Apple ogłasza wyniki za czwarty kwartał

0

Firma Apple ogłosiła wyniki finansowe za czwarty kwartał roku obrotowego 2013, który zakończył się 28 września 2013 r. Spółka zadeklarowała przychody kwartalne w wysokości 37,5 miliarda USD i kwartalny zysk netto w wysokości 7,5 miliarda USD, czyli 8,26 USD na akcję rozwodnioną. W analogicznym kwartale poprzedniego roku przychody wyniosły 36 miliardów USD, a zysk netto 8,2 miliarda USD, czyli 8,67 USD na akcję rozwodnioną. Marża brutto wyniosła 37 procent w porównaniu z 40 procentami w analogicznym kwartale poprzedniego roku. 60 procent przychodów w ostatnim kwartale przypadało na sprzedaż poza USA.

Spółka sprzedała rekordową, jak na ten kwartał, liczbę 33,8 miliona iPhone’ów w porównaniu z 26,9 miliona w analogicznym kwartale poprzedniego roku. Spółka Apple sprzedała też w zakończonym kwartale 14,1 miliona iPadów w porównaniu z 14 milionami w analogicznym kwartale poprzedniego roku. Spółka sprzedała 4,6 miliona komputerów Mac w porównaniu z 4,9 miliona w analogicznym kwartale poprzedniego roku.

„Z satysfakcją ogłaszamy wyniki godne fantastycznego roku, w tym rekordowe przychody za czwarty kwartał, na które złożyła się między innymi sprzedaż prawie 34 milionów iPhone’ów”, powiedział Tim Cook, Dyrektor Generalny Apple. „W okres świąteczny wkraczamy z nowym iPhonem 5c i iPhonem 5s, systemem iOS 7, nowym iPadem mini z wyświetlaczem Retina oraz nieprawdopodobnie smukłym i lekkim iPadem Air, nowymi MacBookami Pro, nowym, bezkompromisowym modelem Mac Pro, systemem OS X Mavericks oraz nową generacją aplikacji iWork i iLife dla OS X i iOS”.

„W kwartale zakończonym we wrześniu nasza działalność przyniosła ponad 9,9 miliarda USD w gotówce, a do akcjonariuszy w formie dywidend i poprzez odkup akcji własnych wróciło dodatkowe 7,8 miliarda USD, co oznacza, że wypłaty w ramach naszego programu zwrotu kapitału wyniosły już łącznie 36 miliardów USD”, powiedział Peter Oppenheimer, Dyrektor Finansowy Apple.

Apple prognozuje następujące wyniki w pierwszym kwartale roku obrotowego 2014:

  • przychody ze sprzedaży: od 55 do 58 miliardów USD;
  • marża brutto: od 36,5 do 37,5 procenta;
  • koszty operacyjne: od 4,4 do 4,5 miliarda USD;
  • pozostałe przychody/(koszty): 200 milionów USD;
  • stawka opodatkowania: 26,25 procenta.
Apple udostępni na żywo transmisję telekonferencji z prezentacją wyników finansowych za 4. kwartał roku obrotowego 2013 o godzinie 14:00 letniego czasu pacyficznego (PDT)/21:00 czasu GMT w dniu 28 października 2013 r., pod adresem www.apple.com/quicktime/qtv/earningsq413. Webcast ten będzie dostępny do odtworzenia jeszcze przez około dwa tygodnie po tym terminie.

Niniejsza informacja prasowa zawiera wybiegające w przyszłość stwierdzenia, w tym bez ograniczeń te dotyczące szacowanych przychodów ze sprzedaży, marży brutto, kosztów operacyjnych, pozostałych przychodów/(kosztów) i stawki opodatkowania. Ze stwierdzeniami tymi wiążą się elementy ryzyka i niepewności, a faktyczne wyniki finansowe mogą być różne od prognozowanych. Do elementów ryzyka i niepewności należą bez ograniczeń: wpływ czynników konkurencyjnych i ekonomicznych (oraz reakcji Spółki) na decyzje konsumentów i przedsiębiorców dotyczące zakupu produktów Spółki; nieustanna presja konkurencyjna na rynku; zdolność Spółki do terminowego wprowadzania na rynek nowych programów, produktów i innowacji technologicznych oraz stymulowania na nie popytu; wpływ zmian w produktach, ich cenach lub ofercie i/lub wzrost kosztów podzespołów na marżę brutto Spółki; ryzyko związane z utrzymaniem zapasów zamawianych przez Spółkę z wyprzedzeniem, zanim klienci zamówią produkty Spółki; nieustanna dostępność, na akceptowalnych warunkach, określonych podzespołów i usług niezbędnych do prowadzenia przez Spółkę działalności, a obecnie nabywanych ze źródeł o ograniczonej dostępności lub takich, dla których nie ma alternatywy; wpływ zależności Spółki od usług produkcyjnych i logistycznych świadczonych przez firmy trzecie na jakość, ilość lub koszt produktów bądź usług; czynniki ryzyka związane z działalnością zagraniczną Spółki; zależność Spółki od własności intelektualnej i treści cyfrowych dostarczanych przez firmy trzecie; potencjalny wpływ ewentualnego orzeczenia, że Spółka naruszyła prawa własności intelektualnej innych podmiotów; zależność Spółki od wyników działalności dystrybutorów, operatorów telekomunikacyjnych i innych pośredników w sprzedaży produktów Spółki; wpływ ewentualnych problemów z jakością produktów i usług na sprzedaż i zysk operacyjny Spółki; ciągłość pracy i dostępność kluczowych członków kadry zarządzającej i pracowników; wojny, akty terroru, kryzysy zdrowia publicznego, katastrofy naturalne i inne okoliczności, które mogłyby zakłócić dostawy, transport i kształtowanie się popytu na produkty; niekorzystne wyniki innych postępowań prawnych. Dodatkowe informacje na temat potencjalnych czynników wpływających na wyniki finansowe Spółki zamieszczane są niekiedy w sekcjach pt. „Risk Factors” (Czynniki ryzyka) i „Management’s Discussion and Analysis of Financial Condition and Results of Operations” (Omówienie i dokonana przez Zarząd analiza stanu finansowego i wyników działalności) wchodzących w skład ogólnodostępnych sprawozdań Spółki składanych w amerykańskiej Komisji ds. Papierów Wartościowych i Giełdy (SEC), w tym Formularza 10-K Spółki za rok obrotowy zakończony 29 września 2012 roku, Formularza 10-Q Spółki za kwartał zakończony 29 grudnia 2012 roku, Formularza 10-Q Spółki za kwartał zakończony 30 marca 2013 roku, Formularza 10-Q Spółki za kwartał zakończony 29 czerwca 2013 roku oraz Formularza 10-K Spółki za rok zakończony 28 września 2013 roku, który zostanie złożony w komisji SEC. Spółka nie zobowiązuje się do aktualizowania stwierdzeń lub informacji wybiegających w przyszłość. Informacje takie powinny być interpretowane w kontekście daty ich ogłoszenia.

Czytaj również:  Sfinks poprawia rentowność sprzedaży mimo niehandlowych niedziel

Apple tworzy komputery Mac, najlepsze komputery osobiste na świecie, system operacyjny OS X, pakiety iLife, iWork oraz oprogramowanie do zastosowań profesjonalnych. Apple jest również pionierem w rewolucji multimediów cyfrowych za sprawą iPoda i iTunes. Firma zrewolucjonizowała rynek telefonów komórkowych, wprowadzając rewolucyjny telefon iPhone oraz uruchamiając App Store. Zaprezentowany przez firmę iPad definiuje przyszłość mediów mobilnych i elektroniki użytkowej.<