Apple ogłasza rekordowe wyniki kwartalne

0

Firma Apple ogłosiła dzisiaj wyniki finansowe za pierwszy, 13-tygodniowy kwartał roku obrotowego 2013, który zakończył się 29 grudnia 2012 r. Spółka zadeklarowała rekordowe przychody kwartalne w wysokości 54,5 miliarda USD i rekordowy kwartalny zysk netto w wysokości 13,1 miliarda USD, czyli 13,81 USD na akcję rozwodnioną. W analogicznym 14-tygodniowym kwartale poprzedniego roku przychody wyniosły 46,3 miliarda USD, a zysk netto 13,1 miliarda USD, czyli 13,87 USD na akcję rozwodnioną. Marża brutto wyniosła 38,6 procent w porównaniu z 44,7 procent w analogicznym kwartale poprzedniego roku. 61 procent przychodów ze sprzedaży w zakończonym kwartale przypadało na sprzedaż poza USA.

Średni przychód tygodniowy w zakończonym kwartale wyniósł 4,2 miliarda USD w porównaniu z 3,3 miliarda USD w analogicznym kwartale poprzedniego roku.

Spółka sprzedała w tym kwartale rekordową liczbę 47,8 miliona telefonów iPhone w porównaniu z 37 milionami w analogicznym kwartale poprzedniego roku. Spółka Apple sprzedała też w zakończonym kwartale rekordową liczbę 22,9 miliona iPadów w porównaniu z 15,4 miliona w analogicznym kwartale poprzedniego roku. Spółka sprzedała 4,1 miliona komputerów Mac w porównaniu z 5,2 miliona w analogicznym kwartale poprzedniego roku. Spółka Apple sprzedała w zakończonym kwartale 12,7 miliona iPodów w porównaniu z 15,4 miliona w analogicznym kwartale poprzedniego roku.

Rada dyrektorów Apple zadeklarowała dywidendę gotówkową w wysokości 2,65 USD na akcję zwykłą. Dywidenda jest płatna w dniu 14 lutego 2013 r. dla akcjonariuszy zarejestrowanych na koniec dnia pracy 11 lutego 2013 r.

„Niezwykle cieszą nas rekordowe przychody w wysokości ponad 54 miliardów USD i sprzedaż ponad 75 milionów urządzeń z systemem iOS w jednym kwartale”, powiedział Tim Cook, Dyrektor Generalny Apple. „Jesteśmy głęboko przekonani o wartości naszej oferty i modelu dystrybucji, nadal koncentrując na innowacjach i tworzeniu najlepszych produktów na świecie”.

„Znakomite wyniki działalności przyniosły w ciągu kwartału ponad 23 miliardy USD w gotówce”, powiedział Peter Oppenheimer, Dyrektor Finansowy Apple. „Ustanowiliśmy nowy rekord wszechczasów w kwartalnej sprzedaży telefonów iPhone i iPadów, znacząco poszerzyliśmy nasz ekosystem i wygenerowaliśmy najwyższe kwartalne przychody ze sprzedaży w historii Apple”.

Apple prognozuje następujące wyniki w drugim kwartale roku obrotowego 2013:

• przychody ze sprzedaży: od 41 do 43 miliardów USD;
• marża brutto: od 37,5 do 38,5 procenta;
• koszty operacyjne: od 3,8 do 3,9 miliarda USD;
• pozostałe przychody/(koszty): 350 milionów USD
• stawka opodatkowania: 26%

Apple udostępni na żywo transmisję telekonferencji z prezentacją wyników finansowych za 1. kwartał roku obrotowego 2013 o godzinie 14:00 czasu pacyficznego (PST)/23:00 czasu CET w dniu 23 stycznia 2013 r., pod adresem www.apple.com/quicktime/qtv/earningsq113. Webcast ten będzie dostępny do odtworzenia jeszcze przez około dwa tygodnie po tym terminie.

Czytaj również:  Kuehne + Nagel - wyniki finansowe za I kw. 2019 i sytuacja na rynku

Niniejsza informacja prasowa zawiera wybiegające w przyszłość stwierdzenia, w tym bez ograniczeń te dotyczące szacowanych przychodów ze sprzedaży, marży brutto, kosztów operacyjnych, pozostałych przychodów/(kosztów) i stawek opodatkowania. Ze stwierdzeniami tymi wiążą się elementy ryzyka i niepewności, a faktyczne wyniki finansowe mogą być różne od prognozowanych. Do elementów ryzyka i niepewności należą bez ograniczeń: wpływ czynników konkurencyjnych i ekonomicznych (oraz reakcji Spółki) na decyzje konsumentów i przedsiębiorców dotyczące zakupu produktów Spółki; nieustanna presja konkurencyjna na rynku; zdolność Spółki do terminowego wprowadzania na rynek nowych programów, produktów i innowacji technologicznych oraz stymulowania popytu na nie; wpływ zmian w produktach, ich cenach lub ofercie i/lub wzrost kosztów podzespołów na marżę brutto Spółki; ryzyko związane z utrzymaniem zapasów zamawianych przez Spółkę z wyprzedzeniem, zanim klienci zamówią produkty Spółki; dostępność, na akceptowalnych warunkach, określonych podzespołów i usług niezbędnych do prowadzenia przez Spółkę działalności, a obecnie nabywanych ze źródeł o ograniczonej dostępności lub takich, dla których nie ma alternatywy; wpływ zależności Spółki od usług produkcyjnych i logistycznych świadczonych przez firmy trzecie na jakość, ilość lub koszt produktów bądź usług; czynniki ryzyka związane z działalnością zagraniczną Spółki; zależność Spółki od własności intelektualnej i treści cyfrowych dostarczanych przez firmy trzecie; potencjalny wpływ ewentualnego orzeczenia, że Spółka naruszyła prawa własności intelektualnej innych podmiotów; zależność Spółki od wyników działalności dystrybutorów, operatorów telekomunikacyjnych i innych pośredników w sprzedaży produktów Spółki; wpływ ewentualnych problemów z jakością produktów i usług na sprzedaż i zysk operacyjny Spółki; ciągłość pracy i dostępność kluczowych członków kadry zarządzającej i pracowników; wojny, akty terroru, kryzysy zdrowia publicznego, katastrofy naturalne i inne okoliczności, które mogłyby zakłócić dostawy, transport i kształtowanie się popytu na produkty; niekorzystne wyniki innych postępowań prawnych. Dodatkowe informacje na temat potencjalnych czynników wpływających na wyniki finansowe Spółki zamieszczane są niekiedy w sekcjach pt. „Risk Factors” (Czynniki ryzyka) i „Management’s Discussion and Analysis of Financial Condition and Results of Operations” (Omówienie i dokonana przez Zarząd analiza stanu finansowego i wyników działalności) wchodzących w skład ogólnodostępnych sprawozdań Spółki składanych w amerykańskiej Komisji ds. Papierów Wartościowych i Giełdy (SEC), w tym Formularza 10-K za rok obrotowy zakończony 29 września 2012 roku i Formularza 10-Q za kwartał zakończony 29 grudnia 2012 roku, który zostanie złożony w komisji SEC. Spółka nie zobowiązuje się do aktualizowania stwierdzeń lub informacji wybiegających w przyszłość. Informacje takie powinny być interpretowane w kontekście daty ich ogłoszenia.