10 trendów w IT na 2023 rok według Google

Centrum Rozwoju Technologii Google Cloud w Warszawie (17)

Sztuczna inteligencja, która pomoże w przejściu na czterodniowy tydzień pracy? 80% programistów korzystających z oprogramowania open-source? A może chmura obliczeniowa zarządzana w połowie przez sztuczną inteligencję i w oparciu o uczenie maszynowe? Eksperci Google Cloud podzielili się przewidywaniami, jak branża IT będzie ewoluować. 

Podczas konferencji dla deweloperów Google Cloud Next’22 10 ekspertów podzieliło się przewidywaniami dotyczącymi tego, jak może się zmienić branża IT w najbliższym okresie. Początek roku 2023 to doskonały moment, aby przedstawić prognozy dotyczące technologii chmurowych i pomóc branży w przygotowaniu się na nadchodzące lata.

Poniżej znajduje się lista dziesięciu prognoz, jak zmieni się branża IT do 2025 roku, przygotowana przez ekspertów i ekspertki Google Cloud.

  1. Neuroinkluzywność oprogramowania stanie się synonimem dobrego projektowania – projektowanie oprogramowania z uwzględnieniem neurointegracji stanie się istotnym czynnikiem przy powstawaniu oprogramowań. Szacuje się, że nawet 20% ludzkości to osoby nieneurotypowe, wykazujące się innymi potrzebami i wrażliwością niż pozostałe 80% populacji.
  2. 4 na 5 programistów i programistek będzie korzystać z jakiejś formy otwartego oprogramowania – wraz z rozwojem przepisów dotyczących zasad tzw. compliance (zgodności z przepisami) – np. w USA są nimi Federalny Program Zarządzania Ryzykiem i Autoryzacją – FedRAMP – oraz rozporządzenie wykonawcze prezydenta Joe Bidena w sprawie bezpieczeństwa cybernetycznego), open source staje się niezbędny w celu zapewnienia lepszych sposobów spełniania obowiązkowych standardów i norm.
  3. AI może pomóc w realizacji wizji czterodniowego tygodnia pracy – zastosowanie sztucznej inteligencji (AI) w przedsiębiorstwach zwiększyło się wyraźnie na przestrzeni ostatnich kilku lat, wpływając na wszystkie aspekty biznesu. Jednym z najważniejszych powodów tego wzrostu jest potencjał sztucznej inteligencji do zwiększenia produktywności pracowników, zwłaszcza w działach IT. W rzeczywistości wzrost produktywności, jaki zapewnia AI, do 2025 roku pozwoli programistom wykonać tygodniową pracę w cztery dni – lub mniej.
  4. 90% operacji bezpieczeństwa będzie zautomatyzowane i zarządzane jako kod – podział 90/10 między zautomatyzowane i ręczne wykrywanie oraz reagowanie na zdarzenia może pozwolić zespołom odpowiedzialnym za cyfrowe bezpieczeństwo skupić się na najważniejszej części ich pracy: badaniu zagrożeń, rozwiązywaniu wyzwań związanych z widocznością i reagowaniu na alarmy.
  5. Ponad połowa decyzji dotyczących infrastruktury chmurowej zostanie zautomatyzowana przez AI i ML – obciążenie i złożoność podejmowania decyzji dotyczących infrastruktury zniknie dzięki sile automatyzacji sztucznej inteligencji i uczenia maszynowego. Automatyczne połączenie infrastruktury, architektury normatywnej i ekosystemu zapewni zoptymalizowane działanie chmury pod kątem zadań obliczeniowych. W związku z tym architekci chmury skupią się na tym, by tworzyć rozwiązania pomagające skalować biznesy oraz umożliwiać im dalszy rozwój.
  6. 90% danych będzie można wykorzystać w czasie rzeczywistym za pomocą uczenia maszynowego – niedawne badanie wykazało, że tylko jedna trzecia firm jest w stanie uzyskać wymierną wartość ze swoich danych. W rezultacie wystąpić może obciążenie operacyjne, związane z zarządzaniem infrastrukturą danych, ich przenoszeniem i duplikowaniem oraz udostępnianiem. Uczenie maszynowe może pomóc w zniwelowaniu większości tych problemów.
  7. Technologie multicloud pozwolą na swobodną zmianę głównego dostawcy chmury – w nadchodzących latach firmy będą wykorzystywać strategię wielochmurową nie tylko jako sposób na zabezpieczenie swoich operacji, ale także jako sposób na przejście ze swojej „pierwszej” chmury do następnej. Badania pokazują, że duża część firm korzysta już z rozwiązań więcej niż jednego dostawcy usług chmurowych.
  8. Do 2025 roku 3 na 4 deweloperów będzie kierować się zasadami zrównoważonego rozwoju – czas ignorowania pilnej potrzeby spełnienia celów klimatycznych dobiega końca, ale firmy wciąż walczą o znalezienie skutecznych sposobów działania. Około 65% kierowników działów IT twierdzi, że chociaż chce usprawnić działania na rzecz zrównoważonego rozwoju, nie wie, jak to zrobić. Kolejne 36% przyznaje, że nie ma nawet narzędzi pomiarowych do śledzenia postępów w kierunku zrównoważonego rozwoju.
  9. Bariery pomiędzy obciążeniami transakcyjnymi i analitycznymi w większości znikną – tradycyjnie obciążenia transakcyjne i analityczne miały oddzielne architektury danych. Transakcyjne bazy danych są zoptymalizowane pod kątem szybkiego odczytu i zapisu, podczas gdy analityczne bazy danych są zoptymalizowane pod kątem agregacji dużych zbiorów. W rezultacie starsze systemy danych transakcyjnych i analitycznych są w dużej mierze od siebie oddzielone. W najbliższych latach bariery pomiędzy dwoma rodzajami systemów znikną, co ułatwi sprawniejsze poruszanie się między nimi.
  10. Ponad połowa wszystkich aplikacji biznesowych będzie budowana przez użytkowników, których dzisiaj nie można określić jako profesjonalnych programistów – w miarę rozwoju organizacji coraz więcej prac programistycznych jest podejmowanych przez zespoły i osoby spoza tradycyjnych działów IT. Do 2025 roku ponad połowa wszystkich aplikacji biznesowych będzie tworzona przez osoby, które nie są profesjonalnymi programistami.