Relacja z konferencji „Infrastruktura Polska & budownictwo” 2017 r.

0

Infrastruktura Polska & budownictwoZakończyła się VIII edycja konferencji „Infrastruktura Polska & Budownictwo” pod honorowym patronatem Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa, podczas której przedstawiciele najważniejszych spółek sektorów debatowali o najważniejszych kwestiach dotyczących branży. W konferencji udział wzięli między innymi Jerzy Szmit – Wiceminister Infrastruktury i Budownictwa, który uroczyście zainaugurował konferencję,  Krzysztof Kondraciuk – Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad, Przemysław Gorgol – Dyrektor, Centrum Unijnych Projektów Transportowych, Jan Styliński – Prezes Polskiego Związku Pracodawców Budownictwa, Dariusz Blocher – Prezes Zarządu Budimex S.A czy Geoff Haley – Założyciel i Dyrektor Generalny International Project Finance Association, którego przemówienie poprzedziło drugi panel. Podczas wieczornej Gali poznaliśmy laureatów „Diamentów Infrastruktury i Budownictwa”, podczas której uhonorowano podmioty, które wyróżniły się działaniami na rzecz sektora w 2016 roku.

Głównym tematem pierwszego panelu były kwestie związane z zamówieniami publicznymi. Panel moderował Jan Roliński, Adwokat, starszy partner w kancelarii WKB Wierciński, Kwieciński, Baehr, a dyskutowano o możliwościach poprawy sytuacji wykonawców oraz
o pozytywnych zmianach systemowych, o których opowiedział Wiceminister Infrastruktury
i Budownictwa, Jerzy Szmit. Paneliści, wśród których była między innymi przedstawiciel Urzędu Zamówień Publicznych, Dr Izabela Fundowicz, mówili również o efektywnym wykorzystaniu środków UE, odpowiednim wdrażaniu kryteriów pozacenowych w przetargach oraz o konieczności wprowadzenia możliwości elektronicznego składania ofert i komunikacji
z zamawiającym. Paneliści byli zgodni; nowelizacja ustawy Prawo Zamówień Publicznych była dobrym krokiem, atmosfera pomiędzy wykonawcą a zamawiającym poprawia się, a kwestią kluczową jest odpowiednie korzystanie z innych aspektów wyboru odpowiedniego wykonawcy.

Kolejny panel skupił się na kwestii dotyczącej dróg, w szczególności tych inwestycji, które zostały już ukończone.  Stanisław Żmijan – Zastępca Przewodniczącego Sejmowej Komisji Infrastruktury zaapelował o korzystanie z dostępnych, alternatywnych środków finansowania oraz o długofalowe myślenie i zastanowienie się gdzie znaleźć środki potrzebne na realizacje projektów. Zdaniem posła choćby częściowa realizacja Programu Drogowego w sposób znaczny wpłynie na rozwój gospodarczy.

Czytaj również:  Protekcjonizm hamuje rozwój m.in. firm transportowych i producentów żywności. To zagrożenie dla globalnej gospodarki

Dyrektor Krzysztof Kondraciuk mówił o potrzebie prostych konstrukcji, które przyniosą wymierne korzyści i pozwolą na oszczędność na obiektach inżynierskich, wspomniał również
o wysokich kosztach środowiskowych niektórych inwestycji.  Uczestnicy panelu drogowego zwracali także uwagę na niejasne kryterium pomiaru, jakim jest jakość oraz na potrzebę silnej konkurencji jako czynnika stymulującego rozwój.

Stołeczna infrastruktura była osią debaty w trzecim panelu, moderowanym przez Macieja Ziomka – Senior Managera w dziale doradztwa transakcyjnego EY. Wśród podejmowanych tematów była konsekwentna polityka długofalowa jako priorytet dla transportu zbiorowego,
o której mówił Mieczyslaw Reksnis – Dyrektor Biura Drogownictwa i Komunikacji Urzędu