Spółka Art Games Studio, specjalizująca się w produkcji i dystrybucji gier na komputery stacjonarne,  zapowiedziała debiut na NewConnect na II połowę maja br.

Art Games Studio S.A. została założona w lipcu 2017 r. W planach Spółki znajduje się znaczące zwiększenie skali działalności, rozwój zespołu i poszerzenie portfolia wydawniczego o kilka nowych tytułów, których wydawcą będzie notowane na NewConnect Ultimate Games. To pierwsza spółka z Grupy Gaming Factory, skupiającej się na inwestowaniu w polską branże gier komputerowych, która zadebiutuje na giełdzie.

Głównym założeniem prowadzonej przez Art Games Studio działalności jest produkcja i dystrybucja nisko oraz średnio budżetowych i wysokomarżowych gier przez rozproszone, niewielkie zespoły deweloperskie. Dzięki temu maleje ryzyko operacyjne przy optymalnej reakcji na niespodziewane zdarzenia losowe, występujące podczas produkcji.

Wynik netto spółki na koniec 2018 roku wyniósł 326 100 PLN. Art Games Studio dynamicznie się rozwija, tworząc nowe zespoły deweloperskie i budując solidny fundament na przyszłość w nowych obszarach gamedevu.

Dotychczasowe produkcje – EarthWorms, Bad Dream: Fever czy Escape Doodland umożliwiły nam zdobycie niezbędnego doświadczenia. Mamy dzięki temu większą wiedzę na temat poszczególnych segmentów rynku. Jesteśmy zadowoleni z podjętych kroków przy produkcji tych tytułów, które generują dla Spółki systematyczne finansowanie. Debiut na rynku NewConnect to niezwykle ważny etap w naszej działalności. Wierzę, że upublicznienie akcji wpłynie na rozpoznawalność marki Art Games Studio w branży i zwiększy naszą wiarygodność dla potencjalnych kontrahentów. Pomoże to w dalszym rozwoju i kolejnych planach inwestycyjnych – ocenia Jakub Bąk, CEO Art Games Studio.

Studio pracuje obecnie nad ośmioma projektami, których jest twórcą lub współtwórcą. Najbliższe premiery zaplanowano na przełomie drugiego i trzeciego kwartału 2019. Wśród nich są: Spyhack, Unlucky7 i The Worst Day Ever – wszystkie na komputery stacjonarne.

W czwartym kwartale Art Games Studio planuje cztery premiery, w tym kontrowersyjną grę Faither, czyli symulator egzorcysty, który zostanie wydany na PC i konsolę Nintendo Switch. Kolejne tytuły to Toolboy – gra platformowa na Nintendo Switch oraz projekt na PC przygotowany w partnerstwie ze studiem WallRus z Rosji – When I Was Young – historia Amerykanina, który wyruszył na wojnę w Wietnamie, by odnaleźć brata. Rynek gier na Nintendo Switch cały czas rośnie, widzimy w nich ogromny potencjał sprzedażowy – przyznaje Jakub Bąk.

Choć przeważająca część działań prowadzona jest z polskimi twórcami, to jednym z naszych celów strategicznych jest także nawiązanie współpracy z partnerami z Europy, Azji i USA. Rynek azjatycki jest kuszący, szczególnie przez wzgląd na dużą liczbę graczy. Prowadzenie biznesu na innych rynkach traktujemy jednak bardziej jako dywersyfikację działalności, niż cel o najwyższym priorytecie w naszej strategii – dodaje Jakub Bąk.

Struktura każdego zespołu w Art Games Studio to 3-5 osób, w zależności od produkcji, którą się zajmuje. Część prac Spółka zleca do wykonania w ramach outsourcingu, a sama skupia się głównie na strategicznych decyzjach. Firma zakłada dalszy rozwój potencjału intelektualnego, poprzez zwiększanie liczby zespołów i rozbudowę obecnych. W planach do końca 2019 roku jest stworzenie kilku stacjonarnych zespołów w Warszawie i ich dalszy rozwój.