2021 r. będzie przełomowy dla rozwoju fotowoltaiki w Polsce

Maciej Kowalski, dyrektor zarządzający w firmie Enefit Polska
Maciej Kowalski, dyrektor zarządzający w firmie Enefit Polska

Korzystne warunki klimatyczne, wzrost cen emisji CO2, coraz tańsza „zielona energia”, zalecenia po obowiązkowym audycie energetycznym, a także obowiązująca od tego roku opłata mocowa – to tylko niektóre z elementów, które mogą wpłynąć na rosnące zainteresowanie OZE w tym roku. W szczególności dotyczy to coraz bardziej atrakcyjnej cenowo instalacji fotowoltaicznej. Jak i ile firmy mogą zaoszczędzić korzystając z energii odnawialnej i nowoczesnych rozwiązań efektywnościowych? 

Opłata mocowa

Od 1 stycznia 2021 roku obowiązuje tzw. opłata mocowa, która ma wpływ na podwyżkę rachunków za prąd dla firm. Przedsiębiorcy będą musieli pokryć 80% jej wolumenu. Wzrost całego kosztu energii dla firm może sięgać nawet 17-20%.

Jednym ze sposobów uniknięcia dodatkowych kosztów jest zainstalowanie własnego źródła energii. Wysokość dodatkowej opłaty jest uzależniona od ilości energii pobranej z sieci w godzinach 7.00-22.00 od poniedziałku do piątku. Korzystanie w tym czasie z paneli fotowoltaicznych, zwłaszcza od wiosny do jesieni, kiedy nasłonecznienie jest większe, przekłada się na realne oszczędności i zapewnia bezpieczeństwo dostaw oraz niezależność energetyczną dla biznesu.

Dzięki instalacjom fotowoltaicznym najwięcej zaoszczędzić mogą podmioty biznesowe i firmy, u których zużycie energii elektrycznej jest największe w ciągu dnia. Opłata mocowa zależy od ilości energii pobranej z sieci, zatem korzystając z fotowoltaiki możemy ograniczyć wydatki – podkreślił Maciej Kowalski, dyrektor zarządzający Enefit w Polsce.

Rosnące ceny emisji CO2

Rekordowe zapotrzebowanie na prąd i gaz na początku roku oraz dopuszczenie do obrotu emisjami inwestorów finansowych spowodowało znaczny wzrost opłat za emisję CO2, które obecnie kształtują się na poziomie 40 EUR za tonę, a szacuje się, że mogą skoczyć nawet do poziomu 70 EUR za tonę. W dłuższej perspektywie, na wzrost cen dwutlenku węgla w całej Europie wpływ będą mieć unijne plany redukcji spalania paliw kopalnych oraz wdrożona polityka klimatyczna. Podniesienie cen uprawnień do emisji CO2 silnie oddziałuje zwłaszcza na polski rynek, gdzie mix energetyczny zależy od węgla praktycznie w 80%.

Instalacja paneli fotowoltaicznych to prosta i stosunkowo szybka droga do częściowego uniezależnienia swojego biznesu od niepewnej sytuacji na rynku cen energii i rosnących kosztów emisji. – dodał Maciej Kowalski.

Obowiązkowy audyt energetyczny

Ustawa z 2016 r. nakłada obowiązek przeprowadzania okresowych audytów energetycznych w dużych przedsiębiorstwach działających na terenie Polski. Pierwszy audyt trzeba było wykonać w terminie jednego roku od wejścia w życie ustawy, a następne powtarzać co cztery lata. Dlatego wiele firm będzie musiało pamiętać o tym obowiązku właśnie w tym roku.

Raport z audytu pomaga w identyfikacji obszarów, na których można zaoszczędzić poprzez zmniejszenie użycia lub strat energii. Jednym z jego elementów jest wskazanie rozwiązań optymalnych dla danego budynku – na przykład modernizacji oświetlenia lub instalacji paneli fotowoltaicznych. Popularność tych rozwiązań wynika m.in. z tego, że należą do tych zaleceń po audycie energetycznym, które można stosunkowo łatwo i szybko wdrożyć w swojej firmie – wskazuje Przemysław Pidek, Head of Energy Services, Enefit

Zielona energia się opłaca

Energia odnawialna jest coraz tańsza, a największe spadki cenowe odnotowuje właśnie fotowoltaika – nawet 15% względem ubiegłego roku.

 

Niskoemisyjność jest też promowana przez Państwo. – Opłata kogeneracyjna, wynikająca z uchwalonej 14 grudnia 2018 roku ustawy o promowaniu energii elektrycznej  z wysokosprawnej kogeneracji w 2021 r. ustalona została na zero. Stawka tej opłaty jest każdego roku ustalana przez ministra właściwego do spraw energii – obecnie Minister Klimatu i Środowiska – mówi Przemysław Kałek, Radca prawny i Partner w Radzikowski, Szubielska i Wspólnicy.

W procesie kogeneracji zużycie paliwa jest niższe, niż w osobnym procesie wytwarzania ciepła w ciepłowni i osobnym procesie wytwarzania energii elektrycznej w elektrowni. To przekłada się na duże oszczędności finansowe i jednocześnie jest korzystniejsze dla środowiska.

Firmy inwestują w OZE

Z OZE chętnie korzysta biznes, a firmy coraz częściej inwestują we własne źródła energii. Dla wielu przedsiębiorstw i międzynarodowych korporacji proekologiczna polityka na stałe wpisała się w długofalową strategię działania. Wizerunek biznesu przyjaznego środowisku umacnia pozycję marki i zwiększa jej konkurencyjność na rynku, a korzystanie z „zielonej energii” pozwala znacznie obniżyć wydatki na energię elektryczną, rozszerzając perspektywy rozwojowe firmy. Minimalizacja wpływu na środowisko naturalne, a także inwestycja w OZE, to wartości istotne również dla coraz bardziej świadomych ekologicznie klientów.