3 VATy informacji, czyli co elektryzuje podatników (i nie tylko)

kontrola podatkowa

Nowy JPK_VAT dość mocno interesuje podatników oraz dostawców rozwiązań informatycznych. Choć zmodyfikowane przepisy zaczną obowiązywać duże firmy dopiero od 1 stycznia 2020r., w świetle innych zmian podatkowych nie wydają się już takie proste. Wszyscy podatnicy z zaciekawieniem śledzą też doniesienia związane z tzw. białą listą podatników, która pojawi się niebawem. Co warto wiedzieć na ten temat?

Jeszcze tylko przez kilka dni (do 16 sierpnia 2019r.) trwają konsultacje podatkowe dotyczące JPK_V7K i JPK_V7M (czyli od stycznia JPK_VAT) dla podatników, którzy rozliczają się miesięcznie i kwartalnie. Są one prowadzone internetowo przez Ministerstwo Finansów. By mieć jasny obraz sytuacji przedsiębiorców, warto pamiętać jednak o wszystkich planowanych zmianach.

Lawina podatkowa czy proces

– Ustawa o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw została podpisana przez Prezydenta na koniec lipca br. Wśród wprowadzonych zmian znalazł się przepis dotyczący zastąpienia deklaracji VAT-7 i VAT-7K nowym przekształconym plikiem JPK_VAT. Podobne rozwiązanie miało być wprowadzone już wcześniej. Przesunięcie można traktować więc jako dodatkowy czas, aby przedsiębiorcy mogli lepiej przygotować się na zmiany – mówi Monika Pupiec, Kierownik Zespołu Wsparcia jHMS Zarządzanie Finansami w firmie Kalasoft. – Z uwagi na lawinowe wdrażanie zmian w systemie podatkowym, nowości wprowadzają jednak zamieszanie – podkreśla Monika Pupiec.

Dodaje ona również: – Wszyscy z niecierpliwością czekają na termin udostępnienia nowych standardów struktur JPK oraz zasad ich wysyłki. Są one nie mniej istotne niż np. okres przejściowy pomiędzy wejściem w życie przepisów a obowiązkiem ich stosowania – mówi specjalistka z Kalasoft.

Rachunek zysków i strat

Ważne są też konsekwencje nowych przepisów. – JPK_VAT daje sporo możliwości w zakresie kontroli i ewentualnych sankcji ze strony fiskusa, jednak oznacza również wiele korzyści dla podatników. Usprawni on wywiązywanie się z obowiązków względem fiskusa. Istotnym uproszczeniem będzie eliminacja załączników wymaganych przy składaniu tradycyjnego rozliczenia podatku VAT (VAT-ZZ, VAT-ZD, VAT-ZT). Przy rozliczeniu nie będą potrzebne też wnioski dołączane do standardowych deklaracji jako odrębne dokumenty. Zostaną one zastąpione polami wyboru w nowym pliku – wyjaśnia Monika Pupiec.

Kierownik Zespołu Wsparcia jHMS Zarządzanie Finansami w firmie Kalasoft dodaje również, że są to przykładowe korzyści wynikające z wprowadzenia JPK_VAT: – Z technologicznego punktu widzenia zmiany nie powinny być zbyt dotkliwe dla podatników. Przyzwyczaili się oni już do tej formy przekazywania informacji fiskusowi. Tak naprawdę zmieni się tylko zakres dostarczanych danych. Łatwiej będzie też je korygować (za sprawą jednego pliku) – wyjaśnia Monika Pupiec.

Szare strony białej listy

Co ciekawe, istnieje jeszcze jedna nowość, która interesuje przedsiębiorców bardziej niż JPK_VAT. To tzw. biała lista podatników. Ten ujednolicony rejestr ma zostać opublikowany przez KAS do 1 września 2019r. Na liście znajdzie się m.in. wykaz rachunków rozliczeniowych kontrahentów. Realizując transakcję o wartości powyżej 15 tys. zł na rachunek bankowy spoza tej listy, przedsiębiorca narazi się na sankcje. Nie będzie mógł m.in. zaliczyć tego wydatku do kosztów podatkowych. Na chwilę obecną nie znamy jeszcze wszystkich szczegółów technicznych odnośnie białej listy podatników. Istnieją jednak rzeczy, które już teraz powinniśmy wiedzieć.

– Dzięki białej liście podatników poszerzeniu ulegnie zakres danych, które będą dostępne do weryfikacji przez podatnika. Znajdziemy tu nie tylko rachunki bankowe kontrahenta, ale również jego dane historyczne. Dotychczas mogliśmy weryfikować dane jedynie według stanu na dzień weryfikacji – podkreśla Monika Pupiec z Kalasoft. Dodaje ona również, że wielu podatników interesuje informacja, w jaki sposób biała lista będzie funkcjonować w praktyce i czy dostawcy oprogramowania skutecznie będą wspierać ich w realizacji obowiązków związanych z dochowaniem należytej staranności w tym zakresie.

Poznanie odpowiedzi na te oraz inne pytania wydaje się kwestią czasu. Obserwując zmiany związane z JPK_VAT i białą listą podatników, warto mieć też na uwadze inne tematy. Obowiązkowy split payment dla branż „wrażliwych”, czy udostępnienie każdemu podatnikowi jednego indywidualnego mikrorachunku bankowego są kolejnymi planowanymi nowościami. Mogą one jeszcze bardziej zmienić sytuację podatników, dlatego warto być jak najlepiej przygotowanym na wszystkie zmiany obowiązujące daną grupę przedsiębiorców.