4You Airlines – postępowanie UOKiK

0
Adam Jasser, prezes UOKiK

Prezes UOKiK wszczął postępowanie wyjaśniające w sprawie spółki pośredniczącej w sprzedaży biletów lotniczych – 4You Airlines. Urząd zbada, czy przedsiębiorca prawidłowo informuje konsumentów o własnej sytuacji prawnej i charakterze świadczonych usług

Małgorzata Cieloch, Rzecznik Prasowy UOKiK
Wypowiedź Małgorzaty Cieloch, Rzecznika Prasowego UOKiK

Działalność przewoźników lotniczych jest regulowana i wymaga koncesji przyznanej przez Urząd Lotnictwa Cywilnego (ULC).  4You Airlines, to spółka, która  nie jest jeszcze przewoźnikiem, ponieważ obecnie stara się o uzyskanie wymaganych prawem pozwoleń. W sierpniu rozpoczęła internetową sprzedaż biletów lotniczych, zapowiadając start działalności przewozowej na 3 listopada br. Postępowanie wyjaśniające zostało wszczęte przez Prezesa Urzędu po otrzymaniu informacji z ULC, dotyczących m.in. możliwości rozpoczęcia przez spółkę działalności przewoźnika w deklarowanym terminie.

UOKiK sprawdza czy przedsiębiorca na stronie internetowej prawidłowo informuje konsumentów o rodzaju prowadzonej działalności, czy nie dochodzi do sugerowania konsumentom, że jest przewoźnikiem lotniczym, podczas gdy w rzeczywistości pośredniczy w zawieraniu umów przewozu lotniczego na rzecz innego przedsiębiorcy.  Ocenie podlega także prawidłowość procesu sprzedaży m.in. czy na stronie publikowany jest regulamin przewozu.

Postępowanie wyjaśniające prowadzone jest zawsze w sprawie, a nie przeciwko konkretnemu przedsiębiorcy. Ma ono na celu wstępne zbadanie sytuacji rynkowej. Jeżeli w trakcie postępowania wyjaśniającego Prezes Urzędu stwierdzi nieprawidłowości, może wszcząć postępowanie w sprawie praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów.

Pomoc dla konsumentów

Wszystkim konsumentom korzystającym z oferty internetowej rezerwacji biletów lotniczych przypominamy o konieczności sprawdzenia, czy przedsiębiorca będący stroną umowy przewozu lotniczego ma certyfikat przewoźnika i koncesję na wykonywanie lotów na tych trasach. Lista przewoźników lotniczych dostępna jest pod adresem: www.ulc.gov.pl/pl/prawa-pasazera/adresy-przewoznikow