21-procentowy wzrost kontraktacji usługi faktoringu po I półroczu

0

6 lipca 2015 r. Pragma Faktoring opublikowała dane sprzedażowe po I półroczu. Można zaobserwować 21-procentowy wzrost kontraktacji usługi faktoringu oraz wysoki wzrost liczby nowych Klientów.

W  I półroczu łączna wartość kontraktacji Pragma Faktoring SA wyniosła 263,2 mln zł, co stanowi wzrost o 16% w stosunku do I półrocza 2014 r. Zgodnie z realizowaną strategią widoczne jest zwiększenie kontraktacji w ramach usługi faktoringu o 21% r/r oraz zmniejszenie wartości kontraktacji usług pożyczkowych o 10% r/r. Usługa faktoringu stanowi 89% kontraktacji ogółem.

W I półroczu Pragma Faktoring SA podpisała umowy łącznie ze 100 nowymi klientami.

WARTOŚĆ KONTRAKTACJI W I PÓŁROCZU 2015 ROKU (w tys. zł)
  I półrocze 2015 I półrocze 2014 r/r
Faktoring z regresem 105 347 119 232 88%
Faktoring ubezpieczony
z regresem
85 403 61 120 140%
Faktoring eksportowy * 19 397 12 190 159%
FAKTORING RAZEM 233 012 192 551 121%
POŻYCZKI 30 238 33 533 90%
RAZEM 263 250 226 084 116%

* faktoring nominowany w walucie obcej, należności z regresem, w większości przypadków także ubezpieczone

„Jestem zadowolony z osiągniętych w I półroczu 2015 r. wyników dotyczących sprzedaży usług. W I półroczu 2015 r. podpisaliśmy 100 nowych umów faktoringowych. Pragma Faktoring będzie w kolejnych kwartałach regularnie zwiększać przychody i zyski, co w powiązaniu z bardzo dobrą sytuacją finansową Spółki, pozwoli na  systematyczny wzrost jej wartości.” – komentuje Tomasz Boduszek, Prezes Zarządu Pragma Faktoring SA.

Pragma Faktoring S.A. na dzień 30.06.2015 r. posiadała wierzytelności o łącznej wartości 101,5 mln zł, co stanowi 9-cio procentowy wzrost r/r. Portfel faktoringowy zwiększył się o 16% r/r, a pożyczkowy uległ zmniejszeniu o 15% w stosunku r/r osiągając wartość 18,7 mln zł. Portfel faktoringowy stanowi 82% całości portfela.

 „Chciałbym podkreślić również istotny wzrost dywersyfikacji portfela faktoringowego poprzez wzrost ilości Klientów, Odbiorców i ilości sfinansowanych faktur. Do systematycznego wzrostu dywersyfikacji portfela przywiązuję ogromną wagę, ponieważ w istotny sposób sprzyja to jego bezpieczeństwu i niskiej szkodliwości.”– dodaje Tomasz Boduszek.

Czytaj również:  PragmaGO świetnie sobie radzi

 

DYWERSYFIKACJA PORTFELA FAKTORINGOWEGO
Okres Obrót faktoringowy -należności sfinansowane
(tys. zł)
Liczba klientów Liczba odbiorców (płatników) Ilość faktur sfinansowanych przez Spółkę Obrót
(tys. zł)/ Odbiorca
1 półrocze 2015 233 012 283 1 156 17 387 202
1 półrocze 2014 192 550 179 950 17 148 203
1 półrocze 2013 148 034 149 462 9 917 320
1 półrocze 2012 124 034 143 306 7 447 405