Asseco Poland 6. Spółką software’ową w Europie

0
Adam Góral – Prezes Zarządu Asseco Poland SA

Grupa Asseco awansowała na 6. miejsce (z 7. pozycji w ubiegłym roku) w rankingu największych producentów oprogramowania w Europie – Truffle 100 2013. Przychody Asseco ze sprzedaży software’u za 2012 rok przekroczyły 1 mld euro.

Grupa Asseco od pięciu lat, nieprzerwanie utrzymuje się w czołowej dziesiątce największych europejskich producentów oprogramowania. Jest to możliwe dzięki konsekwentnemu zwiększaniu przychodów ze sprzedaży oprogramowania własnego, co jest jednym z głównych założeń strategii rozwoju Asseco. Stały wzrost udziału własnych rozwiązań w przychodach ogółem jest możliwy m.in. dzięki utrzymywaniu wieloletnich relacji z klientami, a także realizacji tysięcy projektów w różnych sektorach gospodarki.

Firmy ujęte w zestawieniu w 2013 r. (wyniki osiągnięte za 2012 rok) wygenerowały łącznie o 11% większe przychody ze sprzedaży oprogramowania niż za rok 2011. Świadczy to o dobrej kondycji europejskiego rynku oprogramowania. Co ciekawe, 63 proc. tej kwoty wypracowały firmy zajmujące 10 pierwszych miejsc w rankingu.

Jak podkreśla Bernard Louis Roques, partner i założyciel Truffle Capital, 63 tys. miejsc pracy dla specjalistów i wysoki poziom inwestycji w rozwój nowych produktów, czyni sektor informatyczny katalizatorem innowacyjności i lokomotywą wzrostu europejskiej gospodarki.

Ranking Truffle100 omawia rynek stu największych producentów oprogramowania w Europie. Stawkę największych firm otwiera SAP z przychodami ze sprzedaży software’u w wysokości 15,9 mld euro, kolejne dwie pozycje zajęły: francuski Dassault Systèmes (1,8 mld euro) i brytyjski Sage (1,6 mld euro). Znajdujące się na 6. miejscu Asseco wypracowało przychody ze sprzedaży własnych rozwiązań na poziomie 1,0 mld euro. W rankingu dominują spółki z Wielkiej Brytanii, Francji i Niemiec.