Zgoda KNF na dokonanie zmiany w składzie Zarządu Giełdy

0
GPW (1)
  • 13 lipca Komisja Nadzoru Finansowego udzieliła Izabeli Olszewskiej i Piotrowi Borowskiemu zgody na objęcie stanowisk Członków Zarządu Giełdy
  • Decyzję o powołaniu wymienionych osób w skład Zarządu GPW podjęła 12 czerwca br. Rada Giełdy

13 lipca 2018 r. Komisja Nadzoru Finansowego udzieliła zgody na dokonanie zmian w składzie Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. W skład Zarządu Giełdy nowej kadencji wejdą Izabela Olszewska i Piotr Borowski, będą pełnić funkcje Członków Zarządu Giełdy.

Decyzję o powołaniu Członków Zarządu Giełdy na nową kadencję rozpoczynającą się 26 lipca 2018 r. podjęła 12 czerwca tego roku Rada Giełdy. Izabela Olszewska będzie pełnić funkcję Członka Zarządu ds. rozwoju biznesu i sprzedaży (CSO), a Piotr Borowski – Członka Zarządu ds. operacyjnych i regulacyjnych (COO). Poza nimi do zarządu wejdzie dwóch członków obecnej kadencji: Jacek Fotek oraz Dariusz Kułakowski.

Zmiany w składzie Zarządu Giełdy będą obowiązywać od dnia uprawomocnienia się decyzji KNF w tym zakresie, jednak nie wcześniej niż z dniem 1 sierpnia 2018 r.

Izabela OLSZEWSKA

– absolwentka Wydziału Finansów i Statystyki w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie, aktualnie jest w trakcie studiów doktoranckich na Wydziale Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego. Była słuchaczką International Institute for Securities Market Development, zorganizowanego przez US Securities and Exchange Commission w Waszyngtonie.

Z rynkiem kapitałowym związana jest od 1992 roku, początkowo jako analityk w Centrum Operacji Kapitałowych Banku Handlowego, a od 1999 roku jako pracownik Giełdy Papierów Wartościowych. Na GPW pełniła różne funkcje menedżerskie w obszarze rozwoju biznesu i sprzedaży, współpracowała z inwestorami i przedsiębiorcami, krajowymi i zagranicznymi, z różnych dziedzin gospodarki, odpowiadała za poszerzanie oferty produktowej rynku regulowanego i rynków alternatywnych. Obecnie zajmuje stanowisko Dyrektora Zarządzającego ds. Rozwoju.

Od października 2015 r. jest członkiem Rady Nadzorczej spółki Bondspot. Sprawowała także funkcje w organach nadzorczych Towarowej Giełdy Energii oraz spółki InfoEngine. Zarówno w Bondspot, jak i Towarowej Giełdzie Energii, została oddelegowana przez Radę Nadzorczą do czasowego wykonywania czynności Prezesa Zarządu spółki. Do czerwca 2018 r. była członkiem Rady Dyrektorów spółki Aquis Exchange z siedzibą w Londynie, pełniąc rolę Non-Executive Director.

Czytaj również:  Dotacje 2020: Worek z miliardami czeka. Konkursów nie zabraknie, ale jest ich mniej niż w poprzednich latach

Od wielu lat współpracuje z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych jako członek Zespołu Doradczego.

Piotr BOROWSKI

– absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu oraz studiów podyplomowych w zakresie finansów i opodatkowania przedsiębiorstw w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie, posiada licencję maklera papierów wartościowych.

Od początku kariery zawodowej związany z polskim rynkiem kapitałowym i Giełdą Papierów Wartościowych w Warszawie. Pracę na rynku kapitałowym rozpoczął jako makler giełdowy, w latach 1991-2006 pracował w bankach i domach maklerskich na stanowiskach samodzielnych i kierowniczych, w tym od 1993 r. do 2006 r. związany był z Grupą Kredyt Banku i KBC N.V., gdzie pełnił funkcje Dyrektora Inwestycyjnego Domu Maklerskiego Kredyt Banku, Zastępcy Dyrektora Generalnego KBC Securities N.V. Oddział w Polsce oraz Audytora Rynków Finansowych w KBC N.V. w Brukseli. W latach 1997-2007 był Członkiem Zarządu Izby Domów Maklerskich.

W latach 2007-2016 pracował na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, m.in. pełniąc funkcje dyrektora działów: Rozwoju i Współpracy Regionalnej, Relacji Inwestorskich i Analiz, Rozwoju Rynku Kasowego, ponadto reprezentował GPW w Komitecie Zarządzającym (Management Committee) Federacji Europejskich Giełd Instrumentów Finansowych (Federation of European Securities Exchanges) w Brukseli.

Od 2017 r. prowadzi własną działalność doradczą w zakresie relacji inwestorskich i rynków kapitałowych, od lutego 2018 r. współpracuje z brytyjską firmą doradczą BTA Consulting Ltd jako konsultant przy projektach doradczych związanych z rozwojem rynków kapitałowych.