W 2020 r. algorytmy będą wpływać na działania 1 mld pracowników

0

W 2020 roku algorytmy będą wpływać na działania 1 mld pracowników – przewiduje Gartner, jeden z najważniejszych technologicznych ośrodków analitycznych na świecie. W efekcie statystyczny konsument będzie miał za sobą więcej interakcji z botami, niż współmałżonkiem. To jedna z wielu prognoz badaczy. Jak dodają, w najbliższych latach firmy będą odważniej inwestować w innowacje, a konsumenci – chętniej korzystać z technologii rozszerzonej rzeczywistości. W 2019 roku swoje zakupy opierać na niej mają już 2 miliardy osób. Natomiast w świecie finansów rozpowszechnią się tzw. płatności blockchain.

Jak podają badacze, w najbliższych latach ważną wartością dla firm stanie się… porażka. Już w tej chwili czołowe organizacje zaczynają pracować w modelu bimodalnym. Oznacza to tyle, że z jednej strony zakładają wprowadzanie bezpiecznych i sprawdzonych rozwiązań, z drugiej dają innowatorom szansę na wcielanie w życie nieszablonowych, a przez to ryzykownych koncepcji. Te, które przejdą fazę testów, mogą wejść na rynek. Sytuacja ta oznacza zwiększenie nakładów firm na realizację pomysłów, które przejdą początkową fazę testów. To kosztowne działania – w 2019 roku 1 dolar przeznaczony na innowacje będzie niósł za sobą wydatek kolejnych siedmiu dolarów na ich wdrożenie. Perspektywa dużych zysków z innowacji powoduje jednak, że firmy w nie inwestują. Do 2018 roku nakłady przeznaczane na modernizację infrastruktury wspierającej transformację cyfrową mają wzrosnąć o przynajmniej 30%.

W nowoczesnych firmach zmiana stała się nowym status quo, generując też nowe wydatki. Co więcej, bezpośrednie koszty przeznaczane na innowacje to tylko niewielka część potrzebnych środków. Każda taka rewolucja niesie za sobą szereg wydatków, np. związanych z modernizacją biznesu, reorganizacją firmy, nowymi stanowiskami pracy, szkoleniami, sprzętem. Budżet na innowacje to jednak konieczna cena, którą trzeba ponieść za rozwój. A jednocześnie jedna z najlepszych inwestycji współczesnej firmy – mówi Edyta Gałaszewska-Bogusz, Dyrektor w Accenture Operations Polska.

Czytaj również:  O crowdfundingu i jego zaletach opowiadają Marcin Maliszewski i Maciej Gajewski

Innowacje pozwalają np. skrócić dystans między klientem i dostawcą oferującym usługę. Według tej zasady działa autorska koncepcja firmy Infosys: Zero Distance, będąca rozwinięciem techniki Design Thinking. Koncepcja Zero Distance zakłada możliwie najbardziej kompleksowe i całościowe spojrzenie na biznes klienta ze strony dostawcy i identyfikację z jego potrzebami. Zakłada ona także szukanie wartości dodanej w obszarach biznesu, na które ta usługa, czy też konkretny proces biznesowy, ma wpływ. Firmie Infosys udało się wdrożyć tę metodologię w całej wielotysięcznej społeczności firmy, co przełożyło się na dostarczenie konkretnych, mierzonych w milionach USD, oszczędności wielu jej międzynarodowym klientom.

Roboty pomogą w pracy, zamiast ją zabierać