28 stycznia będziemy obchodzić Europejski Dzień Ochrony Danych Osobowych

0

28 stycznia będziemy obchodzić Europejski Dzień Ochrony Danych Osobowych. Z tej okazji BIK zapytał Polaków o poczucie bezpieczeństwa związane z danymi osobowymi. Aż 44% osób w wieku 15-65 lat doświadczyło jakiejkolwiek formy zagrożenia bezpieczeństwa danych w trakcie swojego życia. Co druga osoba słyszała medialne doniesienia związane z wyciekiem danych z bazy PESEL, a informacja o tym wywołała poczucie lęku i obawy o własne dane. Aż 40% badanych zadeklarowało, że informacja ta wpłynęła na ich zachowanie związane z ochroną tożsamości.

28 stycznia obchodzimy Europejski Dzień Ochrony Danych Osobowych, ustanowiony przez Radę Europy, by przypominać o wartościach, takich jak prawo do prywatności, zaufania i bezpieczeństwa. Dzień ten to przede wszystkim okazja do zwrócenia uwagi na kwestie związane z potrzebą stałego podnoszenia poziomu wiedzy w zakresie ochrony swoich danych osobowych.

Polacy o bezpieczeństwie swoich danych

– Jak wynika z badania Biura Informacji Kredytowej* aż 44% Polaków w wieku 15-65 lat zetknęło się w swoim życiu z sytuacjami bezpośrednio bądź potencjalnie zagrażającymi bezpieczeństwu danych. –twierdzi Marcin Gozdek, dyrektor odpowiedzialny w BIK za rynek klientów detalicznych. – Najczęściej były to zdarzenia powiązane z utratą dokumentów tożsamości – z ich zgubieniem (16%), bądź kradzieżą (10%). Co dziesiąty badany doświadczył próby podszycia się pod niego w sieci internetowej – dodaje Marcin Gozdek. Stosunkowo często wskazywano także na problemy związane z kradzieżą haseł do skrzynki mailowej, portali społecznościowych (9%). Ze statystyk wynika, że najbardziej narażeni na kradzież danych są mężczyźni, osoby o ponadprzeciętnych zarobkach oraz osoby z wyższym wykształceniem.

Ochrona przed wyłudzeniem kredytu

O kradzieży tożsamości mówimy w sytuacji, w której ktoś wejdzie w posiadanie naszych danych osobowych i wykorzysta je wbrew naszej woli, podszywając się pod nas. – Od ponad roku prowadzimy akcję edukacyjną „Nieskradzione.pl”, w ramach której tłumaczymy, że nasz dowód, a przede wszystkim dane na nim zawarte, mogą stać się łupem przestępcy i zostać wykorzystane w celu wyłudzenia kredytu – zauważa Marcin Gozdek– Nasze badania wskazują, że Polacy mają coraz większą świadomość, jak ważny jest ich podstawowy dokument tożsamości. Blisko ¾ badanych potwierdziło, że nie udostępnia dowodu osobistego osobom do tego nieuprawnionym oraz nie pozostawia go poza zasięgiem wzroku.

Obawę o nieuprawnione wykorzystanie skradzionej tożsamości wzbudziły też medialne doniesienia o podejrzeniach wycieku danych osobowych z bazy PESEL. Dla co drugiej osoby, która słyszała o tym wydarzeniu, sprawa ta wywołała poczucie lęku i obawy o własne dane, a 40% badanych deklaruje, że informacja ta wpłynęła na ich zachowanie związane z ochroną tożsamości. 16% badanych deklarowało zmianę swojej postawy twierdząc, że aktualnie zwracają baczną uwagę na to komu przekazują swoje dane lub wcale ich nie podają.

Czytaj również:  Popyt na kredyty mieszkaniowe rośnie najszybciej od 10 lat. Polacy coraz chętniej zbierają na wkład własny w funduszach inwestycyjnych

„Lepiej zapobiegać niż leczyć”