Allianz Polska prezentuje wyniki finansowe za 2019 rok

Allianz

Allianz Polska ogłosił właśnie pełne wyniki finansowe za 2019 rok. Ubiegły rok był czasem wzmożonej pracy nad rozwojem firmy i biznesu Allianz w Polsce.

Stabilny wzrost

W 2019 spółka skupiona była na wzmocnieniu fundamentu prowadzonego biznesu. Pomimo znaczących obniżek cen na rynku firma utrzymała stabilną sprzedaż, a spółki z Grupy Allianz zamknęły rok z zyskiem operacyjnym na poziomie 241 mln zł – o 3% większym niż w roku 2018. Jednocześnie to kolejny rok z rzędu z najwyższym wynikiem operacyjnym w historii Allianz w Polsce – ponad dwukrotnie wyższym niż w roku 2015. – Osiągnięcie takich wyników możliwe było dzięki wytężonej pracy nie tylko naszych pracowników ale także naszych agentów, którzy codziennie sprzedają produkty Allianz – mówi Grzegorz Krawiec, CFO, członek Zarządu Allianz Polska. W spółce życiowej przypis urósł o 2%, podczas gdy cały rynek życiowy w tym samym czasie skurczył się o 2%. W połączeniu z bardzo dobrym wynikiem operacyjnym w tej spółce, daje to dobrą i stabilną bazę do polepszania wyników w obszarze produktów życiowych także w przyszłości. W majątku najsilniejszy (ponad 10%) wzrost spółka osiągnęła w sprzedaży pakietów dealerskich oraz ubezpieczeń turystycznych. – W 2020 roku stawiamy na dynamiczny oraz rentowny wzrost – inwestujemy jednocześnie w sieć agencyjną, wprowadzając kolejne rozwiązania, które mają ułatwić sprzedaż. Nasze wyniki pozwalają nam planować mocny rozwój w Polsce na najbliższe lata – podsumowuje Grzegorz Krawiec.

Fundament na przyszłość

Z myślą o klientach i ich potrzebach w 2019 Allianz zainwestował w wiele nowych rozwiązań. Wprowadzone zostały nowe produkty: Mój Dom i Mój Samochód. Także dla klientów wdrożona została internetowa aplikacja Allianz Asystent Szkody, która w znaczącym stopniu ułatwia klientom proces likwidacji. Firma zadbała także o wsparcie dla agentów: prowadzone były intensywnie szkolenia, rozwinięte zostało wsparcie menedżerów produktowych w terenie oraz wdrożona została funkcja menedżera zdalnego. Wiele z inicjatyw realizowanych w 2019 r. miało na celu zbudowanie solidnych fundamentów do rentownego wzrostu w kolejnych latach, między innymi w obszarach korporacyjnym i komunikacyjnym.

Rośniemy w Polsce, rośniemy na świecie

O zaufaniu i sile marki Allianz nie tylko w Polsce, ale i na świecie, świadczą także globalne wyniki finansowe. Grupa Allianz osiągnęła znakomite wyniki w zakresie przychodów, zysku operacyjnego i zysku netto w 2019 roku. Przychody wzrosły o 7,6 procent – do 142,4 mld euro. Allianz w skali globalnej osiągnął w 2019 r. rekordowy zysk operacyjny, który wyniósł 11,9 mld euro, czyli o 3% więcej niż w roku poprzednim.