Administracja publiczna coraz bardziej zaawansowana technologicznie. W procesie cyfryzacji może korzystać z doświadczeń banków i telekomów

0

CEO Magazyn Polska

Innowacje technologiczne zmieniają sektor publiczny. Wdrażane systemy informatyczne umożliwiają świadczenie e-usług przez administrację publiczną, dzięki czemu każdy może mieć urząd na ekranie komputera. Liczba takich usług stale rośnie i cieszą się one coraz większym zainteresowaniem użytkowników. Podobny trend obserwowany był w sektorach bankowym i telekomunikacyjnym, które są liderami technologicznymi. W kolejnych latach również instytucje samorządowe będą się cyfryzować na szeroką skalę.

Rynek publiczny istotnie zmienia się pod wpływem technologii, przede wszystkim zaczyna ich używać. Buduje systemy oparte na dobrych, rozwijających się i innowacyjnych technikach. W Polsce ten proces bardzo szybko się rozwija, wdraża nowe rozwiązania. W mojej ocenie w porównaniu do wielu innych krajów nie mamy się czego wstydzić – przekonuje w rozmowie z agencją Newseria Biznes Roman Durka, wiceprezes zarządu dostawcy systemów IT, firmy Sygnity, twórcy m.in. systemu e-Podatki.

Badania GUS w latach 2014–2015 wskazały, że przedsiębiorcy i zwykli obywatele w coraz większym stopniu wykorzystują internet do załatwiania spraw urzędowych. Zwiększa się dostępność, zakres i jakość elektronicznych usług administracji publicznej, wdrażane są nowoczesne rozwiązania informatyczne. W Polsce obecnie 25 proc. osób kontaktuje się z administracją publiczną przez internet, w całej Unii Europejskiej średnia wynosi 50 proc., a w krajach skandynawskich wskaźnik ten sięga 80 proc. Co roku jednak coraz więcej Polaków przekonuje się do e-urzędów.

Państwo poprzez budowę scentralizowanych systemów zbiera wiele informacji o procesach, obywatelach czy stanie państwa, których do tej pory zbierać się nie dało. Teraz można je przetwarzać, wyciągać na ich podstawie wnioski i podejmować istotne decyzje. Obywatelom ułatwia się dostęp do urzędu. Nie musi on nawet przychodzić do urzędu, bo ma go na ekranie komputera. To istotna zmiana, nawet nie cywilizacyjna, ale kulturowa – podkreśla Durka.

Wciąż jednak wielu Polaków nie ma zaufania do takiej formy załatwiania spraw i decyduje się na wizytę w urzędzie. Przede wszystkim jednak, na co wskazuje NIK, obowiązujące przepisy sprawiają, że wiele czynności urzędowych wymaga osobistego stawiennictwa obywatela w urzędzie, i uniemożliwiają wykorzystanie e-usług. Jak wskazuje Durka, wzorem, z którego może czerpać administracja publiczna, jest sektor bankowy i telekomunikacyjny.

Czytaj również:  Nowe technologie upowszechniają się w edukacji. Powstała pierwsza szkoła z programem nauczania w całości opartym na grywalizacji

Gdy wchodziliśmy w okres wolności gospodarczej te sektory były opóźnione. Ponieważ konkurencja światowych firm była duża, sektory te wykonały kilka skoków do przodu. Teraz ich systemy są na bardzo wysokim poziomie zaawansowania i mogą być wzorcem dla wielu instytucji państwowych – tłumaczy wiceprezes Sygnity.