Rynek dodatkowych ubezpieczeń zdrowotnych w III kw. 2020 r. zanotował ponad 10% wzrost

Robert Łoś Prezes SALTUS Ubezpieczenia
Robert Łoś, Prezes SALTUS Ubezpieczenia

Według opublikowanych przez Polską Izbę Ubezpieczeń danych liczba osób korzystających z dodatkowych ubezpieczeń zdrowotnych na koniec III kwartału 2020 roku wynosiła ponad 3,1 mln. To o 10,6% więcej niż rok wcześniej. Wydaliśmy na nie łącznie 665 mln zł, czyli 4,3% więcej niż w tym samym okresie 2019 r.

Ostatni rok zdecydowanie zmienił podejście ubezpieczających i ubezpieczonych do polis zdrowotnych, zarówno grupowych, jak i indywidualnych. Po pierwsze, zaczęły być one jeszcze bardziej pożądanym benefitem pracowniczym niż rok temu. Po drugie, zmieniło się podejście kupujących do zakresu polis – świadczenia wcześniej marginalizowane i uważane za dodatki są teraz jednymi z najistotniejszych, jak telemedycyna.

Na co zwracamy uwagę wybierając polisę w 2021 r.?

Dotychczas dla ubezpieczających najważniejsza była jak najdłuższa lista świadczeń dostępnych w ramach polisy. Nie analizowali oni jednak aż tak dokładnie, co ona zawierała. A krótsza lista wcale nie musi oznaczać słabszej ochrony. Kluczem, według którego powinno wybierać się świadczenia, są:

– problemy zdrowotne, z jakimi borykają się ubezpieczeni,
– choroby zawodowe, które im grożą,
– wiek ubezpieczonych i wynikające z niego zagrożenia dla zdrowia.

Obecnie świadczeniami, które są szczególnie „w cenie”, są ochrona przed chorobami zakaźnymi, zwłaszcza COVID-19, pomoc zdalna oraz wsparcie w walce z problemami psychicznymi. Pandemia i spowodowana nią izolacja odcisnęły piętno na naszym zdrowiu – zarówno fizycznym, jak i psychicznym.

W ofertach ubezpieczycieli, zwłaszcza tych dotyczących polis grupowych, pojawiła się więc możliwość organizacji testów przesiewowych na koronawirusa wśród pracowników. Ponadto, część towarzystw przygotowuje się do włączenia do akcji szczepień przeciw COVID-19 w ramach mobilnych punktów szczepień, które będzie można zorganizować w firmie. Co więcej, nieustająco rozwijane są usługi z zakresu telemedycyny, ponieważ ta forma kontaktu nie straci na popularności przez długi czas. Jestem wręcz zdania, że zostanie z nami na stałe. Trzeba też zaopiekować się rosnącą liczbą osób z problemami natury psychicznej, do czego przyczyniły się ograniczenia spowodowane lockdownem. Na szczęście coraz bardziej otwarcie mówimy o tych schorzeniach i coraz chętniej zwracamy się po pomoc. Dlatego coraz więcej osób wybierając ubezpieczenie, dba o to, żeby obejmowało również konsultacje psychiatryczne i psychologiczne.

Pracodawcy powinni zachęcać do korzystania z polis grupowych

Biorąc pod uwagę fakt, że przez pandemię zdecydowanie pogorszyła się nasza dbałość o odpowiednią profilaktykę zdrowotną, poza ochroną przed COVID-19, ubezpieczający w ramach polis grupowych (pracodawcy) powinni pełnić nie tylko rolę dostawcy ochrony, ale też aktywnie zachęcać do korzystania ze świadczeń. Przedsiębiorcy powinni przede wszystkim wyjść poza schemat obowiązkowych badań okresowych i zachęcać pracowników do częstszego sprawdzania swojego stanu zdrowia. Zwłaszcza że pojęcie medycyny pracy jest bardzo pojemne i można w jej ramach całościowo zadbać o zdrowie, tworząc np. pracownicze programy profilaktyczne, pomagające kompleksowo diagnozować i leczyć najpowszechniej występujące wśród pracowników schorzenia.

Robert Łoś, Prezes SALTUS Ubezpieczenia