100% energii z OZE w działalności PepsiCo na całym świecie do roku 2030

OZE odnawialne źródła energii

Światowy lider w dziedzinie produkcji żywności i napojów, firma PepsiCo, dołącza do międzynarodowej inicjatywy RE100, w wyniku której do roku 2030 wdroży projekty pozwalające na zapewnienie 100% energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych do zasilania własnej działalności operacyjnej na całym świecie. Do roku 2040 energią pochodzącą z OZE zasilane będą ponadto wszystkie podmioty współpracujące z PepsiCo na zasadach franczyzy oraz znajdujące się pod zarządem osób trzecich. Według szacunków, do roku 2040 ta istotna zmiana może doprowadzić do redukcji emisji gazów cieplarnianych (GHG) o około 2,5 mln ton, co jest równoznaczne z wycofaniem z użytku ponad pół miliona aut w okresie jednego roku.

Nowy cel jest zbieżny z globalnymi dążeniami firmy zmierzającymi do zwiększenia proporcji wykorzystania odnawialnych źródeł energii w całej działalności przedsiębiorstwa oraz nawiązuje do ogłoszonego na początku 2020 roku przejścia na zasilanie energią elektryczną pochodzącą w 100% z OZE wszystkich obiektów PepsiCo w USA.

– Wszyscy odczuwamy niszczycielskie skutki zmian klimatycznych na całym świecie, przez co globalny system żywnościowy znalazł się pod ogromną presją. W tej sytuacji potrzebujemy przyspieszyć podejmowane działania – powiedział Jim Andrew, Dyrektor ds. zrównoważonego rozwoju w PepsiCo. – Jesteśmy świadomi odpowiedzialności, jaka wiąże się ze skalą i wielkością naszych działań, dlatego uważamy, że przejście na zasilanie wszystkich naszych zakładów i obiektów na całym świecie energią pochodzącą w 100% z odnawialnych źródeł energii to właściwy krok naprzód. Dzięki temu uzyskamy znaczący wpływ nie tylko na własne działania, a dodatkowo stale będziemy realizować zamierzenia naszego programu zrównoważonego rozwoju – dodał Jim Andrew.

Na początku 2020 roku PepsiCo przystąpiła do zobowiązania ONZ „Business Ambition for 1.5°C”, dołączając w ten sposób do wiodących na świecie koncernów, które zobowiązały się zredukować emisje w całym łańcuchu wartości. Celem podmiotów zaangażowanych w inicjatywę  jest realizacja naukowo potwierdzonego dążenia do ograniczenia globalnego ocieplenia do 1,5°C, a jednocześnie opracowanie długoterminowej strategii doprowadzenia do redukcji emisji do zera do roku 2050. Dotychczas PepsiCo poczyniła znaczące postępy w ograniczaniu emisji gazów cieplarnianych w całym łańcuchu wartości, w tym w wyniku podejmowanej współpracy z rolnikami przy wdrażaniu praktyk zmniejszających emisję dwutlenku węgla, globalnego programu zrównoważonego rolnictwa, a także wdrożenia do eksploatacji jednego z największych taborów elektrycznych na kontynencie północnoamerykańskim.

Aktualnie PepsiCo pozyskuje odnawialną energię elektryczną w 18 krajach świata, a dziewięć z nich, w tym Polska, już teraz zaspokaja 100% swojego zapotrzebowania na energię ze źródeł odnawialnych.

– Jesteśmy dumni, że Polska znajduje się w gronie dziewięciu krajów europejskich, które korzystają w 100% z energii wytwarzanej ze źródeł odnawialnych. Wszystkie cztery zakłady produkcyjne PepsiCo w naszym kraju i biuro główne zasilane są wyłącznie zieloną energią, pochodzącą głównie z farm wiatrowych – powiedział Michał jaszczyk, prezes PepsiCo Polska. – Dodatkowo w Polsce uwzględniamy rozwiązania fotowoltaiczne już na etapie projektowym i wdrażamy nowe instalacje przy okazji kolejnych inwestycji. Doskonałym przykładem są panele słoneczne zainstalowane w nowoczesnym magazynie centralnym naszej firmy w Mszczonowie, otwartym w 2020 roku. A także nowa instalacja słoneczna zasilająca nową linię do produkcji napojów w puszkach w zakładzie w Michrowie. Zamierzamy ponadto zwiększać moce instalacji energii odnawialnych instalowanych w naszym kraju poprzez inwestycje własne w OZE, jak również podpisywanie umów typu PPA – dodał Michał Jaszczyk.

Uwzględniając tegoroczne przejście na energię elektryczną pochodzącą ze źródeł odnawialnych we wszystkich obiektach firmy na terenie USA szacuje się, że do końca 2020 roku na całym świecie poziom wykorzystania energii elektrycznej pochodzącej ze źródeł odnawialnych wyniesie 56%.

Ogłoszenie nowego celu wiąże się jednocześnie z przystąpieniem PepsiCo do inicjatywy RE100 prowadzonej przez Climate Group we współpracy z CDP, mającej na celu uzyskanie zobowiązania najbardziej wpływowych firm na świecie w angażowanie się w projekty zapewniające zaopatrzenie w energię elektryczną pochodzącą w 100% ze źródeł odnawialnych.

– Dokonując zmian w działalności operacyjnej na całym świecie i przechodząc na zasilanie własnych zakładów i obiektów energią elektryczną pochodzącą ze źródeł odnawialnych, PepsiCo potwierdza zaangażowanie w walkę ze zmianami klimatycznymi, a tym samym daje dowód na konieczność wykorzystywania odnawialnych źródeł energii w coraz większym stopniu – powiedział Sam Kimmins, szef inicjatywy RE100 w Climate Group. – Dokonując inwestycji w rozwój nowych farm słonecznych i wiatrowych na całym świecie, które pomogą PepsiCo osiągnąć swój cel, firma wnosi realny wkład w proces szybszego przechodzenia na wykorzystanie czystej energii – dodał Sam Kimmins.

– Zmiana klimatu nie będzie czekać, więc musimy podjąć wyzwanie. Nasze firmy w dziewięciu krajach europejskich już teraz wykorzystują w 100% odnawialną energię elektryczną. PepsiCo w Europie będzie liderem w realizacji globalnego zobowiązania firmy do osiągnięcia 100% odnawialnej energii elektrycznej. W całej Europie osiągniemy ten cel do 2022 r. dodał Silviu Popovici, Prezes PepsiCo na Europę.

Aby osiągnąć cel polegający na wykorzystaniu energii elektrycznej pochodzącej w 100% ze źródeł odnawialnych we wszystkich obiektach i zakładach PepsiCo na całym świecie, firma zamierza wykorzystać szeroki wachlarz rozwiązań. Będzie on obejmował m.in. umowy PPA, które będą przyczyniać się do rozwoju nowych projektów, w tym farm słonecznych i wiatrowych na całym świecie, a także nabywanie certyfikatów energetycznych, co z kolei umożliwi stosunkowo szybkie przechodzenie na zasilanie energią pochodzącą ze źródeł odnawialnych w wielu regionach świata. Oprócz tego PepsiCo będzie stale poszerzać lokalne wdrożenia projektów wiatrowych i słonecznych w obiektach na całym świecie – dachowe panele słoneczne zostały zainstalowane na budynkach światowej centrali firmy PepsiCo w miejscowości Purchase w stanie Nowy Jork na początku tego roku.