Relacja z konferencji „Infrastruktura Polska & budownictwo” 2017 r.

Infrastruktura Polska & budownictwo

Infrastruktura Polska & budownictwoZakończyła się VIII edycja konferencji „Infrastruktura Polska & Budownictwo” pod honorowym patronatem Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa, podczas której przedstawiciele najważniejszych spółek sektorów debatowali o najważniejszych kwestiach dotyczących branży. W konferencji udział wzięli między innymi Jerzy Szmit – Wiceminister Infrastruktury i Budownictwa, który uroczyście zainaugurował konferencję,  Krzysztof Kondraciuk – Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad, Przemysław Gorgol – Dyrektor, Centrum Unijnych Projektów Transportowych, Jan Styliński – Prezes Polskiego Związku Pracodawców Budownictwa, Dariusz Blocher – Prezes Zarządu Budimex S.A czy Geoff Haley – Założyciel i Dyrektor Generalny International Project Finance Association, którego przemówienie poprzedziło drugi panel. Podczas wieczornej Gali poznaliśmy laureatów „Diamentów Infrastruktury i Budownictwa”, podczas której uhonorowano podmioty, które wyróżniły się działaniami na rzecz sektora w 2016 roku.

Głównym tematem pierwszego panelu były kwestie związane z zamówieniami publicznymi. Panel moderował Jan Roliński, Adwokat, starszy partner w kancelarii WKB Wierciński, Kwieciński, Baehr, a dyskutowano o możliwościach poprawy sytuacji wykonawców oraz
o pozytywnych zmianach systemowych, o których opowiedział Wiceminister Infrastruktury
i Budownictwa, Jerzy Szmit. Paneliści, wśród których była między innymi przedstawiciel Urzędu Zamówień Publicznych, Dr Izabela Fundowicz, mówili również o efektywnym wykorzystaniu środków UE, odpowiednim wdrażaniu kryteriów pozacenowych w przetargach oraz o konieczności wprowadzenia możliwości elektronicznego składania ofert i komunikacji
z zamawiającym. Paneliści byli zgodni; nowelizacja ustawy Prawo Zamówień Publicznych była dobrym krokiem, atmosfera pomiędzy wykonawcą a zamawiającym poprawia się, a kwestią kluczową jest odpowiednie korzystanie z innych aspektów wyboru odpowiedniego wykonawcy.

Kolejny panel skupił się na kwestii dotyczącej dróg, w szczególności tych inwestycji, które zostały już ukończone.  Stanisław Żmijan – Zastępca Przewodniczącego Sejmowej Komisji Infrastruktury zaapelował o korzystanie z dostępnych, alternatywnych środków finansowania oraz o długofalowe myślenie i zastanowienie się gdzie znaleźć środki potrzebne na realizacje projektów. Zdaniem posła choćby częściowa realizacja Programu Drogowego w sposób znaczny wpłynie na rozwój gospodarczy.

Dyrektor Krzysztof Kondraciuk mówił o potrzebie prostych konstrukcji, które przyniosą wymierne korzyści i pozwolą na oszczędność na obiektach inżynierskich, wspomniał również
o wysokich kosztach środowiskowych niektórych inwestycji.  Uczestnicy panelu drogowego zwracali także uwagę na niejasne kryterium pomiaru, jakim jest jakość oraz na potrzebę silnej konkurencji jako czynnika stymulującego rozwój.

Stołeczna infrastruktura była osią debaty w trzecim panelu, moderowanym przez Macieja Ziomka – Senior Managera w dziale doradztwa transakcyjnego EY. Wśród podejmowanych tematów była konsekwentna polityka długofalowa jako priorytet dla transportu zbiorowego,
o której mówił Mieczyslaw Reksnis – Dyrektor Biura Drogownictwa i Komunikacji Urzędu
w Urzędzie M. St. Warszawy. W panelu mówiono także o sposobach na usprawnienie przepustowości w komunikacji miejskiej, głównych obawach przed PPP takimi jak kultura prawna, która nie pozwala zaufać negocjacjom oraz o planach rozbudowy metra warszawskiego nie tylko jako o czynniku wspierającym rozwój infrastruktury transportowej, ale też aktywizującym deweloperów i inwestorów. Warszawa porównana została do filozofii infrastruktury londyńskiej, wskazano również na potrzebę łączenia kolei z systemem komunikacji miejskiej. Stan rozwoju kolei uznano za optymistyczny, choć ogromny skok jeszcze daleko przed nami. Debatę podsumował moderator stwierdzeniem, że kluczowe jest długoterminowe planowanie sposobu finansowania inwestycji, długoterminowe kontrakty, które pozwalają operatorom zapewnić środki oraz monokultura – integracja różnych środków komunikacji w jeden spójny system.

Wydarzenia wzbogaciły wystąpienia indywidualne Mieczysława Reksnisa – Dyrektora Biura Drogownictwa i Komunikacji Urzędu m. st. Warszawy oraz Dariusza Kostaniaka – Członka Zarządu ds. Inwestycji Metra Warszawskiego Sp. z o.o.

Ostatni panel poświęcony był budownictwu. Moderator, Marek Michałowski – Przewodniczący Rady Nadzorczej Budimex SA zaproponował debatę nad sytuacją polskiego mieszkalnictwa – choć jesteśmy w czołówce ceny i liczby budowanych mieszkań, to trudno przewidzieć prognozy na dalsze lata biorąc pod uwagę niewiadomą liczbę ludności. Maciej Runkiewicz – Członek Zarządu, Kajima Poland zauważył, że Polska jest kierunkiem bardzo otwartym na zagraniczny kapitał, a Maciej Kopański z ENGIE Polska wspomniał o dużym rynku budowlanym z dużą swobodą w kształtowaniu działalności firm, stąd zagraniczne firmy-matki chętnie otwierają siedziby w Polsce. Omawiano również kwestie środowiskowe jako element potrzebny w polskim budownictwie, choć technologie uznano za bardzo drogie, a efekty nie przychodzą szybko. Paneliści podkreślali także konieczność wdrażania innowacji oraz aktywności na polskim rynku wewnętrznym w obliczu rosnącej świadomości przedsiębiorców.

Punktem kulminacyjnym była wieczorna gala rozdania „Diamentów Infrastruktury
i Budownictwa”, uroczyście zainaugurowana wystąpieniem Włodzimierza Szymczaka – Prezesa Europejskiej Rady Inżynierów Budownictwa 2014-2016.

LAUREACI „DIAMENTÓW INFRASTRUKTURY I BUDOWNICTWA”

  • Lider Innowacji Roku – Strabag Sp. z o.o. i Unibep S.A.
  • Lider Odpowiedzialności Społecznej – LafargeHolcim
  • Podmiot Wspierający Roku – Euler Hermes S.A.
  • Doradca Roku – Deloitte i Domański Zakrzewski Palinka sp. k.
  • Inwestycja Roku – Metrostav Spółka Akcyjna Oddział w Polsce (Wykonawca), Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad (Inwestor) za rozbudowę mostu Gen. Stefana Grota Roweckiego w Warszawie
  • Efektywność w Zarządzaniu – Budimex SA
  • Top Executive  Roku – Jerzy Lejk – Prezes Zarządu Metra Warszawskiego Sp. z o.o.
  • Osobowość Roku – Marek Stefański – Przewodniczący Rady Nadzorczej IDS-BUD S.A.
  • Nagroda Specjalna – Obiekt Roku – Projekt Nowa Łódź Fabryczna zbudowany na zlecenie PKP PLK i Miasto Łódź
  • Patron honorowy: Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa

Patronat: Polska Izba Inżynierów Budownictwa, Business & Prestige, Polski Związek Pracodawców Budownictwa, The International Project Finance Association, Europejska Rada Inżynierów Budownictwa, Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad

Partner Premium: Metro Warszawskie Sp. z o.o.