Aria Fund wychodzi z inwestycji w SDA

Dariusz Lewandowski, założyciel ARIA Fund
Dariusz Lewandowski, założyciel ARIA Fund

ARIA Fund sprzedaje część swoich udziałów w polskiej spółce z sektora EdTech, osiągając IRR na poziomie 35,5%. Wyjście z inwestycji w Software Developement Academy związane jest z połączeniem spółki z jej największym europejskim konkurentem, Codecool.

Deficyt programistów w Polsce wynosi ok. 50 tys. wakatów, natomiast Komisja Europejska szacuje, że w całej Europie brakuje ich ok. 600 tys. Software Developement Academy to jedna z największych europejskich firm zajmujących się szkoleniem programistów na potrzeby ciągle rosnącego sektora IT. W 2019 roku, w ramach ticketu od 1 do 5 mln euro, w SDA zainwestował ARIA Fund, polski fundusz Private Equity.

Teraz, przy okazji połączenia Software Developement Academy z jej największym europejskim konkurentem, węgierską firmą Codecool, ARIA Fund wychodzi z inwestycji. Fundusz sprzedaje część swoich udziałów, uzyskując wewnętrzną stopę zwrotu na poziomie 35,5%, a zysk z każdej zainwestowanej złotówki to 134%. Natomiast pozostałą cześć udziałów, fundusz zamienia na udziały w nowopowstałej, z połączenia obu podmiotów, firmie. Na czele nowej spółki, stanie Michał Mysiak, CEO i założyciel Software Developement Academy. Fuzja stworzyła największy w Europie Środkowej podmiot oferujący szkolenia w zakresie IT, zapewniając amerykańskim i europejskim firmom nową pulę specjalistów.

Programowanie to jeden z wiodących trendów, zidentyfikowanych przez zespół specjalistów ARIA Fund. Trendy te, stanowią naszą tezę inwestycyjną. W przypadku inwestycji w Software Developement Academy, 100% realizacja celów inwestycyjnych i uzyskanie IRR na poziomie 35,5%, utwierdza nas o słuszności tej tezy – mówi Dariusz Lewandowski, założyciel ARIA Fund.Połączenie Software Developement Academy i Codecool, zbuduje ogólnoeuropejski podmiot o wartości kilkudziesięciu milionów euro. Oczekujemy, że w kolejnym etapie, nasi inwestorzy osiągną podobną stopę zwrotu z inwestycji. Cieszy mnie, że na czele połączonych podmiotów stanie Michał Mysiak, którego zdolności przywódcze są jednym z kluczowych składowych sukcesu jego przedsiębiorstwa – dodaje Lewandowski.

Software Developement Academy działa na rynku od 2014 roku, od tego czasu przeszkoliła ponad 15 tysięcy osób z 11 krajów. Początkowo działalność spółki koncentrowała się na organizacji stacjonarnych kursów oraz campów programistycznych. Wraz z nadejściem pandemii Covid-19 i spowodowanych nią ograniczeniami, SDA zmieniła model biznesowy i wprowadziła zajęcia w formule online. W ciągu ostatnich kilku kwartałów spółka intensywnie rozwijała kanał zdalnego nauczania, co pozytywnie przełożyło się na jej kondycję finansową i solidną dynamikę wzrostu biznesu – w latach 2018-2021 było to prawie 60% CAGR. Zaktualizowana wizja rozwoju, okazała się słuszną drogą, prowadzącą do połączenia z węgierską firmą oferującą podobne usługi. Węgierska firma Codecool, działająca od 7 lat na europejskim rynku, na swoim koncie ma ponad 2 000 absolwentów, pochodzących z Polski, Węgier, Austrii oraz Rumuni.

Dzięki połączeniu obu firm, rynek usług IT zyska łatwiejszy dostęp do nowych pracowników, co przełoży się na zmniejszenie ogólnoeuropejskiego deficytu programistów. Połączona firma będzie obecna w 8 krajach (Polska, Węgry, Rumunia, Austria, Słowacja, Czechy, Estonia i Albania) i rocznie przeszkoli 15-20 tys. osób oraz blisko 400 globalnych i lokalnych marek z regionu Europy Środkowej, na czele ze swoimi kluczowymi partnerami, w tym Accenture, Microsoft, Motorola, Morgan Stanley, Ericsson i Vodafone.

Dzięki fuzji, portfel inwestycyjny ARIA Fund wzbogaci się o kolejny silny podmiot z rynku usług IT. Firma nie wyklucza dalszych inwestycji w nowopowstałą, z fuzji Software Developement Academy i Codecool, spółkę.