20% wkładu własnego to mit?

Katarzyna Dmowska
Katarzyna Dmowska z ANG Spółdzielni Doradców Kredytowych
  • Większość banków* nie wymaga od klientów 20% wkładu własnego.
  • Oczekują jednak w zamian wykupu ubezpieczenia, zapłaty wyższej marży lub blokady zdeponowanych w banku środków.
  • Niektóre banki nie wymagają jednak żadnego dodatkowego zabezpieczenia, nawet przy 10% wkładzie własnym lub zamiast wkładu własnego oczekują jedynie ubezpieczenia.

Od początku 2017 r. obowiązuje w Polsce wymóg 20% wkładu własnego przy zakupie nieruchomości finansowanej kredytem hipotecznym. Jego wysokość określa Rekomendacja S, stworzona przez Komisję Nadzoru Finansowego. Jeszcze przed 2014 r. banki nie wymagały żadnego wkładu własnego, niektóre oferowały nawet kredyty w wysokości do 120% wartości nieruchomości, jednak wraz z wprowadzeniem rekomendacji, ustalono bezwzględny wymóg posiadania własnych środków. Na początku było to 5% wartości nieruchomości, ale z każdym rokiem kwota zwiększała się o kolejne 5%.  Rok 2017 jest ostatnim etapem wdrażania Rekomendacji S. Banki jednak znalazły sposób na udzielanie kredytów w wysokości do 90% wartości nieruchomości poprzez zastosowanie dodatkowych zabezpieczeń brakującego wkładu własnego.

Katarzyna Dmowska
Katarzyna Dmowska z ANG Spółdzielni Doradców Kredytowych

Wprowadzenie bezwzględnego wymogu posiadania wkładu własnego jest konsekwencją kryzysu sprzed kilku lat – tłumaczy Katarzyna Dmowska z ANG Spółdzielni Doradców Kredytowych. – Jednak zgromadzenie środków w wysokości 20% wartości nieruchomości dla wielu młodych ludzi może być problemem. Przy średniej cenie mieszkania w dużym mieście, która wynosi ok. 300 tys. zł oznacza to konieczność posiadania 60 tys. zł wolnych środków własnych. Dla tych osób niektóre banki przygotowały ofertę 90% wartości nieruchomości, jednak opcja taka wiąże się z większym kosztem kredytu, który to koszt ma zrekompensować bankom podwyższone ryzyko z tytułu obniżonego wkładu własnego.

ANG Spółdzielnia Doradców Kredytowych przygotowała zestawienie kilkunastu największych działających w Polsce banków, pod kątem wysokości minimalnego oczekiwanego przez nie wkładu własnego. Okazuje się, że 9 z 14 banków, które znalazły się w porównaniu, nie przedstawia 20% wkładu własnego jako wymogu koniecznego do uzyskania kredytu hipotecznego. Jeden z banków nie wymaga żadnego wkładu, a jako wystarczające zabezpieczenie traktuje ubezpieczenie finansowane przez bank. Inny bank natomiast obniżył minimalny wkład własny do 10%, nie wymagając przy tym żadnych zabezpieczeń. W reszcie ofert znaleźć można 10% wkładu własnego pod warunkiem wyższej marży, ubezpieczenia lub blokady środków zdeponowanych w banku**.

Banki stosują różne dodatkowe zabezpieczenia w zamian za udzielenie kredytu w wyższej kwocie niż 80% wartości nieruchomości, różnorodne są też koszty tych zabezpieczeń. W niektórych bankach wymagany wkład własny uzależniony jest np. od źródła uzyskiwania dochodów. W tym samym banku, osoby prowadzące własną działalność gospodarczą będą musiały dysponować o 5% wyższym wkładem własnym niż osoby zatrudnione na pełen etat. Dlatego najlepszym sposobem jest sprawdzenie ofert z kilku banków, w celu znalezienia najlepiej dopasowanej do naszych możliwości i potrzeb opcji kredytu hipotecznego.– dodaje Katarzyna Dmowska z ANG.

Bank Minimalny wkład własny Warunki niższego wkładu własnego
Alior Bank 10% Wyższa marża w całym okresie kredytowania
Bank Millennium 10% Ubezpieczenie
BOŚ <20% Zastaw lub blokada środków na rachunku bankowym
BGŻ 20%  
CITI <20% Tylko dla niektórych klientów – blokada środków zdeponowanych w Banku.
BZ WBK 10% Ubezpieczenie
Deutsche Bank 10%
(uzyskujący dochód z tyt. działalności gospodarczej 15%)
Podwyższenie oprocentowania do czasu spłaty wymaganej części kapitału.
Euro Bank 20%  
ING 20%  
mBank 0% BHWN* Ubezpieczenie
Pekao Bank Hipoteczny 10% Brak
Pekao S.A. 10% Ubezpieczenie
PKO BP 10% Ubezpieczenie niskiego wkładu własnego, podwyższenie marży do czasu spłaty kredytowanego wkładu własnego
Raiffeisen Polbank 10% Określone przez bank warunki, jakie musi spełniać nieruchomość
* mBank Hipoteczny (bankowa hipoteczna wartość nieruchomości, która zazwyczaj jest niższa o ok. 10%  od wartości rynkowej)
Źródło: ANG Spółdzielnia Doradców Kredytowych

* Połowa banków, które znalazły się w zestawieniu

** Szczegółowe wyliczenia w tabeli pod tekstem