Akcjonariusze B-Act SA dali zielone śAkcjonariusze B-Act SA dali zielone światło na wypłatę dywidendy za 2023 wiatło na wypłatę dywidendy za 2023

Adam Białachowski, prezes zarządu B-Act S.A.
Adam Białachowski, prezes zarządu B-Act S.A.

Akcjonariusze B-Act, inżynierskiej spółki specjalizującej się w doradztwie i nadzorze inwestycji budowlanych, przegłosowali podczas WZA uchwałę w sprawie podziału zysku za 2023 r. Na dywidendę ma zostać przeznaczone 685 tys. PLN, co stanowi 43 proc. zysku netto wypracowanego
w zeszłym roku i oznaczać to będzie wypłatę 0,07 PLN na jedną akcję. Dzień dywidendy został wyznaczony na 10 czerwca 2024 r., a termin wypłaty dywidendy na 24 czerwca 2024 r. Stopa dywidendy według kursu zamknięcia z dnia 24 maja wynosi 3,6 proc.

Dzień dywidendy został wyznaczony na 10 czerwca, a to oznacza, że aby nabyć prawo do dywidendy, należy zakupić akcje spółki do dnia 6 czerwca. Zgodnie z przyjętą przez spółkę polityką dywidendową, jej zarząd będzie przedstawiał walnemu zgromadzeniu rekomendację oraz propozycję podziału zysku netto wypracowanego za dany rok obrotowy, a wielkość dywidendy będzie zależeć od zysku, który B-Act osiągnie w danym roku.

Cieszymy się, że udało nam się dopełnić formalności i będziemy mogli podzielić się z naszymi akcjonariuszami zyskiem wypracowanym w 2023 roku. Wypłata dywidendy to dowód solidnych wyników naszej pracy i zaangażowania całego zespołu. Jesteśmy przekonani, że konsekwentna realizacja naszej strategii oraz dalszy rozwój przyczynią się do jeszcze lepszych rezultatów w przyszłości, a co za tym idzie, dalszych korzyści dla naszych inwestorów – mówi Adam Białachowski, prezes zarządu B-Act SA.

B-Act w obecnym roku podpisał już cztery kontrakty związane z sektorem energetycznym, militarnym czy industrialnym, z których łączenie może otrzymać wynagrodzenie do 42 mln PLN brutto. Zarząd spółki przewiduje, że już niedługo będzie mógł poinformować rynek o kolejnych kontraktach oraz nowych współpracach.

Jesteśmy zadowoleni z naszej pracy wykonanej w tym roku. Podpisaliśmy do tej pory cztery kontrakty oraz stale prowadzimy rozmowy odnośnie nowych projektów. Właśnie rozpoczynamy realizację nowo podpisanych umów, co w krótkim okresie może wpłynąć na pogorszenie wyników i rentowności, jednak jest to naturalne zjawisko. Jesteśmy pełni optymizmu, co do przyszłości i mamy nadzieję, że już wkrótce będziemy mogli podzielić się z rynkiem kolejnymi sukcesami oraz nowymi perspektywami współpracy – dodaje Adam Białachowski.