Arena.pl rozpoczyna przegląd opcji strategicznych

Maria Bogajewska, prezes Arena
Maria Bogajewska, prezes Arena.pl

Arena.pl S.A., notowany na NewConnect właściciel platformy zakupowej arena.pl, rozpoczyna przegląd opcji strategicznych związanych z dalszym rozwojem Grupy Kapitałowej. Celem tego procesu jest analiza trendów gospodarczych na lata 2022-2025 oraz możliwości rozszerzenia działalności operacyjnej o inne obszary poza sektor e‑commerce.

W efekcie przeglądu opcji Spółka rozważy dokonanie modyfikacji obecnego przedmiotu działalności o inwestycje lub nawiązanie współpracy z potencjalnymi inwestorami z innych dynamicznie rozwijających się branż. Celem nadrzędnym jest  zmaksymalizowanie wartości dla akcjonariuszy.

– Przegląd opcji strategicznych jest wynikiem zmian rynkowych związanych z zakończeniem pandemii oraz wydarzeniami geopolitycznymi. Dostrzegamy, że zaangażowanie również w inne branże może być bardzo korzystne dla rozwoju Grupy oraz dla akcjonariuszy Spółki. – komentuje Maria Bogajewska, prezes Arena.pl.

Do czasu zakończenia przeglądu opcji strategicznych oraz ewentualnych decyzji o przyjęciu nowego modelu biznesowego Spółka będzie kontynuował realizację dotychczasowej strategii, działań i projektów.