Apple ogłasza wyniki za czwarty kwartał

Apple Sklep

Firma Apple ogłosiła wyniki finansowe za czwarty kwartał roku obrotowego 2013, który zakończył się 28 września 2013 r. Spółka zadeklarowała przychody kwartalne w wysokości 37,5 miliarda USD i kwartalny zysk netto w wysokości 7,5 miliarda USD, czyli 8,26 USD na akcję rozwodnioną. W analogicznym kwartale poprzedniego roku przychody wyniosły 36 miliardów USD, a zysk netto 8,2 miliarda USD, czyli 8,67 USD na akcję rozwodnioną. Marża brutto wyniosła 37 procent w porównaniu z 40 procentami w analogicznym kwartale poprzedniego roku. 60 procent przychodów w ostatnim kwartale przypadało na sprzedaż poza USA.

Spółka sprzedała rekordową, jak na ten kwartał, liczbę 33,8 miliona iPhone’ów w porównaniu z 26,9 miliona w analogicznym kwartale poprzedniego roku. Spółka Apple sprzedała też w zakończonym kwartale 14,1 miliona iPadów w porównaniu z 14 milionami w analogicznym kwartale poprzedniego roku. Spółka sprzedała 4,6 miliona komputerów Mac w porównaniu z 4,9 miliona w analogicznym kwartale poprzedniego roku.

„Z satysfakcją ogłaszamy wyniki godne fantastycznego roku, w tym rekordowe przychody za czwarty kwartał, na które złożyła się między innymi sprzedaż prawie 34 milionów iPhone’ów”, powiedział Tim Cook, Dyrektor Generalny Apple. „W okres świąteczny wkraczamy z nowym iPhonem 5c i iPhonem 5s, systemem iOS 7, nowym iPadem mini z wyświetlaczem Retina oraz nieprawdopodobnie smukłym i lekkim iPadem Air, nowymi MacBookami Pro, nowym, bezkompromisowym modelem Mac Pro, systemem OS X Mavericks oraz nową generacją aplikacji iWork i iLife dla OS X i iOS”.

„W kwartale zakończonym we wrześniu nasza działalność przyniosła ponad 9,9 miliarda USD w gotówce, a do akcjonariuszy w formie dywidend i poprzez odkup akcji własnych wróciło dodatkowe 7,8 miliarda USD, co oznacza, że wypłaty w ramach naszego programu zwrotu kapitału wyniosły już łącznie 36 miliardów USD”, powiedział Peter Oppenheimer, Dyrektor Finansowy Apple.

Apple prognozuje następujące wyniki w pierwszym kwartale roku obrotowego 2014:

  • przychody ze sprzedaży: od 55 do 58 miliardów USD;
  • marża brutto: od 36,5 do 37,5 procenta;
  • koszty operacyjne: od 4,4 do 4,5 miliarda USD;
  • pozostałe przychody/(koszty): 200 milionów USD;
  • stawka opodatkowania: 26,25 procenta.
Apple udostępni na żywo transmisję telekonferencji z prezentacją wyników finansowych za 4. kwartał roku obrotowego 2013 o godzinie 14:00 letniego czasu pacyficznego (PDT)/21:00 czasu GMT w dniu 28 października 2013 r., pod adresem www.apple.com/quicktime/qtv/earningsq413. Webcast ten będzie dostępny do odtworzenia jeszcze przez około dwa tygodnie po tym terminie.

Niniejsza informacja prasowa zawiera wybiegające w przyszłość stwierdzenia, w tym bez ograniczeń te dotyczące szacowanych przychodów ze sprzedaży, marży brutto, kosztów operacyjnych, pozostałych przychodów/(kosztów) i stawki opodatkowania. Ze stwierdzeniami tymi wiążą się elementy ryzyka i niepewności, a faktyczne wyniki finansowe mogą być różne od prognozowanych. Do elementów ryzyka i niepewności należą bez ograniczeń: wpływ czynników konkurencyjnych i ekonomicznych (oraz reakcji Spółki) na decyzje konsumentów i przedsiębiorców dotyczące zakupu produktów Spółki; nieustanna presja konkurencyjna na rynku; zdolność Spółki do terminowego wprowadzania na rynek nowych programów, produktów i innowacji technologicznych oraz stymulowania na nie popytu; wpływ zmian w produktach, ich cenach lub ofercie i/lub wzrost kosztów podzespołów na marżę brutto Spółki; ryzyko związane z utrzymaniem zapasów zamawianych przez Spółkę z wyprzedzeniem, zanim klienci zamówią produkty Spółki; nieustanna dostępność, na akceptowalnych warunkach, określonych podzespołów i usług niezbędnych do prowadzenia przez Spółkę działalności, a obecnie nabywanych ze źródeł o ograniczonej dostępności lub takich, dla których nie ma alternatywy; wpływ zależności Spółki od usług produkcyjnych i logistycznych świadczonych przez firmy trzecie na jakość, ilość lub koszt produktów bądź usług; czynniki ryzyka związane z działalnością zagraniczną Spółki; zależność Spółki od własności intelektualnej i treści cyfrowych dostarczanych przez firmy trzecie; potencjalny wpływ ewentualnego orzeczenia, że Spółka naruszyła prawa własności intelektualnej innych podmiotów; zależność Spółki od wyników działalności dystrybutorów, operatorów telekomunikacyjnych i innych pośredników w sprzedaży produktów Spółki; wpływ ewentualnych problemów z jakością produktów i usług na sprzedaż i zysk operacyjny Spółki; ciągłość pracy i dostępność kluczowych członków kadry zarządzającej i pracowników; wojny, akty terroru, kryzysy zdrowia publicznego, katastrofy naturalne i inne okoliczności, które mogłyby zakłócić dostawy, transport i kształtowanie się popytu na produkty; niekorzystne wyniki innych postępowań prawnych. Dodatkowe informacje na temat potencjalnych czynników wpływających na wyniki finansowe Spółki zamieszczane są niekiedy w sekcjach pt. „Risk Factors” (Czynniki ryzyka) i „Management’s Discussion and Analysis of Financial Condition and Results of Operations” (Omówienie i dokonana przez Zarząd analiza stanu finansowego i wyników działalności) wchodzących w skład ogólnodostępnych sprawozdań Spółki składanych w amerykańskiej Komisji ds. Papierów Wartościowych i Giełdy (SEC), w tym Formularza 10-K Spółki za rok obrotowy zakończony 29 września 2012 roku, Formularza 10-Q Spółki za kwartał zakończony 29 grudnia 2012 roku, Formularza 10-Q Spółki za kwartał zakończony 30 marca 2013 roku, Formularza 10-Q Spółki za kwartał zakończony 29 czerwca 2013 roku oraz Formularza 10-K Spółki za rok zakończony 28 września 2013 roku, który zostanie złożony w komisji SEC. Spółka nie zobowiązuje się do aktualizowania stwierdzeń lub informacji wybiegających w przyszłość. Informacje takie powinny być interpretowane w kontekście daty ich ogłoszenia.

Apple tworzy komputery Mac, najlepsze komputery osobiste na świecie, system operacyjny OS X, pakiety iLife, iWork oraz oprogramowanie do zastosowań profesjonalnych. Apple jest również pionierem w rewolucji multimediów cyfrowych za sprawą iPoda i iTunes. Firma zrewolucjonizowała rynek telefonów komórkowych, wprowadzając rewolucyjny telefon iPhone oraz uruchamiając App Store. Zaprezentowany przez firmę iPad definiuje przyszłość mediów mobilnych i elektroniki użytkowej.<