Art Games Studio pozyskało nowych inwestorów i 24 maja debiutuje na NewConnect

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie

Spółka Art Games Studio zacieśnia współpracę z głównym akcjonariuszem Gaming Factory poprzez podpisanie ramowej umowy o współpracy. Dodatkowo w akcjonariacie Art Games Studio pojawili się inwestorzy instytucjonalni. Firma 24 maja zadebiutuje na NewConnect z wyceną na poziomie 10 mln złotych.

Art Games Studio skupia się na produkcji i dystrybucji nisko oraz średnio budżetowych i wysokomarżowych gier przez rozproszone, niewielkie zespoły deweloperskie. Dzięki temu maleje ryzyko operacyjne przy optymalnej reakcji na niespodziewane zdarzenia losowe, występujące podczas produkcji.

Wynik netto spółki na koniec 2018 roku wyniósł 321 000 PLN. Firma dynamicznie się rozwija, tworząc nowe zespoły deweloperskie i budując solidny fundament na przyszłość w nowych obszarach gamedevu.

Podpisanie umowy o współpracy z Gaming Factory to kluczowy moment naszej działalności. Dzięki wsparciu finansowemu będziemy w stanie zwiększyć skalę działalności poprzez zwiększenie liczby i jakości naszych produkcji. Upublicznienie akcji wpłynie na rozpoznawalność marki Art Games Studio w branży i zwiększy naszą wiarygodność dla kontrahentów. Debiut na NewConnect odbędzie się przy wycenie 10 mln złotych i wierzę, że biorąc pod uwagę nasze wyniki i ciekawe produkcje w portfolio, czyni to nas atrakcyjnymi na tle rynku. Zainteresowanie ze strony inwestorów instytucjonalnych odbieram jako oznakę zaufania do spółki i potwierdzenie naszego potencjału – ocenia Jakub Bąk, CEO Art Games Studio.

Studio pracuje obecnie nad ośmioma projektami, których jest twórcą lub współtwórcą. Najbliższe premiery zaplanowano na przełomie drugiego i trzeciego kwartału 2019. Wśród nich są: Spyhack, Unlucky7 i The Worst Day Ever – wszystkie na komputery stacjonarne.

W czwartym kwartale firma planuje cztery premiery, w tym Faither  (na PC i konsolę Nintendo Switch, Toolboy (na Nintendo Switch) oraz When I Was Young (na PC). Art Games Studio aktualnie nie posiada gier mobilnych, przez co tak zwana afera Huawei nie powinna mieć wpływu na notowania spółki.

Art Games Studio S.A. została założona w lipcu 2017 r. W planach Spółki znajduje się znaczące zwiększenie skali działalności, rozwój zespołu i poszerzenie portfolia wydawniczego o kilka nowych tytułów, których wydawcą będzie notowane na NewConnect Ultimate Games. To pierwsza spółka z Grupy Gaming Factory, skupiającej się na inwestowaniu w polską branżę gier komputerowych, która zadebiutuje na giełdzie.