Została uzgodniona „pierwsza faza” porozumienia handlowego pomiędzy USA a Chinami

0
forex giełda

Po dwóch latach od ogłoszenia przez Stany Zjednoczone wprowadzenia ceł na niektóre towary importowane z Chin, w piątek (13.12.2019) amerykańskie i chińskie władze uzgodniły na piśmie „pierwszą fazę” porozumienia handlowego. Według ustaleń, USA odstąpią od zapowiadanego podwyższenia taryf celnych z 25% do 30% na chińskie towary o wartości 250 mld USD (które miało wejść w życie z dniem 15 grudnia), a także dwukrotnie zmniejszą stawkę celną na inne produkty o wartości około 125 mld USD. Chiny ogłosiły natomiast zwiększenie importu z USA towarów rolnych, energetycznych oraz leków i usług finansowych. Ponadto władze chińskie zobowiązały się do zwiększenia ochrony amerykańskich praw intelektualnych. Prezydent USA Donald Trump poinformował na Twitterze, że rozpoczną się negocjacje będące drugą fazą amerykańsko-chińskiej umowy handlowej i administracja USA nie będzie czekać do wyborów prezydenckich w USA w listopadzie 2020 roku. Osiągnięcie „pierwszej fazy” porozumienia jest bardzo dobrą informacją dla światowej gospodarki, gdyż polityka protekcjonistyczna USA wobec towarów z Chin mocno hamowała globalną wymianę handlową, a także pogarszała sentyment konsumpcyjny i inwestycyjny na świecie.

Po kilku tygodniach z rzędu strat, GPW w Warszawie notuje wzrost. Indeks szerokiego rynku WIG zyskał na wartości w ciągu tygodnia 1,31%. Notowania największych spółek (tworzących indeks WIG20) zaliczyły nieco wyższy wzrost 1,61%. Indeksy małych i średnich spółek zakończyły tydzień bez większych zmian: sWIG80 zyskał na wartości 1,02%, natomiast mWIG40 lekko osłabił się – o 0,21%.

Bieżący tydzień będzie bogaty na dane makroekonomiczne z Polski. W środę (18.12.2019) poznamy dane o dynamice zatrudnienia oraz o średnim i przeciętnym wynagrodzeniu. Z kolei w czwartek (19.12.2019) będą ujawnione dane o produkcji budowlano montażowej oraz produkcji przemysłowej. W piątek (20.12.2019) poznamy dane, dotyczące sprzedaży detalicznej.

Interesujące dane będą również napływały ze Stanów Zjednoczonych. We wtorek (17.12.2019) zostaną opublikowane dane o produkcji przemysłowej. W czwartek (19.02.2019) poznamy indeks wskaźników wyprzedzających – Conference Board. Natomiast w piątek (22.11.2019) nadejdzie kolej na dane o PKB USA, dochody i wydatki Amerykanów oraz indeks uniwersytetu w Michigan.

Poza tym, w środę (18.12.2019) poznamy inflacje HICP dla Strefy Euro.

Departament Zarządzania i Analiz
SUPERFUND TFI S.A.