czasowy. Mogą być one wydane na maksymalnie 3 lata. Najczęstszym celem pobytu w Polsce jest podejmowanie pracy – 96 proc. spraw. W dalszej kolejności są kwestie rodzinne – 2 proc. oraz edukacja – 1 proc.

Z 10 tys. obywateli Gruzji posiadających ważne karty pobytu, ok. 58 proc. to osoby w przedziale wiekowym 18 – 40 lat. Dzieci i młodzież poniżej 18. roku życia stanowią jedynie 2 proc., a osoby powyżej 40 lat – ok. 40 proc. Przeważają mężczyźni – 8,5 tys. osób (82 proc.), w porównaniu do 1,9 tys. kobiet.

Rozmieszczenie terytorialne Gruzinów osiedlających się w Polsce jest dość równomierne. Najczęściej wybieranymi regionami są województwa: wielkopolskie – 17 proc. osób, mazowieckie – 16 proc., łódzkie – 15 proc. oraz małopolskie – 14 proc.

Powyższe dane nie uwzględniają osób przebywających w Polsce tymczasowo w ramach ruchu bezwizowego lub na podstawie wiz.