100 dni rządu premier Ewy Kopacz

ewa kopacz

Wyższe ulgi podatkowe dla rodzin wielodzietnych i dynamiczny rozwój programu wsparcia przedsiębiorców, a także przygotowania do nowej Ordynacji podatkowej i poważnych zmian w funkcjonowaniu administracji podatkowej to przykłady działań Ministerstwa Finansów zaprezentowane 7 stycznia 2015 r. podczas podsumowania 100 dni rządu premier Ewy Kopacz.

Na początku konferencji prasowej w Kancelarii Premiera 7 stycznia 2015 r.szefowa rządu wyraziła wyrazy solidarności z narodem francuskim w związku z zamachem terrorystycznym w Paryżu. Następnie premier Ewa Kopacz przedstawiła najważniejsze dokonania kierowanego przez siebie rządu w ciągu pierwszych miesięcy oraz plany na bliską przyszłość. W tym kontekście należy wymienić następujące najważniejsze działania, w które zaangażowany jest resort finansów:

Wprowadzenie wyższej ulgi podatkowej dla rodzin wielodzietnych

Od 1 stycznia 2015 r. o 20% wzrosła kwota ulgi na trzecie i każde kolejne dziecko, co oznacza, że roczna ulga na trzecie dziecko zwiększyła się z 1 668,12 zł do 2 000,04 zł, a na kolejne dzieci z 2 224,08 zł do 2 700 zł. Z tego rozwiązania będzie mogło skorzystać ponad milion rodzin, w których wychowuje się ok. dwa miliony dzieci. Ponad 97% rodzin – płatników PIT – będzie mogło wykorzystać tę ulgę w pełni. Rząd przyjął projekt ustawy dotyczącej wyższych ulg 30 września 2014 r.

Wprowadzenie szybszego zwrotu podatku dla rodzin wielodzietnych

W listopadzie 2014 r. Ministerstwo Finansów zdecydowało, że rodziny wielodzietne mogą otrzymać szybszy zwrot podatku dochodowego w 2015 r. Termin zwrotu został skrócony z trzech miesięcy do jednego.

Wprowadzenie zasady „złotówka za złotówkę”

Dziś, jeśli rodzice przekroczą próg dochodowy uprawniający ich do świadczeń socjalnych, tracą całą kwotę. Rząd proponuje prostą zasadę: „złotówka za złotówkę”. Oznacza to, że zamiast zabierać rodzicom całe świadczenie, będzie ono pomniejszone tylko o taką kwotę, o jaką przekroczyli próg. Zachęci to rodziców do podejmowania pracy, a także do wychodzenia z szarej strefy. – To bardzo ważne szczególnie dla tej części naszego społeczeństwa, która korzysta z pomocy społecznej. Tę ustawę wyjątkowo sobie cenię – powiedziała premier Ewa Kopacz o projekcie skierowanym do konsultacji społecznych 7 stycznia 2015 r. Rozwiązanie to wejdzie w życie od stycznia 2016 r.

Wsparcie dla przyzakładowych żłobków i przedszkoli

Powstaną nowe przyzakładowe żłobki i przedszkola, przez co łatwiej będzie łączyć życie zawodowe z życiem rodzinnym. W latach 2015-2020 zostanie przeznaczonych na ten cel ponad 2 mld zł (w ramach środków europejskich i specjalnego systemu ulg w podatku CIT). Projekt będzie finansowany częściowo w ramach regionalnych programów operacyjnych realizowanych przez samorządy województw. Natomiast uruchomienie wsparcia finansowego pochodzącego z systemu ulg w podatku CIT planowane jest w styczniu 2016 r. – Ministerstwo Finansów pracuje nad kwestią ulg w tym podatku dla przedsiębiorstw, które tworzyłyby żłobki przyzakładowe – poinformowała premier Kopacz.

Przyjęcie budżetu na rok 2015

W tym roku deficyt spadnie poniżej 3% PKB, tym samym Polska wyjdzie z procedury nadmiernego deficytu. Dużo niższym deficytem niż planowano (poniżej 30 mld zł zamiast 47,5 mld zł) zamyka się budżet państwa w 2014 roku.To efekt dobrej realizacji budżetu, ale także wynik racjonalnej i oszczędnej polityki wydatkowej. Projekt ustawy budżetowej został przyjęty przez rząd 24 września 2014 r.

Założenia do projektu nowej ordynacji podatkowej

Nowe przepisy podatkowe mają być jasne, precyzyjne i przyjazne dla uczciwych podatników. Nad nową ordynacją podatkową pracuje Komisja Kodyfikacyjna Ogólnego Prawa Podatkowego. Jeszcze przed marcem, jak zapowiedziała premier Ewa Kopacz, komisja przedłoży Ministerstwu Finansów kierunkowe założenia do nowej ordynacji. Następnie projekt zostanie skierowany na Radę Ministrów i poddany konsultacjom społecznym.

Wydłużenie do 2016 r. gwarancji de minimis

Program de minimis został wydłużony do 2016 r. Od początku funkcjonowania programu (marzec 2013 r.) udzielono gwarancji na kwotę  15,8 mld dla 73 500 przedsiębiorców. Pozwoliło to na udzielenie kredytów w kwocie ok. 28 mld zł. Rozporządzenie ministra finansów z 3 grudnia 2014 r. dotyczące wydłużenia programu de minimis do końca 2016 r. weszło w życie 26 grudnia 2014 r.

Więcej środków dla przedsiębiorczości

19 grudnia 2014 r. Rada Nadzorcza BGK przyjęła plan finansowy, w którym założono wzrost wartości finansowania przedsiębiorstw o ponad 6 mld zł (z 19 mld w 2014 r. do 25 mld w 2015 r.). Podpisanie umów dotyczących finansowania inwestycji, m.in. w branży energetycznej czy chemicznej zaplanowano na I połowę 2015 r.

Ułatwienia dla podatników i zmiany w urzędach skarbowych

W 2015 r. dzięki nowym fukcjom systemu e-Podatki każdy będzie miał łatwy i bezpieczny dostęp do swojego konta podatnika. Podatnicy uzyskają taką samą, spójną informację niezależnie od tego, do którego urzędu skarbowego przyjdą z pytaniami. Zwiększona zostanie przepustowość infolinii podatkowej. Powstanie internetowa Baza Wiedzy Administracji Podatkowej. Podatnik będzie mógł załatwić swoje sprawy w dowolnym urzędzie. Pracownik urzędu skarbowego obsłuży obywateli także z zakresu działania innych instytucji, np. ZUS, Służby Celnej. Przez pierwsze 18 miesięcy prowadzenia działalności mikroprzedsiębiorcy będą mogli liczyć na pomoc asystenta podatnika. Wyspecjalizowane urzędy skarbowe skoncentrują się wyłącznie na obsłudze największych podmiotów budujących potencjał gospodarczy państwa.

Wprowadzenie korzystniejszych zasad waloryzacji rent i emerytur w 2015

W budżecie wygospodarowano środki na kwotową waloryzację emerytur i rent na poziomie min. 36 zł dla świadczeń poniżej 3333 zł, co nastąpi 1 marca 2015 r. Gdyby zastosować wyłącznie procentowy system waloryzacji, obowiązujący m.in. w 2014 r., najniższa emerytura wzrosłaby jedynie o ok. 9 zł. Z szacunków resortu pracy wynika, że wprowadzone zmiany sposobu waloryzacji w 2015 r. to koszt ok. 1,8 mld zł, a łącznie na waloryzację emerytur i rent trafi w tym roku ok. 3,7 mld zł. Projekt nowelizacji ustawy dotyczący waloryzacji został przyjęty przez rząd 30 września 2014 r.